Aresztowanie przez Gestapo kilkunastoletniego chłopca