/KM_02946_1933_2_4_01.djvu

			-- :? 
,. . 


.:
 


- -i' 


:
; 


:
:
\. 


:..: 
:
:f%i
(' ?" 
::-.. '. 


.'f 


i, 


m:it
.. ł"
 
""«:" ' : ' : ' :
 " " " 

 :'iI-' 
"0..' .: :::


t:


.. 
}


l'/:

 ..". . 


. . 


...;.. "' 
?;
 
?j
 


;:.$; o 


:$f!fi 
VW:>' 


iii! 
ff 


'f t ,'. 
::::::;.?(...:....... ;o- 
::::.
:::::: 
":.:
,::::::.-.. 
:::::::,.:>... 


ł 

B r
 


, c.. 
,. 
'>" 

. 


" 
... 
il

 
.::....::: ... 
I@:- : 
.:.:.:..... 
i
t
 :'.. 
::::.
 

m:
 


ti
 
i: 

; 
:'}
¥' 
[$ 


:::::.
 


k%-':. 
\tł.. 
...t 

\; 
ł 


.i!
:

f;
;:
;'j;


t
:

;
 
_:<' - __ 
-_ '_
 I1j.' - ,,' 
.
{:: 
-- _".:: r- . "" . ' . '.:. \.
. 
! 
: ::

!.. Jr
 ...... 
,,

t -. - - .): -' ,';<':
:::{
 :
;
:,4.
 
. . - 
 . -j . 
 . 
. . . . :.;.'!-::: . . .' -..
-.:
.
 
. -, ....
;
 
n. .
 
' , -r . l. _ . . 
 . 
 . ; _ .>
 _ ;
:,
.:.
:" . : . ,, : , ;; , 


:ł
 . ' . ' _ :
.


- _ ':'-. - . '-. x 
''«ii:; 

:;:"$ . 
< .:
1
, 
. . r.... 
 
 

ii
.,:%' ,.J . i::::: _ 
" . 
 : : , - : 
 . 
 . : . 
 . t . : ._ ; . -
 : 
 . 
 
 
 , . :_ - . . . - .> . . ; .. .; . : . ; .. 
 . - 
. - . : :: : _ ..: . _ : - , . . . :, 
 . . ::v - :. 
 , - : 
 :.:
 . 
 - 
 - .: ' :. - :. . :
 -. . t : . . ' :
:,. _ 
_ 
." . . . 
 .,:_: - _ :. : : . : ,. : :.: . _ : .. ;t ::. . . .. . , . v :. 
_ _ ., : : . : ::: 
 , - :, . : " - . ' . 
. . ; . 
 . . . 
 : : _ . :. ' . : : ' . . :. 
 . : . . . 
 , ' , :
:
}.;. 
!;j:% '""':, 
 . ::;@.< . .. . :: : :: . 
 . .:,.;:;
.
< "->j. '. ". 
.' :-""'

 -' . 

:..:;..:..... . . J'...,.... 
:s.. '-:.- 


"'.'::, r. 


:1:

 - 
.
:., 
..:..... -- 


f 
,- 


..':.1'. 
'ltP' 
<;i::::' 
'
:. ,,:0. 
l:: --- 


Ą:' 


:-, 


: }t'
r1:
 - ' 


:
 
t 


.

 

 


\ 
' I i. 
......-:-J'.. 
.
1' 
"".,1.;. 

t
 


_'1 .;..-:< 

i"'" 
. :.::
. 
 
}

::::.. 


,.:.:t:" 


...-:... 
.y 
... 


"'. 
.. ._ . : _::.:.:,:_ 
 : . . ; . 
 : 
 . i . , _ . . . : 
 : : : 
, :, ' :' : " : 
 . " < .-".
' : 

 . 
 : ł ._ . :. - : .. ,:. 
. _ . - ..:::. - . : :. 'T :. 
 . 
 .:: . ... "' . 
,'
 i';J:
 .. 

