Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 211901

Readers on-line: 267

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since May 22, 2005

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [173079]
 2. książka [6003]
 3. akta osobowe [5544]
 4. afisz [3906]
 5. mapa [3733]
 6. fotografia [3409]
 7. grafika [1534]
 8. materiał aktowy [1520]
 9. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [1508]
 10. ekslibris [1269]
 11. broszura [1156]
 12. starodruk [944]
 13. rękopis [913]
 14. pocztówka [796]
 15. druk ulotny [737]
 16. odbitka [632]
 17. druk muzyczny [606]
 18. artykuł [574]
 19. nagranie dźwiękowe [564]
 20. zaproszenie [553]
 21. malarstwo [517]
 22. rysunek [368]
 23. plakat [259]
 24. nadbitka [218]
 25. program teatralny [204]
 26. rękopis muzyczny [141]
 27. druk [110]
 28. inkunabuł [109]
 29. preprint [94]
 30. prezentacja [58]
 31. maszynopis [56]
 32. odezwa [54]
 33. list [50]
 34. listy [39]
 35. rysunek architektoniczny [36]
 36. przewodnik [36]
 37. ulotka [35]
 38. jednodniówka [33]
 39. katalog wystawy [31]
 40. dyplom [31]
 41. atlas [31]
 42. starodruk muzyczny [26]
 43. informator [23]
 44. druk reklamowy [22]
 45. pamiętnik [21]
 46. program [20]
 47. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [20]
 48. ebook [16]
 49. statut [15]
 50. reprodukcja [13]
 51. postprint [13]
 52. dokument urzędowy [13]
 53. maszynopis powielony [12]
 54. wystawa [11]
 55. obwieszczenie [11]
 56. legitymacja [11]
 57. śpiewnik [10]
 58. ulotka wyborcza [10]
 59. album [10]
 60. zawiadomienie [9]
 61. raport [8]
 62. plan miasta [8]
 63. film dokumentalny [8]
 64. kalendarz [7]
 65. wydruk komputerowy [6]
 66. kserokopia dokumentu urzędowego [6]
 67. teka [5]
 68. skrypt [5]
 69. reprint [5]
 70. partytura [5]
 71. atlas starodruczny [5]
 72. wydawnictwo okolicznościowe [4]
 73. ulotka propagandowa [4]
 74. postinkunabuł [4]
 75. przeźrocze [3]
 76. odpis dokumentu [3]
 77. materiały historyczne [3]
 78. katalog [3]
 79. cennik [3]
 80. praca magisterska [2]
 81. podziękowanie [2]
 82. pdf [2]
 83. nekrolog [2]
 84. list akredytacyjny [2]
 85. księga pamiątkowa [2]
 86. formularz [2]
 87. znaczek okolicznościowy [1]
 88. ulotka reklamowa [1]
 89. telegram [1]
 90. tekst do mapy [1]
 91. skład osobowy [1]
 92. plan twierdzy [1]
 93. partytura chóralna [1]
 94. naklejka okienna [1]
 95. mikrofilm [1]
 96. list komisyjny [1]
 97. komiks [1]
 98. karta pocztowa [1]
 99. hasło słownikowe [1]
 100. fotokopia [1]
 101. film [1]
 102. druk propagandowy [1]
 103. dekret [1]
 104. certyfikat [1]
 105. brudnopis [1]
 106. bilet korespondencyjny [1]
 107. bilet [1]
 108. afisz filmowy [1]
 109. adres jubileuszowy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [10577753]
 2. książka [7844952]
 3. mapa [329156]
 4. starodruk [278495]
 5. artykuł [223044]
 6. grafika [163438]
 7. odbitka [142635]
 8. broszura [136338]
 9. akta osobowe [111666]
 10. preprint [105534]
 11. rękopis [101340]
 12. pocztówka [94184]
 13. materiał aktowy [90124]
 14. inkunabuł [80355]
 15. przewodnik [71731]
 16. rysunek [67917]
 17. malarstwo [67902]
 18. nadbitka [61832]
 19. pamiętnik [41103]
 20. afisz [31301]
 21. druk muzyczny [30277]
 22. fotografia [27292]
 23. wystawa [27227]
 24. katalog wystawy [20630]
 25. postprint [15122]
 26. druk [14326]
 27. ekslibris [13898]
 28. prezentacja [13293]
 29. atlas [12269]
 30. album [11526]
 31. jednodniówka [11093]
 32. rękopis muzyczny [9890]
 33. informator [8118]
 34. praca magisterska [7565]
 35. zaproszenie [6524]
 36. śpiewnik [5896]
 37. kalendarz [5868]
 38. ebook [5839]
 39. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [5460]
 40. ulotka [4636]
 41. pdf [4397]
 42. nagranie dźwiękowe [4340]
 43. reprint [4317]
 44. program teatralny [3877]
 45. odezwa [3781]
 46. nekrolog [3733]
 47. cennik [3377]
 48. druk reklamowy [3252]
 49. skrypt [2964]
 50. atlas starodruczny [2851]
 51. katalog [2685]
 52. wydawnictwo okolicznościowe [2336]
 53. program [2198]
 54. plakat [1999]
 55. statut [1965]
 56. druk ulotny [1907]
 57. postinkunabuł [1738]
 58. plan miasta [1735]
 59. teka [1598]
 60. tekst do mapy [1467]
 61. raport [1450]
 62. maszynopis powielony [1446]
 63. list [1397]
 64. film dokumentalny [1277]
 65. maszynopis [1251]
 66. partytura [1243]
 67. dyplom [1119]
 68. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [1035]
 69. księga pamiątkowa [748]
 70. ulotka wyborcza [684]
 71. obwieszczenie [551]
 72. legitymacja [420]
 73. reprodukcja [302]
 74. telegram [261]
 75. skład osobowy [246]
 76. komiks [165]
 77. znaczek okolicznościowy [162]
 78. rysunek architektoniczny [150]
 79. partytura chóralna [100]
 80. film [96]
 81. plan twierdzy [90]
 82. materiały historyczne [83]
 83. fotokopia [75]
 84. przeźrocze [61]
 85. dokument urzędowy [46]
 86. starodruk muzyczny [44]
 87. mikrofilm [36]
 88. ulotka propagandowa [35]
 89. naklejka okienna [35]
 90. afisz filmowy [31]
 91. ulotka reklamowa [18]
 92. listy [15]
 93. odpis dokumentu [14]
 94. kserokopia dokumentu urzędowego [11]
 95. druk propagandowy [11]
 96. brudnopis [11]
 97. wydruk komputerowy [9]
 98. hasło słownikowe [9]
 99. podziękowanie [8]
 100. dekret [7]
 101. zawiadomienie [5]
 102. list akredytacyjny [5]
 103. certyfikat [4]
 104. list komisyjny [3]
 105. formularz [2]
 106. karta pocztowa [1]
 107. bilet korespondencyjny [1]
 108. bilet [0]
 109. adres jubileuszowy [0]

More statistics...