Deutsch   polski   English  

Statystyki

Liczba publikacji: 198749

Obecnie czytających: 527

Statystyki

Poniżej znajdują się statystyki biblioteki cyfrowej. Statystyki te zbierane są od dnia 2005-05-22

Wybierz atrybut:   

Zestawienie wg liczby udostępnianych publikacji
stat chart

Liczba w nawiasach to łączna liczba udostępnionych publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [167865]
 2. akta osobowe [5545]
 3. książka [5527]
 4. afisz [3685]
 5. mapa [3328]
 6. grafika [1525]
 7. materiał aktowy [1520]
 8. ekslibris [1220]
 9. fotografia [984]
 10. broszura [785]
 11. odbitka [629]
 12. pocztówka [606]
 13. druk muzyczny [599]
 14. artykuł [574]
 15. malarstwo [517]
 16. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [499]
 17. rękopis [429]
 18. zaproszenie [369]
 19. rysunek [365]
 20. starodruk [298]
 21. nagranie dźwiękowe [256]
 22. nadbitka [215]
 23. program teatralny [204]
 24. rękopis muzyczny [112]
 25. inkunabuł [109]
 26. druk [105]
 27. preprint [94]
 28. plakat [77]
 29. prezentacja [58]
 30. odezwa [54]
 31. rysunek architektoniczny [36]
 32. przewodnik [36]
 33. ulotka [34]
 34. jednodniówka [33]
 35. katalog wystawy [31]
 36. atlas [31]
 37. dyplom [25]
 38. informator [23]
 39. druk reklamowy [22]
 40. pamiętnik [21]
 41. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [20]
 42. program [18]
 43. list [17]
 44. statut [15]
 45. ebook [15]
 46. druk ulotny [15]
 47. reprodukcja [13]
 48. postprint [13]
 49. wystawa [11]
 50. obwieszczenie [11]
 51. śpiewnik [10]
 52. ulotka wyborcza [10]
 53. album [10]
 54. maszynopis powielony [9]
 55. dokument urzędowy [9]
 56. raport [8]
 57. plan miasta [8]
 58. maszynopis [8]
 59. film dokumentalny [8]
 60. kalendarz [7]
 61. teka [6]
 62. skrypt [5]
 63. reprint [5]
 64. atlas starodruczny [5]
 65. wydawnictwo okolicznościowe [4]
 66. ulotka propagandowa [4]
 67. postinkunabuł [4]
 68. partytura [4]
 69. przeźrocze [3]
 70. odpis dokumentu [3]
 71. materiały historyczne [3]
 72. katalog [3]
 73. cennik [3]
 74. praca magisterska [2]
 75. pdf [2]
 76. nekrolog [2]
 77. list akredytacyjny [2]
 78. legitymacja [2]
 79. księga pamiątkowa [2]
 80. znaczek okolicznościowy [1]
 81. zawiadomienie [1]
 82. ulotka reklamowa [1]
 83. telegram [1]
 84. tekst do mapy [1]
 85. skład osobowy [1]
 86. podziękowanie [1]
 87. plan twierdzy [1]
 88. pieśń [1]
 89. partytura chóralna [1]
 90. naklejka okienna [1]
 91. mikrofilm [1]
 92. list komisyjny [1]
 93. komiks [1]
 94. hasło słownikowe [1]
 95. fotokopia [1]
 96. film [1]
 97. druk propagandowy [1]
 98. dekret [1]
 99. certyfikat [1]
 100. brudnopis [1]
 101. afisz filmowy [1]
Zestawienie wg liczby wyświetlonych publikacji
stat chart2

Liczba w nawiasach to suma liczb wyświetleń wszystkich publikacji zawierających w opisie podaną wartość atrybutu.

 1. czasopismo [9459190]
 2. książka [6798708]
 3. mapa [309718]
 4. starodruk [242719]
 5. artykuł [205784]
 6. grafika [158483]
 7. odbitka [123474]
 8. broszura [118070]
 9. preprint [97610]
 10. pocztówka [91325]
 11. rękopis [89770]
 12. inkunabuł [71814]
 13. materiał aktowy [70378]
 14. przewodnik [66886]
 15. rysunek [66300]
 16. malarstwo [65376]
 17. akta osobowe [65042]
 18. nadbitka [55695]
 19. pamiętnik [36700]
 20. druk muzyczny [28997]
 21. wystawa [26356]
 22. afisz [25893]
 23. fotografia [21905]
 24. katalog wystawy [18316]
 25. postprint [14668]
 26. druk [13525]
 27. ekslibris [13509]
 28. prezentacja [12240]
 29. album [10738]
 30. atlas [10312]
 31. jednodniówka [10178]
 32. rękopis muzyczny [9255]
 33. informator [7599]
 34. praca magisterska [7131]
 35. zaproszenie [5818]
 36. śpiewnik [5758]
 37. kalendarz [5378]
 38. ulotka [4446]
 39. nagranie dźwiękowe [3838]
 40. reprint [3792]
 41. ebook [3697]
 42. nekrolog [3686]
 43. odezwa [3552]
 44. program teatralny [3516]
 45. cennik [3093]
 46. druk reklamowy [3067]
 47. skrypt [2862]
 48. pdf [2686]
 49. atlas starodruczny [2482]
 50. wydawnictwo okolicznościowe [2256]
 51. program [2107]
 52. statut [1944]
 53. teka [1554]
 54. plan miasta [1537]
 55. plakat [1421]
 56. postinkunabuł [1411]
 57. raport [1376]
 58. katalog [1365]
 59. maszynopis powielony [1312]
 60. list [1279]
 61. film dokumentalny [1245]
 62. maszynopis [1112]
 63. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [1093]
 64. dyplom [1076]
 65. partytura [1029]
 66. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [1018]
 67. tekst do mapy [1016]
 68. księga pamiątkowa [617]
 69. ulotka wyborcza [616]
 70. obwieszczenie [500]
 71. legitymacja [335]
 72. telegram [259]
 73. reprodukcja [250]
 74. skład osobowy [241]
 75. pieśń [187]
 76. znaczek okolicznościowy [161]
 77. komiks [160]
 78. rysunek architektoniczny [141]
 79. partytura chóralna [95]
 80. film [84]
 81. plan twierdzy [83]
 82. przeźrocze [56]
 83. druk ulotny [50]
 84. materiały historyczne [42]
 85. mikrofilm [35]
 86. naklejka okienna [21]
 87. dokument urzędowy [19]
 88. fotokopia [18]
 89. afisz filmowy [14]
 90. ulotka propagandowa [12]
 91. ulotka reklamowa [9]
 92. hasło słownikowe [9]
 93. druk propagandowy [5]
 94. list akredytacyjny [4]
 95. certyfikat [4]
 96. dekret [3]
 97. brudnopis [3]
 98. podziękowanie [1]
 99. odpis dokumentu [0]
 100. zawiadomienie [0]
 101. list komisyjny [0]

Więcej statystyk...