Deutsch   polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Ephemera

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1049. 

Edition Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Oddział Toruński Polskiego Tow. Zoologicznego i Oddział Toruński Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika zapraszają na Uroczyste Posiedzenie poświęcone pamięci doc. dr. Marii Racięckiej...6 kwietnia 1954 r. ...; Uroczyste Posiedzenie poświęcone pamięci doc. dr. Marii Racięckiej...6 kwietnia 1954 r. - zaproszenie; [Zaproszenie. Incipit] Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Oddział Toruński Polskiego Tow. Zoologicznego i Oddział Toruński Polskiego Tow. Przyrodników im. Kopernika zapraszają na Uroczyste Posiedzenie poświęcone pamięci doc. dr. Marii Racięckiej ...6 kwietnia 1954 r; Zaproszenie na Uroczyste Posiedzenie poświęcone pamięci doc. dr. Marii Racięckiej...6 kwietnia 1954 r. ... - Towarzystwo Naukowe (Toruń)

Add to bibliography

<<< Previous  / 61 Next >>>