Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.20 (117), 1984

Subject and Keywords:

awaria budynków mieszkalnych ; beton komórkowy ; drgania osiowo-symetryczne ; powłoki rusztowe ; dzielnica Bielawy w Bydgoszczy ; dźwigary skrzynkowe ; ił plioceński w Bydgoszczy ; kruszywa drogowe ; kruszywa wapienne ; maszyny kruszące ; mieszanki mineralno-asfaltowe ; mieszanki mineralno-bitumiczne ; piechcińskie złóże wapienne ; pomiary geodezyjne ; przejścia dla pieszych ; rozdrabnianie materiałów kamiennych ; skała wapienna ; transformacja Fouriera ; wapno posodowe ; współczynnik Poissona ; wypełniacz mieszanek mineralno-bitumicznych ; wytwórnie prefabrykatów

Contributor:

Lorkowski, Jan. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1984

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy