Do autorów i wydawców

Polityka dostarczania obiektów autorskich do KPBC

 1. Autorzy, zwłaszcza z regionu kujawsko-pomorskiego, mogą dostarczyć do biblioteki cyfrowej swoje dzieła po uprzednim podpisaniu licencji autorskiej precyzującej warunki udostępniania dokumentu online.
 2. Wydawca może wyrazić zgodę na umieszczenie swojej publikacji w bibliotece cyfrowej po uprzednim podpisaniu licencji wydawniczej precyzującej warunki jej udostępniania online.
 3. Umowę licencyjną należy wypełnić w dwóch egzemplarzach, podpisać i przesłać pocztą do najbliższego partnera projektu.
 4. Utwór zostanie przyjęty do KPBC, jeśli odpowiada kryteriom gromadzenia materiałów ustalonym dla KPBC.
 5. Przed udostępnieniem dzieła redaktorzy biblioteki cyfrowej sprawdzają, czy zostały spełnione warunki formalne (zgoda autora i wydawcy).
 6. Jeśli autor zawarł umowę z wydawcą lub inną instytucją na to samo dzieło oraz tym samym polu eksploatacji (Internet), powinien sprawdzić dokładnie warunki umowy.
 7. Jeśli do biblioteki cyfrowej wpłynie uzasadniony protest związany z prawem autorskim, upublicznione wcześniej dzieło zostanie przesunięte do archiwum zamkniętego.
 8. Autor lub wydawca podpisując licencję dla KPBC może wyrazić zgodę na przejście na licencję Creative Commons.

  Autor i wydawca może skorzystać z licencji Creative Commons, które mają charakter międzynarodowy i są opracowane specjalnie dla Internetu. Zachęcamy autorów do ich wykorzystania, ponieważ stają się one coraz bardziej powszechne w Internecie, służą wszystkim dając jasną i prostą informację o tym, w jaki sposób można korzystać z dzieła upublicznionego w sieci. Jeśli autor zdecyduje się zastosować licencję CC proszony jest o kontakt z najbliższym partnerem projektu lub koordynatorem w celu omówienia szczegółów i uzgodnienia rodzaju licencji, która będzie miała zastosowanie do jego dzieła.

  Organizacja Creative Commons opracowała wzory licencji otwartych, które pozwalają zachować własne prawa i jednocześnie dzielić się twórczością z innymi. Licencje Creative Commons działają na zasadzie pewne prawa zastrzeżone – granice dozwolonego użytku są szersze niż te wytyczone w zasadzie wszelkie prawa zastrzeżone. Creative Commons szanuje prawo twórców do określenia stopnia, w jakim chcą się dzielić swoją twórczością z innymi. Jednocześnie zachęca do tworzenia wspólnej kultury, której elementy mogą być swobodnie wymieniane. Wzory umów licencyjnych CC

  Więcej informacji o licencjach CC

Wzory umów

 • dla autorów (w formacie rtf) i wydawców (w formacie rtf) zawierających umowę z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Umowy należy podpisać w dwóch egzemplarzach i przesyłać na adres:
  Dominika Czyżak
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
  ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń
 • dla autorów (w formacie rtf) i wydawców (w formacie rtf) zawierających umowę z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Umowy należy podpisać w dwóch egzemplarzach i przesyłać na adres:
  Barbara Maklakiewicz
  Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego
  ul. Karola Szymanowskiego 3, 85-074 Bydgoszcz
 • dla autorów (w formacie rtf) i wydawców (w formacie rtf) zawierających umowę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną - Książnicą Kopernikańską w Toruniu. Umowy należy podpisać w dwóch egzemplarzach i przesyłać na adres:
  Jolanta Klauza
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu
  ul. Słowackiego 8, 87-100 Toruń

Wszelkich informacji związanych z zawieraniem umów udzielają:

 

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji