Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 202664

Readers on-line: 196

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since May 22, 2005

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [169470]
 2. książka [5762]
 3. akta osobowe [5545]
 4. mapa [3733]
 5. afisz [3685]
 6. grafika [1525]
 7. materiał aktowy [1520]
 8. fotografia [1454]
 9. ekslibris [1220]
 10. broszura [890]
 11. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [818]
 12. pocztówka [717]
 13. rękopis [649]
 14. odbitka [631]
 15. druk muzyczny [599]
 16. artykuł [574]
 17. malarstwo [517]
 18. zaproszenie [452]
 19. rysunek [365]
 20. nagranie dźwiękowe [336]
 21. starodruk [298]
 22. nadbitka [218]
 23. program teatralny [204]
 24. rękopis muzyczny [112]
 25. inkunabuł [109]
 26. druk [105]
 27. preprint [94]
 28. plakat [78]
 29. prezentacja [58]
 30. odezwa [54]
 31. rysunek architektoniczny [36]
 32. przewodnik [36]
 33. ulotka [35]
 34. jednodniówka [33]
 35. katalog wystawy [31]
 36. dyplom [31]
 37. atlas [31]
 38. informator [23]
 39. druk reklamowy [22]
 40. pamiętnik [21]
 41. maszynopis [21]
 42. program [20]
 43. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [20]
 44. druk ulotny [20]
 45. list [17]
 46. statut [15]
 47. ebook [15]
 48. reprodukcja [13]
 49. postprint [13]
 50. dokument urzędowy [13]
 51. wystawa [11]
 52. obwieszczenie [11]
 53. legitymacja [11]
 54. śpiewnik [10]
 55. ulotka wyborcza [10]
 56. album [10]
 57. maszynopis powielony [9]
 58. raport [8]
 59. plan miasta [8]
 60. film dokumentalny [8]
 61. kalendarz [7]
 62. teka [5]
 63. skrypt [5]
 64. reprint [5]
 65. druk iulotny [5]
 66. atlas starodruczny [5]
 67. wydawnictwo okolicznościowe [4]
 68. ulotka propagandowa [4]
 69. postinkunabuł [4]
 70. partytura [4]
 71. zawiadomienie [3]
 72. przeźrocze [3]
 73. odpis dokumentu [3]
 74. materiały historyczne [3]
 75. katalog [3]
 76. cennik [3]
 77. praca magisterska [2]
 78. pdf [2]
 79. nekrolog [2]
 80. list akredytacyjny [2]
 81. księga pamiątkowa [2]
 82. znaczek okolicznościowy [1]
 83. ulotka reklamowa [1]
 84. telegram [1]
 85. tekst do mapy [1]
 86. skład osobowy [1]
 87. rekopis [1]
 88. podziękowanie [1]
 89. plan twierdzy [1]
 90. pieśń [1]
 91. partytura chóralna [1]
 92. naklejka okienna [1]
 93. mikrofilm [1]
 94. list komisyjny [1]
 95. komiks [1]
 96. hasło słownikowe [1]
 97. fotokopia [1]
 98. formularz [1]
 99. film [1]
 100. druk propagandowy [1]
 101. dekret [1]
 102. certyfikat [1]
 103. brudnopis [1]
 104. bilet korespondencyjny [1]
 105. bilet [1]
 106. afisz filmowy [1]
 107. adres jubileuszowy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [9858031]
 2. książka [7140304]
 3. mapa [316756]
 4. starodruk [258264]
 5. artykuł [213295]
 6. grafika [160815]
 7. odbitka [130331]
 8. broszura [124569]
 9. preprint [100693]
 10. rękopis [94120]
 11. pocztówka [92109]
 12. akta osobowe [79951]
 13. materiał aktowy [78017]
 14. inkunabuł [75301]
 15. przewodnik [68522]
 16. rysunek [67074]
 17. malarstwo [66599]
 18. nadbitka [57941]
 19. pamiętnik [37833]
 20. druk muzyczny [29491]
 21. afisz [27563]
 22. wystawa [26584]
 23. fotografia [23710]
 24. katalog wystawy [19381]
 25. postprint [14881]
 26. druk [13844]
 27. ekslibris [13639]
 28. prezentacja [12735]
 29. album [11119]
 30. atlas [10964]
 31. jednodniówka [10498]
 32. rękopis muzyczny [9358]
 33. informator [7829]
 34. praca magisterska [7376]
 35. zaproszenie [6069]
 36. śpiewnik [5824]
 37. kalendarz [5547]
 38. ulotka [4519]
 39. ebook [4150]
 40. nagranie dźwiękowe [4000]
 41. reprint [3932]
 42. nekrolog [3714]
 43. program teatralny [3653]
 44. odezwa [3633]
 45. pdf [3324]
 46. cennik [3209]
 47. druk reklamowy [3168]
 48. skrypt [2916]
 49. atlas starodruczny [2579]
 50. wydawnictwo okolicznościowe [2276]
 51. program [2159]
 52. katalog [1979]
 53. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [1962]
 54. statut [1953]
 55. plakat [1655]
 56. plan miasta [1617]
 57. postinkunabuł [1560]
 58. raport [1417]
 59. maszynopis powielony [1368]
 60. list [1309]
 61. film dokumentalny [1264]
 62. teka [1209]
 63. tekst do mapy [1199]
 64. maszynopis [1136]
 65. dyplom [1091]
 66. partytura [1039]
 67. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [1023]
 68. ulotka wyborcza [654]
 69. księga pamiątkowa [625]
 70. obwieszczenie [529]
 71. legitymacja [388]
 72. reprodukcja [274]
 73. telegram [260]
 74. skład osobowy [245]
 75. pieśń [187]
 76. komiks [164]
 77. znaczek okolicznościowy [162]
 78. rysunek architektoniczny [145]
 79. partytura chóralna [95]
 80. film [90]
 81. druk ulotny [83]
 82. plan twierdzy [83]
 83. materiały historyczne [65]
 84. przeźrocze [58]
 85. mikrofilm [36]
 86. dokument urzędowy [34]
 87. fotokopia [33]
 88. naklejka okienna [27]
 89. afisz filmowy [21]
 90. ulotka propagandowa [18]
 91. ulotka reklamowa [11]
 92. odpis dokumentu [9]
 93. hasło słownikowe [9]
 94. druk iulotny [7]
 95. druk propagandowy [7]
 96. list akredytacyjny [5]
 97. podziękowanie [5]
 98. dekret [5]
 99. brudnopis [5]
 100. certyfikat [4]
 101. zawiadomienie [2]
 102. list komisyjny [1]
 103. bilet korespondencyjny [1]
 104. rekopis [0]
 105. formularz [0]
 106. bilet [0]
 107. adres jubileuszowy [0]

More statistics...