-" 
.
: ...:
:

.:;::. 


f "C
 . .
; .;.... '.. . 

 
," .iW' "'" _:<;
 


;
k:j 
..
;:'" '.,,-. ...- 


jo.'. " 
-;p:.... . 


.


 
.,$:1} 


. ...
 
-:'.:
  .';'
 


.
.
 


\..'
. 


":, * 

\ , . . ,_ . : . 
 . 
 : . _ : _ . . : .: . _ ' - ' . ' . . . : _ 
1 . : . 
 . : :. ' : ' , : . j . : . \ . : . i . - . . .. .' 
. ...".
:.::\


r.{fi "
.,,",' .;.Y!iP 
.if:tt ........ ..... .
 


 , 
. /f.

::
: 
f."
:?: 

łW
 
.
. 
'..-..'i;
::.:>

t!) :::.:. 

:
:
:
:' 


..
:-;.' 
ff
 


"<
I%'-" 
.
h:: 


1lg' 
...
':i:;
 


*'-
1> 


r' 
./'.-- 
ifl:
:::..: .:... 
:1%
 .. :
I

..:
.. 


\, ; 

:;f". 


.' . -,; 
..... 


_. 
:.r.. 
"
l' 
;
:ł <-' 
'::::

ł: 
 - -
. 


N
'1<' 


....J

. ....:
 
.... . '"1-
 
W \tS
' 
: -
y:; 


....r}
}t 


#';';
:;'\k.:..,_ 
:.:'::
)
::.:" .,. 


.::
::- 
':;
:::=d:{gl 
.£1 


-..;::
: 
.,:.: 
-:.
\ .... 

ft-ł 
>
.
 ...... ll
j\:\ 
 
. ,

 


;::'
.. 


t
 
.".....w 
..j-...'Ą.. 
 


..:::?i
' 


:'->1 
!+

¥4m
; 
:";:vę: 
< 
 H..,.:. 

;
¥:.
.

 . :"*-..
:
..
--:. . .::
 . . . , . :. . ' - _ . ; . 
 . . _ 
 : : , 
.. 
-;;
 '

ib 
(
,:
, 
. . . r,*
 
;:m 

.: ;..}::: 


;:_

.\;:

 :';
'-' 
1
' 
... ......; 


.,:::
 


.,:' 
:
..:.- 
_.>:i-l: 


.. .:. . .:,,0;''; - 
::.:.' 


.: .:.:.. 
;'

,
. 


-::::
-
:

 
. ..,::
 t 
'
---
 
:..':.:" .' . 
:.:.:-:--- 
.
.
-- 
/

 


-::.. 
.;:,::'
1' 
-.:. - .:.'. 
::$.;........:. 


l ;1 t : 
":.,,."-- ,,-." ::.,:.' . 
:
\:; -' 
'" w., '
f
'

:,
.
fI""',,;j\;;

<
'''' .
] "y . :: . 
 . 
 . 1

 . i
 

. ::?-.
 '
 
.;.. .
.,. 
- '.
'.!
-
 


...
:.
:'; 


'..j 
;

 . 
t,\ 


, 

:::
::::;:

;:i; ,;:
:
		

/KM_02946_1933_2_4_02.djvu

			k. 'j 

/: .

' " 
;:1 '!' ..z... ;
.. 


f

'i
,
.; ?
': ,
:
 :tiei;.
:

!j
 


;-'j :; "'
 


., .
 P, 


-- 


<,' 
.. 
. :Ł.....,...> .
-> -WY$
-d1 . Z "dru ku ! 


?''''''). 


'ł' 


" 
..\ 
;o:.Aa. 


-,.,.. 


WyszeeJł z druku! 


J 


oo1.łI....
_.
 .
 .,,:..r
..!.,,
_ ....""'.....;, ...._ 
 


:ł.;.
;;
" .' ;: ; KALENDARZ:'i' .
, 
.Ó,WIADOMOSOI FILMOWY'CH" 
-
'. '. ,.. ;A<
i'.. . 
".łł-. 


na rok 1933 (ósmy rocznik)  


:. i " 


,> i:i ::L;

>
 .
 
H,.\
' :o ." o;; -'J 
- .' '\'
 ""

.::;, 


. "\t;
: 
.......  ';. o;: ;.'
 '!' _ ..-
 


t;: ". 

 .:.
. ,;.- .",.
::.:.

 
L , :,. ?ł t ::'

 :' " 


0:;..: 
- -": 


. 
""'''''
.,)
;: 


{:.....
-- 

 


, 't 
A 


. :' . 


".-'" " 


".... ;..' 


';.:t ' 


" 
.. 


:1'.,. 
 .:, 


:
.

 


. - '. 

 ,"o 


..¥_.. ... ..,. --
'<:
.' 

- ;-
.
 -, 
 
}5,; / 


r:-ir

 


j 


"\ 


. 'r
':: >:' 

 


''''f 


...ł 
.-":.\ 


f . 


r
 


:t":" 


\.: .,;.'u 


'i'f:] 


f." 
,'" 
, 


f.ji 


::-:_:.
 


....... 


-.-.-.:::;:: 


-\:. :- 


*7 


}- ::.
 

:';(- 
'\::
. 


'P; 
t 
:t: 


I 


J
  

 


........:,.. 


'-' 
 
. '. ... 
 
 - ...,.',".. .,..."-"....
:. ,.". - '-.-
 "'.....Xi'X,;.........
.
.

_."i_.-:.
.._
.._-.......-"'''!..: 


oj:. ;-... 
 
- ............... ":.. :'"...?
...i,.

._.

-
--;j;&."j:.
....:;--
 
 


pod naczelną redakcją reżysera IGNACEGO ROTSZTAT - MIASTECKIEGO 
stanowi podręczną encyklopedję sztuki i przemysłu kinematograficznego w kraju i zagranicą 


, 


Kalendarz "Wiadomości Filmowych" niezbędny 
jest dla każdego przemysłowca i miłośnika kina! 


Cena egzemplarza KALENDARZA "WIADOMOŚCI FILMOWYCH" zł. 10.00 Wysyłkę pocztą 
uskutecznia się tylko po wpłaceniu na konto N
 6.156 w P. K. O. Warszawa (wł. konta "AR LUX II) 
Za przesyłkę pocztową w kraju dolicza się 1 zł. 50 gr 


Redakcja i Administracja: 


arszawa, ul. Szczygła 1-A tel. 236-26, 796-91 
u w A G A: Wszelką korespondencję należy nadsyłać: Warszawa, Złota 87 .ARLUX".  


, ,.b'" 


\'
I 

ł, >i"-::'" 


iłl. 


f;. 
 "- 
'-

:"" 
 


I 
I 


\. 


'\
		

/KM_02946_1933_2_4_03.djvu

			IL 


Dwutygodnik poświęcony dziedzinie kina 
Grudziądz, Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Toruń, Lodź, Kraków i inne miasta 
Nr. 4 W marcu 1933 r Rok II 


Z przyczyn natury technicznej. numer 
ukazuie się ze znacznem opóźnieniem, za co 
szych Czytelników przeprasza 


bieżący "Świata Filmu" 
nasze Czytelniczki i na- 
Redakc;a. 


r--i: >%-<-
"W"
 l "}ł'" ;" 'l:'Y" ::"'l: nw r 
 

 
1; 
; 
# 


r 
i 
ji 
1 

 
f i 

 
, J 
I 
1 
j 
f 
l 
ł 
'
i 

 


J 
i 
f. 
 
i 

 

 
i 
J 
o,: 
.t 
f 
l 
! 

 
l 
4 
. i 
I 
i 
r.. 

 
ił: 

 

 

 

 
ł 
t 

 
t 
i..,.,.. 
ł'.,-X:: : ?-W

 
:i:j

 "
1
"" 

