Deutsch   polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Copernicana

Publication structure:
 • Studia Copernicana
  • Études d'histoire des sciences et de la philosophie du Moyen Âge
  • Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim : studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku
  • Kopernik i heliocentryzm w polskiej kulturze umysłowej do końca XVIII wieku
  • Etudes d'histoire des sciences en Pologne
  • Colloquia Copernicana. 1, Études sur l'audience de la théorie héliocentrique : Conférences du Symposium de l'UIHPS, Toruń 1973
  • Colloquia Copernicana. 2, Études sur l'audience de la théorie héliocentrique : Conférences du Symposium de l'UIHPS, Toruń 1973
  • Regesta Copernicana
  • Regesta Copernicana : (calendar of Copernicus' papers)
  • Najstarszy życiorys Mikołaja Kopernika z roku 1588 pióra Bernardina Baldiego
  • Instrumenty astronomiczne na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku
  • Teoria heliocentryczna w interpretacji teologów XVI wieku
  • Colloquia Copernicana. 3, Astronomy of Copernicus and its background, proceedings of the Joint Symposium of the IAU and the IUHPS, cosponsored by the IAHS, Toruń 1973
  • Colloquia Copernicana. 4, Conférences des Symposia : l'audience de la théorie héliocentrique : Copernic et le développement des sciences exactes et sciences humaines, Toruń 1973
  • Witelonis Perspectivae liber primus = Book I of Witelo's Perspectiva
  • Science and history : studies in honor of Edward Rosen
  • Nicholas Copernicus : quincentenary celebrations final report
  • Mikołaj Kopernik w świetle swej korespodencji
  • List Witelona do Ludwika we Lwówku Śląskim : problematyka teoriopoznawcza, kosmologiczna i medyczna
  • Narratio prima
  • Starowolski's biographies of Copernicus
  • Scientific writings and astronomical tables in Cracow : a census of manuscript sources (XIVth-XVth centuries)
  • Witelonis Perspectivae liber quintus
  • Optyka w XV wieku : między nauką średniowieczną a nowożytną
  • Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans T. 1
  • Cometary theory in fifteenth-century Europe
  • Thomae de Wratislavia Practica medicinalis : a critical edition of the "Practica medicinalis" of Thomas of Wrocław, prémontré bishop of Sarepta (1297-c. 1378)
  • Witelonis Perspectivae liber secundus et liber tertius
  • Witelona Perspektywy : przekład na język polski ze wstępem i komentarzami. Ks. 2-3
  • Kosmologia i psychologia Witelona
  • Musica Muris and speculative trend in the medieval musicography
  • Witelona Perspektywy : przekład na język polski ze wstępem i komentarzami. Ks. 4
  • Kronika Marcina Polaka i jej średniowieczna tradycja rękopiśmienna w Polsce
  • Repertorium auctorum Bohemorum provectum idearum post Universitatem Pragensem conditam illustrans T. 2
  • Higiena wedle Tomasza z Wrocławia
  • L'univers la philosophie de la nature au XVe siècle en Europe
  • Modern visions of mathesis univesalis and the origin of the continuum theory
  • Thomas S. Kuhn (1922-1996) and the issue of the Copernican Revolution
  • Witelona Perspektywy : przekład na język polski ze wstępem i komentarzami. Ks. 5, 6, 7