Deutsch   polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Kujawsko-Pomorska Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

9143. 

Edition I Czwartek Litercako-Muzyczny - zaproszenie; Nauka i Muzyka; Pierwszy Czwartek Litercako-Muzyczny - zaproszenie; Towarzystwo Naukowo w Toruniu, Książnica Miejska im. Kopernika i Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zapraszają uprzejmie na I Czwartek Litercako-Muzyczny; Towarzystwo Naukowo w Toruniu, Książnica Miejska im. Kopernika i Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zapraszają uprzejmie na I Czwartek Litercako Muzyczny; [Zaproszenie. Incipit] Towarzystwo Naukowo w Toruniu, Książnica Miejska im. Kopernika i Pomorskie Towarzystwo Muzyczne zapraszają uprzejmie na I Czwartek Literacko Muzyczny ...11 kwietnia 1974 r; Zaproszenie na I Czwartek Litercako-Muzyczny; Zaproszenie na Pierwszy Czwartek Litercako-Muzyczny - Towarzystwo Naukowe (Toruń)

Add to bibliography

<<< Previous  / 1082 Next >>>