 
<
.
, .;l
 
 " f%/,'
:F

j

'

't 
w 
....
 1 
.
:}
 .
:r 
r" 


;t' 

; 

1: .:. : I W 
--:" . .. 
.: :. 
''\.'-'-:$- 

ii 


.. ..: ::!- 
. ::.":"::':".,;,- 
;;t':,:': 
:

:.' .. 
(-' 
i;tf 


.;
 
1
 
- 
 ;.;:::: 
:


:..
:t_:
w-;;f'$-=:.(w 

::::;:::-::--':.:':.."." 
...J'K;t$fr.+Y;
k:,':,; ....
;
\ 
j; .:....... ". 
.. . -.. 
./ 
:::
::::
::-
..:

_. -
=::

):
lfił f


 
 

;

:

f: w 
;w
>.
i<' .'r 
" 
... 
::-;:- 
jl}ł.
.;) . 
.':"'.':4ł:
'
. . . 
'<;,;ri.. '. 
. '.v".
,' .. 
"':::';W*!tt":.&v 
fN1... '.: 
...:xr .,.t;":,.::'::::,? i: :
. 


;;
 


.. ::..
 


Jw 
.:
 
... 
f
 "i 

 
, / 
..
 
fli:
 
. r" 
,
:.: (dM 
C '}'£«." 
9.1'....'... 
£
;łf 
.:'.:C-:oł;. .:-::
;/ --..x..:.:.:-:o 


........... . 
.w o _ 
 ... 
........ .............. 
.....
:
t-....:...:. ./'.. ...):: 
u_. '_.1 .... 


--,,:F:S 
..y.:: 


)v 


.;.. 
;. .
 


.';
 Cff'X">' 
.;0:0. .... 
 


.c":..:: 
)1; 
i% 
:t ;r 
.... JL...... Y.m
t wY
., ............y 
%:
 t 


H % 
.. : f.1 .n...'.. 
 < 
:'.> :
:
łt 
. u..., 


,;:::;:;.,
 __-o :j., ':,.'
 


Folo: N aiional P. C. 


.';
..".... 


Gwili Andre 
nowa gwiazda na niebie filnzowem. 


3 


. 


$imtr:
-:' 
r

: - 
:
-
 
il....--:=:... 
:.:-:...: -:- "".!' 
f t _
-

 
i
 

; 


'i,:j; 


:...-JC 
.;.. 
:2< 
J
 


: oC-:;  
 
. 
 


I; 
t 
...
. '*1 
.-;.-;.........-.:: ;) 
[Ir 
J l 

] ,
 
l
; 
.: ',', .... 
 I 
*.:::-:: 


. " <'. 
 


y" 
.,:.-j\
 
.'::;.:- 


.;:;:;;,.: . 
:W;;Ołi 
::<:
 
::::$. 
.:.:.:-:::::::
 
:;:;:;.:::"::::  
.... ., 
J 


. . 


....
		

/KM_02946_1933_2_4_04.djvu

			Nas 


llozpisan'y przez nas konkur's 
p. t. " Jaki był najlepszy filnl za- 
gra Iliezn-y u})iegłeg'o roku ?,O - SIJot- 
kał się ze strony nasz)
ch C 'zytclni- 
czek i Cz-ytel n ikó\v z \\
ielk ienl za- 


a 


ankieta 


intereso,vaniem, co dla tak Inłodego 
\v'YTlu'\v'nictwa jak "Ś"riat F'ilmu''1 - 
jes1 ol)ja\vem bardzo radosn-ym. 
\\T szystkim tym, ktorz)
 prze:;;-y- 
łając s,v'oje głosy 'v sl)ra,\
ie ankie- 


ty, załączy]i cl]a nas pozdrowienia, 
oraz wyrazy uznallia i ł:acht;ty do 
dalszej pracy - składamy' serd

cz- 
ne podzit;ko,,
allia. 


"Czernp" prowadzi! 


