Deutsch   polski   English  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Wanda i Karol Poznańscy

Publication structure:
 • Wanda i Karol Poznańscy
  • Karol Poznański
  • Karol Poznański, generał Władysław Anders i hr. Eugeniusz Lubomirski
  • Karol Poznański – Konsul Generalny RP w Paryżu przemawia z okazji otwarcia Banku PKO w Paryżu
  • Karol Poznański w domu
  • Konferencja Pokojowa w Rydze - 18 marca 1921 roku
  • Konferencja Pokojowa w Rydze - 22 września1920 roku
  • Konferencja Pokojowa w Rydze – posiedzenie Komisji Prawnej
  • Wanda i Karol Poznańscy w Amiens
  • Wanda Poznańska
  • Wodowanie frachtowca Hel
  • Wodowanie łodzi podwodnej ORP „Ryś”
  • Wodowanie łodzi podwodnej ORP „Ryś” - Nantens (Francja ), 20 IV 1929
  • Wanda Dmowska
  • Uroczystość pożegnania pp. Poznańskich u księdza Staniszewskiego w Kościele Polskim (3)
  • Uroczystość pożegnania pp. Poznańskich u księdza Staniszewskiego w Kościele Polskim (2)
  • Uroczystości poświęcenia Konsulatu Generalnego RP w Paryżu. Paryż, 4 VII 1927
  • Trzech dyplomatów w asyście oficera wojska polskiego
  • Sala obrad na Konferencji Pokojowej w Rydze w 1920 roku
  • Rozmowa delegatów Turcji oraz Włoch na rokowaniach polsko-tureckich w Lozannie w 1923 roku
  • Rokowania polsko – tureckie - 1923 rok
  • Pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Paryżu z żonami
  • Pracownicy Konsulatu Generalnego RP w Paryżu
  • Polska delegacja na Konferencji Pokojowej w Rydze
  • Państwo Poznańscy w Bibliotece Polskiej w Paryżu (2)
  • Państwo Poznańscy w Bibliotece Polskiej w Paryżu
  • Mieszkanie państwa Poznańskich w Londynie
  • Magdalena Krystyna Wanda Poznańska
  • Konsulat Generalny w Paryżu
  • Konferencja Polsko – Litewska w Kopenhadze
  • Delegacja polska na rokowaniach polsko-tureckich w Lozannie w 1923 roku
  • Edmund Poznański w wieku ok. 19 lat
  • Delegacja polska na Konferencji Ekonomicznej w Genui w kwietniu 1922 roku
  • Wanda Poznańska
  • Konferencja Pokojowa w Rydze
  • Trybuna honorowa
  • Wanda Poznańska z córką Magdaleną
  • Konsulat Generalny RP w Paryżu
  • Konsulat Generalny RP w Paryżu
  • Wanda Poznańska
  • Wanda Poznańska na Konferencji Pokojowej w Rydze
  • Wanda Dmowska
  • Pracownicy Konsulatu RP w Paryżu
  • Fotografia pamiątkowa z bankietu
  • Zjazd w Paryżu
  • Pożegnanie pp. Poznańskich
  • Wacław Jędrzejewicz
  • Dyplom ukończenia Akademii Prawa Międzynarodowego w Haye
  • Brudnopis protokołu z wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Traktatu Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą, Ryga, dn. 18 marca 1921 r.
  • Dyplom złożenia egzaminu doktorskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Fryburgu
  • Stanisław Zalewski
  • Pogrzeb Generała Kazimierza Sosnkowskiego w Paryżu
  • Karol Poznański i Generał Kazimierz Sosnkowski
  • Poświęcenie wystawy Orbisu w Londynie
  • Karol Poznański, Wanda Poznańska, Bizia Raczyńska
  • Ceremonia podpisania proklamacji Dnia Niepodległości Państwa Polskiego w dn. 11 XI 1973 r.
  • Układ o repatriacji zawarty między Polską a Rosją i Ukrainą (Ryga, 24 lutego 1921 r.)
  • Podziękowanie od marynarzy ORP "Grom"
  • Oficjalny list komisyjny mianujący Karola Poznańskiego – Konsulem Generalnym RP na obszarze Commonwealth Australii, Nowej Gwinei i Nauru z siedzibą w Londynie, podpisany przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Premiera Leona Kozłowskiego oraz Józefa Becka, Warszawa, 21 lipca 1934 r
  • Nominacja na stanowisko Kierownika Konsulatu Generalnego w Paryżu, Warszawa, 30 grudnia 1926 r.
