Deutsch   polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Kujawsko-Pomorska Digital Library

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

18015. 

Edition Szósty Wieczór Krytyczno-literacki ... 14 czerwca 1978 roku - zaproszenie; Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Związek Literatów Polskich Oddział w Toruniu, WBP i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu zapraszają uprzejmie na IV Wieczór Krytyczno-literacki ... 14 czerwca 1978 roku...; VI Wieczór Krytyczno-literacki ... 14 czerwca 1978 roku - zaproszenie; Wieczory Krytyczno-literackie; [Zaproszenie. Incipit] Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Związek Literatów Polskich Oddział w Toruniu, WBP i Książnica Miejska im. M. Kopernika w Toruniu zapraszają uprzejmie na VI Wieczór Krytyczno-literacki ... 14 czerwca 1978 roku; Zaproszenie na Szósty Wieczór Krytyczno-literacki ... 14 czerwca 1978 roku; Zaproszenie na VI Wieczór Krytyczno-literacki ... 14 czerwca 1978 roku - Towarzystwo Naukowe (Toruń)

Add to bibliography

<<< Previous  / 1074 Next >>>