L nadesłanych clotychczas gło.. 
só,v naj,vięcej padło na "Czen-tf'ł!°', 
na .;:' "......::.:..:::@ 
./ 
:Lł
C
;
 


. '......;... /. 


lt 


-_....:::
: 
:;:-;::-::
*::'::::\n
 


->

<..,dłt >/;. 

/ >. 


:::+ .f" 
? . 


oC....._ ...:=:.
:.:.. 


¥ 


....:
 


:':;;;': {; 


--:i;....: ,- 
:
 
/ \;0:<:"r < 


.;:.:.;.. 

).. 


.. .
'. 


i
: 


,
 
F

Jł' 

 -.,
 
-: ::: 
;...,,;v 
l? 
:i: . 
'H
 
:::
.. 

K 


 


1- . 


'
.

 
. _-:/.1. 
.- -
 
...:<,..
;.:,
,.<"«.<* 
;:.:::
r;
t
}t 


'
""'h__""<_ ......
..-m
1:

._
>

"': 
ł ""'«,'-" 
';;::': 
.' :
:» 


%- 


..... :. 
.. ..-._....;. 


...!" 


..,
',,/- 

i:
;i::J 
 : 


:'
.ri 


# 

 
- t 
ł 
t 
i 
i 
t 
I 

 
m 
I 
* 
." 
I 


, ::'.---, 
/:. 
. - «: .
_. 
. : 
/I "
:
i{' 


:-r-L-  <

, 
:':;: ':.:
': ..:? -- 'i: 
.....;..--.;: ........ 
: :'t .:\- < <' 
< : 
 . :
 . ' . . 
't }\- :U: 


... - .:
 

..-..; 


-:
; Ę 


/. 
, .h.. 


'V' . 


::
}4 .$ 
'" 
" 


.' 	
			

/KM_02946_1933_2_4_05.djvu

			Charlie Chaplin 
smutny vvesołek, przedzivvny genjusz ekranu 


Stary., połanlany melonik., zadu- 
że, karykaturalnie ,vygięte })uty i 
cieniutka.. bambnso,va laseczka, 
któż nie zna t) CJI nieodłącznyc]1 
rekwizytÓw biednei, Inałej postaci. 
ro (
harlie Chaplin., genjalny ko- 
rnik, najpopularniejsza postać ek.ra- 
nll, na całym ś,viecie jednak(l\VO 
kochana i podzi,viana.. '\7szędzie 
witana z entuzjazmeIll. 


". roku bieżącym obchodzi (:11ar- 
] ie j u bi]eusz 20-lecia swej pracy dla 
filnlu. I)\vadzieścia lat to okres 
ezasu.. 'v którym o})licze filmu prze- 
obrażało się kilkakrotIlie, to okres 
,vielu prób i zasadniczych Zllliall. 
-Przez te lata przed naszemi oczami 
przewinęło się mnóst\vo g\viazd, 
które przychodziły i odchodziły, 
tylko (
harlie trwał. ()d rokll 1913, 
kiedy to zadeb.jlIto,vał \v krótkich 
farsacll Mac Sennei'a, do dnia (lzi- 
sieJszego każdeInll kinOInano\vi naz- 
\'Tisko jego nie jest obce. 
Ił ok 1-913 odkrył (lla fillnu g\viaz- 
dl; najpierwszej wielkości. ('haplin 
stał się ulubieńcem. Z początku IUilS! 
rrylko mas. bo w pier\VszYln okresie 
grotesek d,vuakto\vych, komizm Je- 
go polegał na mechaniźmie rlIchów i 
na płaskich do\vcipach. Nic też 
{lziwnego, że \vidz inteligentny '''7i- 
(Iział \V nilll tylko })łazna, Ślllies
l}e- 
go ale i głllpiego '\7 swych kreacjach. 
rro samo czuł i \vidział ('haplin. 
I>ostano,vił zmienić się i dokonał te- 
go. Zaczął praco\vać sanlodzielnie 
nad każdym S\vynl fill}}em. Sam pi- 
sał scenarjlIsze, san} reżysero\vat 
stał się \V całem tego słowa znacze- 
niu t\vórcą. Nie zada\valał się pra- 
eą gagluanów
 sanI ,vyszlIkiwał mo- 
Inenty komiezne, sytuacje do,vcip- 
Ile. () jego \,rartości realizatora 
ś,,'iadczy przez niego reżysero\va- 
n-y, eiekawy "Półświatek ]Jaryski" 
z Edną PlIrviance i A_dolfem Mell- 
jou. Nie t\\yorzył przy teIn \VZO- 
rem innych g\viazd filmó,v" serjami 
,
en gros
'. Na pracę nad każdYI}} 
obrazellI poś\vięcał rok, a czasalui i 
\vięcej żllludnej pracy. Każdą rzecz 
przelnyśleć lllllsiał kilkakrotnie. Ni- 
czego nie zacz)Tnał bez nanrysłu, po- 


