Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 200673

Readers on-line: 117

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since May 22, 2005

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [168849]
 2. książka [5620]
 3. akta osobowe [5545]
 4. afisz [3685]
 5. mapa [3620]
 6. grafika [1525]
 7. materiał aktowy [1520]
 8. ekslibris [1220]
 9. fotografia [1060]
 10. broszura [831]
 11. pocztówka [668]
 12. odbitka [630]
 13. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [620]
 14. rękopis [600]
 15. druk muzyczny [599]
 16. artykuł [574]
 17. malarstwo [517]
 18. zaproszenie [369]
 19. rysunek [365]
 20. nagranie dźwiękowe [311]
 21. starodruk [298]
 22. nadbitka [215]
 23. program teatralny [204]
 24. rękopis muzyczny [112]
 25. inkunabuł [109]
 26. druk [105]
 27. preprint [94]
 28. plakat [77]
 29. prezentacja [58]
 30. odezwa [54]
 31. rysunek architektoniczny [36]
 32. przewodnik [36]
 33. ulotka [34]
 34. jednodniówka [33]
 35. katalog wystawy [31]
 36. atlas [31]
 37. dyplom [29]
 38. informator [23]
 39. druk reklamowy [22]
 40. pamiętnik [21]
 41. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [20]
 42. druk ulotny [20]
 43. program [18]
 44. list [17]
 45. statut [15]
 46. ebook [15]
 47. reprodukcja [13]
 48. postprint [13]
 49. dokument urzędowy [13]
 50. maszynopis [12]
 51. wystawa [11]
 52. obwieszczenie [11]
 53. śpiewnik [10]
 54. ulotka wyborcza [10]
 55. album [10]
 56. maszynopis powielony [9]
 57. raport [8]
 58. plan miasta [8]
 59. film dokumentalny [8]
 60. kalendarz [7]
 61. teka [5]
 62. skrypt [5]
 63. reprint [5]
 64. druk iulotny [5]
 65. atlas starodruczny [5]
 66. wydawnictwo okolicznościowe [4]
 67. ulotka propagandowa [4]
 68. postinkunabuł [4]
 69. partytura [4]
 70. przeźrocze [3]
 71. odpis dokumentu [3]
 72. materiały historyczne [3]
 73. legitymacja [3]
 74. katalog [3]
 75. cennik [3]
 76. praca magisterska [2]
 77. pdf [2]
 78. nekrolog [2]
 79. list akredytacyjny [2]
 80. księga pamiątkowa [2]
 81. znaczek okolicznościowy [1]
 82. zawiadomienie [1]
 83. ulotka reklamowa [1]
 84. telegram [1]
 85. tekst do mapy [1]
 86. skład osobowy [1]
 87. podziękowanie [1]
 88. plan twierdzy [1]
 89. pieśń [1]
 90. partytura chóralna [1]
 91. naklejka okienna [1]
 92. mikrofilm [1]
 93. list komisyjny [1]
 94. komiks [1]
 95. hasło słownikowe [1]
 96. fotokopia [1]
 97. formularz [1]
 98. film [1]
 99. druk propagandowy [1]
 100. dekret [1]
 101. certyfikat [1]
 102. brudnopis [1]
 103. bilet korespondencyjny [1]
 104. afisz filmowy [1]
 105. adres jubileuszowy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [9642898]
 2. książka [6962381]
 3. mapa [313517]
 4. starodruk [253167]
 5. artykuł [209404]
 6. grafika [159697]
 7. odbitka [127095]
 8. broszura [121463]
 9. preprint [99081]
 10. rękopis [91865]
 11. pocztówka [91683]
 12. materiał aktowy [74778]
 13. inkunabuł [73732]
 14. akta osobowe [72626]
 15. przewodnik [67679]
 16. rysunek [66776]
 17. malarstwo [66118]
 18. nadbitka [56741]
 19. pamiętnik [37192]
 20. druk muzyczny [29284]
 21. afisz [26654]
 22. wystawa [26511]
 23. fotografia [22934]
 24. katalog wystawy [18905]
 25. postprint [14770]
 26. druk [13699]
 27. ekslibris [13585]
 28. prezentacja [12484]
 29. album [10929]
 30. atlas [10490]
 31. jednodniówka [10375]
 32. rękopis muzyczny [9311]
 33. informator [7751]
 34. praca magisterska [7234]
 35. zaproszenie [5910]
 36. śpiewnik [5800]
 37. kalendarz [5500]
 38. ulotka [4472]
 39. ebook [3937]
 40. nagranie dźwiękowe [3936]
 41. reprint [3871]
 42. nekrolog [3701]
 43. program teatralny [3601]
 44. odezwa [3584]
 45. cennik [3152]
 46. druk reklamowy [3097]
 47. pdf [3030]
 48. skrypt [2890]
 49. atlas starodruczny [2562]
 50. wydawnictwo okolicznościowe [2265]
 51. program [2124]
 52. statut [1949]
 53. katalog [1704]
 54. plan miasta [1576]
 55. plakat [1525]
 56. postinkunabuł [1475]
 57. raport [1391]
 58. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [1361]
 59. maszynopis powielony [1327]
 60. list [1282]
 61. film dokumentalny [1251]
 62. teka [1202]
 63. maszynopis [1113]
 64. tekst do mapy [1106]
 65. dyplom [1082]
 66. partytura [1036]
 67. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [1020]
 68. ulotka wyborcza [630]
 69. księga pamiątkowa [619]
 70. obwieszczenie [512]
 71. legitymacja [336]
 72. reprodukcja [262]
 73. telegram [259]
 74. skład osobowy [245]
 75. pieśń [187]
 76. znaczek okolicznościowy [162]
 77. komiks [161]
 78. rysunek architektoniczny [144]
 79. partytura chóralna [95]
 80. film [89]
 81. plan twierdzy [83]
 82. druk ulotny [61]
 83. przeźrocze [58]
 84. materiały historyczne [52]
 85. mikrofilm [36]
 86. fotokopia [26]
 87. dokument urzędowy [23]
 88. naklejka okienna [23]
 89. afisz filmowy [17]
 90. ulotka propagandowa [12]
 91. ulotka reklamowa [10]
 92. hasło słownikowe [9]
 93. druk propagandowy [6]
 94. list akredytacyjny [4]
 95. certyfikat [4]
 96. dekret [3]
 97. brudnopis [3]
 98. druk iulotny [1]
 99. podziękowanie [1]
 100. odpis dokumentu [0]
 101. zawiadomienie [0]
 102. list komisyjny [0]
 103. formularz [0]
 104. bilet korespondencyjny [0]
 105. adres jubileuszowy [0]

More statistics...