  • List uwierzytelniający/akredytacyjny dla Konsula Generalnego RP w Paryżu – Karola Poznańskiego, podpisany przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Józefa Piłsudskiego oraz Augusta Zalewskiego, Warszawa, dn. 10 lutego 1927 r.,
  • Odpis listu uwierzytelniającego/akredytacyjnego wystawionego dla Konsula Generalnego RP w Paryżu – Karola Poznańskiego przez Prezydenta Ignacego Mościckiego, Warszawa, 10 lutego 1927 r.,
  • Odpis listu uwierzytelniającego/komisyjnego, wystawionego przez Prezydenta Ignacego Mościckiego mianującego Karola Poznańskiego Konsulem Generalnym RP w Londynie
  • Odpis oficjalnego listu komisyjnego mianującego Karola Poznańskiego – Konsulem Generalnym RP na obszarze Commonwealth Australii, Nowej Gwinei i Nauru z siedzibą w Londynie, Warszawa, 21 lipca 1934 r.
  • Uroczysty list akredytacyjny (akredytywa) Jerzego V Króla Anglii, Irlandii i Brytyjskiego Dominium akceptujący Karola Poznańskiego na stanowisku Konsula Generalnego RP dla Unii Południowej Afryki i Terytoriów pod mandatem Południowo – Zachodniej Afryki z rezydencją w Londynie, Pałac Św. Jakuba
  • Duplikat dyplomu złożenia egzaminu doktorskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu we Fryburgu
  • Ozdobny dyplom uzyskania licencjatu z orzecznictwa z prawa doktryn
  • Czy Traktat Ryski był instrumentem prawno-politycznym czy też tylko dokumentem historycznym
  • Traktat Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą podpisany w Rydze dnia 18 marca 1921 roku
  • Układ o repatriacji zawarty między Polską z jednej strony a Rosją i Ukrainą z drugiej strony w wykonaniu artykułu VII Umowy o Przedwstępnych Warunkach Pokoju z dnia 12 października 1920 roku
  • Poświęcenie wystawy Orbisu w Londynie
  • Ksiądz Staniszewski, Wanda Poznańska i Aleksandra Piłsudska
  • Wodowanie ORP „Grom”
  • Odpis listu uwierzytelniającego/akredytacyjnego, wystawionego przez Prezydenta Ignacego Mościckiego dla Konsula Generalnego RP w Paryżu – Karola Poznańskiego
  • Wodowanie ORP „Grom”
  • Otwarcie stadionu Towarzystwa Sportowego Pologne w Paryżu (3 VIII 1930)
  • Karta obiegowa
  • Legitymacja MSZ Karola Poznańskiego nr 1373/1, wydana w Warszawie dn. 21 marca 1935 r.
  • Legitymacja urzędnicza Karola Poznańskiego Konsula Generalnego RP w Paryżu nr 1423, wydana w Warszawie dn. 17 marca 1927 r
  • Pozwolenie na broń (Mauser) nr 291209/3032 na rok 1927 r. wydane na nazwisko Karola Poznańskiego przez Komisariat Rządu – Ekspozyturę II m. st. Warszawa w dn. 9 kwietnia 1927.
  • The Consular Corps in London 1939
  • Dyplom nadania Karolowi Poznańskiemu Orderu Św. Sawy II klasy, nr 1289/2
  • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę - dyplom nadania medalu doktorowi Karolowi Poznańskiemu, Konsulowi Generalnemu RP w Londynie.