ehopnie, a g'd)T brako,vało IllU po- 
ulysłll czy też ochoty (lo prac-y, nie 
zllluszał się, czekał na nie. 
ren sy- 
steIn pracy przel}}yślanej i nie obli- 
czonej na płaski efekt, zaczął w'y- 
da\vać O'\Toce. Od "Brzdąca" roz- 
l)Oczął się drlIgi okres jego twór- 
CZOSCI, \V którym z dotychczaso\ve- 
go Il}echanizmu zbudził się komik- 
filozof. St\'
orz
-l Charlie Chaplin 
typ włóczęgi - salllotnika., intelek- 
tualisty. -Kome(lje jego z tego 
2-go okresll posiada.ją konflikty 
pS)Teho]ogiezne, głęboko i trafnie na 
"Tierzeh \,TydoJ))y\,-ra ne. Pom-ysł
y je- 


- "", 
:
-- Et 
".: -- .-. 
,,<.:. 7" 


-- 
--.: -. 


:-=
:!; 
 - - -::---- 
-- - .. -- 


---
:--- 


_".--/ f
' . 


"<;0."":: 


---"-\ t,,
 


\ 


I 


...;. -. 


.....z. -.. 
-
 - :> "'< 


>"." . 
-. 


f 


k-:_:
;,<' 
'" -," 


r.-:' "_
." -'

}h"" /
 "
:1
)
' 
".-.... 
\"'.- I:" 


-.... 
. ;-:"1" 


--	
			

/KM_02946_1933_2_4_06.djvu

			ilmy lotnie e 


Lotnict\vo - ten najdoskonalszy 
owoc techniki ostatnich dziesiąt- 
kÓ"\\T lat. lotnictwo - najpiękniej- 
sza broń ,vsz)Tstkich czasów i sport 
dający maxilllum elllocji, "rrażeń i 
"zapachu" niebezpieczeństwa, sto- 
sunkowo od niedawna ma w X mll- 
zie wielką przyjaciółkę, która chęt- 
nie czerpie ....ptasie" tematy do 
swoich licznych zwoji taśmy filnlo- 


?: ; 


.:. .żL__

}
.....)
 i.  
.;4. 


.'N;
;:
I
:::
-:::::::q>j$W'ł! !..f.  

 ;::
:

:..
?
f?tłl;

;

t;;t:%:
 
ł


":
l 


";-:. .:-::-::.".:.:.:.:.". 
.-. .-..':':':-:':':;':"-' 
:
:
.::::;.
:::::x

 


ł 


.....-.-:::.:....:;:.:. ......1'/.: 


'. ."' "
=r;..
1:;
.i;;-. 
.;-Ą- 


". .' / . 
....:;::... 


._
.., 


):ą 


">.,,-j 


. .' '. . '.:- - ;./f;-=
:

.:-.(;.:::
::::
..8 


".". '../'.". - 

. .

