Ukrywanie się przed wkraczającą do Bydgoszczy Armią Czerwoną