  • Certificate of Registration / Aliens Order : legitymacja meldunkowa obcokrajowców w Wielkiej Brytanii
  • Dom Bractwa Czarnogłowych w Rydze
  • Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Karola Poznańskiego – Konsula Generalnego RP w Paryżu, zezwalające na przyjęcie i noszenie Orderu Św. Sawy II klasy
  • Dyplom nadania Karolowi Poznańskiemu – Konsulowi Generalnemu RP w Paryżu Krzyża Komandorskiego łotewskiego orderu „Trzech Gwiazd"
  • Dyplom przyznania Karolowi Poznańskiemu – Konsulowi Generalnemu RP w Paryżu tytułu „Komandora Orderu Leopolda I”
  • Pismo Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Karola Poznańskiego – Konsula Generalnego RP w Paryżu zezwalające na przyjęcie i noszenie Krzyża Komandorskiego Orderu Leopolda I
  • Jubileusz 70-lecia Karola Poznańskiego
  • National Registration Identity Card
  • Dokument stwierdzający nadanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Odznaki Kawalera Krzyża Oficerskiego Orderu „Odrodzenia Polski"
  • Dyplom nadania Karolowi Poznańskiemu Orderu Narodowego Legii Honorowej IV klasy
  • Paszport dyplomatyczny Karola Poznańskiego (sekretarza polskiej delegacji pokojowej na Konferencji w Rydze)
  • Paszport dyplomatyczny Karola Poznańskiego Konsula Generalnego RP oraz jego córki Magdaleny, nr 521/506/40
  • Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Karola Poznańskiego – Konsula Generalnego RP w Paryżu zezwalające na przyjęcie i noszenie Krzyża Komandorskiego łotewskiego Orderu Trzech Gwiazd
  • Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Karola Poznańskiego – Konsula Generalnego RP w Paryżu informujące o przyznaniu prawa do medalu „Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości"
  • Wiza dyplomatyczna dla Karola Poznańskiego, urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  • Wypełniony formularz: Zaświadczenie na wydanie paszportu z ksiąg ludności stałej domu…, na nazwisko Karol Poznański
  • Bilet wejścia / karta stałego wstępu dla Wandy Dmowskiej stenotypistki polskiej delegacji na Międzynarodowej Konferencji Ekonomicznej w Genewie
  • Zaproszenie wystosowane przez Ministra Spraw Zagranicznych do Wandy Dmowskiej stenotypistki polskiej delegacji na Konferencji Ekonomicznej (Gospodarczej) w Genui, na uroczyste śniadanie w dn. 16 kwietnia 1922 r., w Hotelu Eden w Nevri.
  • Zaproszenie wystosowane przez Szefa Biura Informacyjnego Delegacji Finlandii na „kinematograficzny pokaz” dotyczący życia w Finlandii w Teatrze Orfeo, w dn. 27 kwietnia 1922 r.
  • Życzenia świąteczne dla pp. Poznańskich - błogosławieństwo Kardynała Augusta Hlonda
  • Wielkanocna karta pocztowa
  • Bilet korespondencyjny Augusta Zaleskiego – Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie. Podziękowanie za życzenia świąteczne.
  • Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne
  • Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne (na 1957 rok) od Alfreda Holińskiego
  • Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne (na 1955 rok) od Alfreda Holińskiego
  • Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne od Edwarda Franciszka Szczepanika
  • Kartka z życzeniami bożonarodzeniowymi i noworocznymi od Aleksandry, Wandy i Jadwigi Piłsudskich, wraz z podpisami
  • Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne od Ogniska MSZ w Londynie
  • Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne od Johna Gibsona – nadinspektora Wydziału Specjalnego Scotland Yardu
  • Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne od pp. Lubomirskich
  • Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne od Jadwigi i Kazimierza Sosnkowskich
  • Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne od mieszkańców i personelu Domu Antokol
  • Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne od mieszkańców i personelu Domu Antokol
  • Legitymacja wpłacającego składki na rzecz Skarbu Narodowego
  • Certyfikat tożsamości Wandy Poznańskiej
  • Certificate of Regiotratis / Aliens Order - legitymacja meldunkowa obcokrajowców w Wielkiej Brytanii. Legitymacja na nazwisko Wandy Poznańskiej.
  • Międzynarodowe świadectwo szczepienia przeciwno ospie.
  • Kanadyjski paszport Wandy Poznańskiej
  • Dokument podróży obcokrajowca - Travel Document na nazwisko Karol Poznański
  • Medical Card – karta medyczna wydana przez Krajową Służbę Zdrowia w Londynie na nazwisko Wandy Poznańskiej dn. 5 lipca 1948 roku.
  • National Registration Identity Card
  • Paszport Rzeczypospolitej Polskiej na nazwisko Wanda Poznańska.
  • Program recitalu fortepianowego Ignacego Jana Paderewskiego
  • Program Seansu Muzycznego danego przez Jego Ekscelencje Ignacego Jana Paderewskiego (La Séance de Musique Offerte par S.E. Mr Paderewski) na rzecz Fundacji Św. Kazimierza.
  • Plakat Festiwalu Muzyki Polskiej (Polish Music Festival) odbywającego się z okazji 25. lecia odzyskania Niepodległości w Theatre Saint- Denis w Montrealu, w dn. 12 listopada 1943 roku.
  • Folder Theatre St. Denis (Montreal).
  • Artur Rubinstein