 .. / 
 ... . '," ,,: ." 'T;
- .-: ..'"(Y---
-;,..''!'''i:-.:i--:
:
.:_-


-: ::-&.J
]I! m
J:jW i
X \!O!JRW#

 

 


<_
 
::e:-?
 
w;
o/i
if}£#r 


:

::: 
. .@tli 
.. 


I 

 I. 
.. ..

 


: f-{ i 
; ':pł:.fWr
:,
ł:..f<"
 
.
':J-.: 


"0:; ?-E:

 


....... ...::
:-.. .
.... 

 . 


.;
 


;:.J. ....j-. 


. -.y.".. ". 
..; ".:.: 'i8:{"' "._-n 
.' ..,"',..'::
:=,-
 
. &
:,"'--q":'.: ...
 
:->:.: .-..... 
 
'"'
""

:;":
:::'

ł-,:; $ I 
". .";::., t; 
;t::
(::

:." .::.::
:::-:.:;;:::;;.-;;ą. -- ł 
-'1*

 
- ,j /# J 
: 
$ _ ":. _ uu r!
 uum_mmuuu _um_m..._ .$. _- 


.. : ;;.:.;:..,/'....:.:.... 
.:....... _._ ..ł:-._",/' 


Folo: Agenc. All:lnlic. 


serc)"\vany facho\vą dłonią'! t\\
óre
- 
,,!

k'rz.lJ(ler' - Williama A. Well- 
lnan' a (1). lotnik z czasó"T \\T ielkiej 
Woj n-y) : oraz 
,JII()(le orf.y" 
z ("harles 11og'ers"em - fihn znacz- 
nie słabsz'y od poprzednich., spro- 
\\.
adzon)
 zresztą do nas z 3-1etniem 
opóźnieniem. 
I)użo efekto\vnych scen posia- 
clały: "lV ie.4mżertelna milo.4ć" z Col- 
leen Moore i Gary Cooper. ,,
Yerce 
lotnika" z bue Carol i "Orły mojen- 
ne" z lł.aymond Kean: lecz żaden 
z tych filmów nie dorównał pierwo- 
wzorowi t. j. "Skrzydłom". 
Przejclźm)-' do dźwiękowców. 
Już w ostatnim okresie panowa- 
nia filmu niemego pojawiło się spo- 
ro obrazó,,-r lotniczych.. ale po wkro- 
czeniu wszechwladneg"o mikrofonu 
- ukazała się ich poprostu lllasa. 
f'rzeba przyznać.. że ilość szła tu 
w parze z jakością, co daje się wy- 
tłumaczyć kolosalneln d olJrod ziej- 


,., 
fr' 
'- 


st\vem dźwięku. Dź,vięk, bo\viem 
dał filII10m lotniczYIll jeszcze ,vi
- 
eej realizmll i podkreślił ich \\'spa- 
niałe efekty wzrokowe. W sUI1lie - 
'\Tspomniane czynniki musiał-y za- 
interesować.. ba! - zachwycić., Jlie- 
tylko ludzi, którzy umiłowali lot- 
nictwo, ale og-ół publiczności, kin.o- 
,vej. "'
 telll też leży tajlllnica 
og"romnego powodzenia dź"Tięk{),v- 
ców lotniczych, produkowanycIl 
nieustanllie po dzień dzisiejszy. Ileż 
emocji dała nam "S'k-rzydlata flota" 
(z R. Novarro), lub "Pogromc.y przc- 
slmorz.lJ" (z W. Beery) - obraz"y 
bęclące żywą propagandą potęgi i 
sily armji napowietrznej U. S. 1\.! 
vV ojnę ,v przestworzachuzwiercia- 
dliły fenomenalnie "Aniołom;e pie- 
kła" (z B. 'Lyon), a z,vłaszcza kapi- 
talny 
.Pćltr()l o .4micie" (z R. Bar- 
thelnless na czele całko,vicie Jnę-- 
skiego zespołu), - posiadający sce- 
ny niezap(unniane.. jakby '\v
T.r	
			

/KM_02946_1933_2_4_07.djvu

			o 


reklamie filmowej 


, 


Alneryka jest ojczyzną reklalny. 
lleklama doszła w Ameryce do nie- 
bywałego rozkwitlI i każda euro- 
pejska reklalna na amerykańskiej 
się \vzorowała. 
Stoslinkowo późno dopiero za- 
częto się posługiwać reklamą dla 
eeló\v "przyjeInnościowych", to je
t 
teatró\v i filmu, ale i w tym wy- 
IJadku l)yła ona od samego począt- 
ku doskonałą. 
Wynalazcą tej dziedziny rekla- 
ulowej był Barnum.. "Tspół\vłaści- 
ciel największego \v owym czasie 
cyrku "Barnu m and Bailey". "Dzie- 
dzina" ta obejmo\vała początko\,
o 
cyrk, później teatr, w końcu zaś 
variete i kino. 
Reklama, którą Alneryka dla 
s\vego filmll robi różni się od euro- 
pejskiej teIn, że jest bardziej \v'y- 
sta"\vną, a więc kosztowniejszą i 
l)ardziej bezwzględną, to znaczy, :lP 
nie liczy się z opinją szerokiego 
ogółu, zwłaszcza, jeżeli nie ]Jardzo 
się podoba. 
Parę przykładów wskaże naln 
pOlllysłowość reklamy amerykaJi- 
skiej, nierzadko jednak mijają
ej 
się z celowością, a któraby u lias 
Illogłab'yć przyjęta z pollłażli,\-o- 
, . 
SClą. 
Nad jedneln z \vielkich kin \\7" 
Ne,v Yorku, wyświetlającym stale 
filIl1Y kOlnedjowe, umieszczona jest 
chorągiew czerwonego krzyża., u 
\yejścia zaś 
toją sanitarjusze vV 
lJiałycl1 JIIUndllrach, trzymający 
"r rękach duże transparenty z napi- 
senl "niesiem.y pomoc tym, którzy 
rozcłlorują się ze śmiechu". Dalej, 
na wszelkiego rodzaju pojazdach 
prZYI110eOWane są plakaty reklamo- 
\,re, Illocno kolorowane, jakoteż i 
duże figliry" mające przedstawiać 
bohaterów danego filmu. Jest to 
zresztą sposól) i 11 lIas praktyko\va- 
n"y, ale nie "'
 tych rozmiaracll co 
"T Amer.yce. Codzienne gazety 
prz.ynoszą fotograf je gwiazd, łanli- 
głó"Tki i szarady., najrozmaitsze 
konkursy o ,vysoki<:h nagrodach 
pieniężnych, wszystko w celach re- 
klamowych. Podczas gdy li nas 
\vytwórnie i towarzyst"\va filmowe 
tylko prasą się posługują, w Ame- 
ryce do codziennego programu ra- 


! 


djowego należą "\vykłady, odczyty 
i translnisje ze studio filmowego, co 
oprócz rekh.lmo\vania filmll służy 
też celom reklamowania gwiazd, 
czem się też ich wielka popularność 
da wytłomaczyć. Jak \vidzimy, 
radjo jest w Ameryce jednym z 
głównych cz'ynników reklamy fil- 
mo\\:eJ. 
Kapitan "\vielkieg'o statkll po- 
,vietrznego "OC) X'., opo\viada, ż.e 
po(łczas swego pobytu 'v Los Ange- 
les. pewna wytwórnia filmo,va 
ofiarowała mu wielką sumę za 
przewiezienie do New Yorku pal'U 
gwiazd filmo"\vych na premjerę fil- 
mu. Pomysł mało oryginalny, na- 
tomiast dość kosztowny. 
Je(łnym znajnowszych }JOlllY- 
słów reklamo\\Tych w. Ameryce, l)y- 
lo zaproszenie "\vszystkich dzieci
 
które ukończyły 8 lat, na filnl 
.,.,Chalnp"", a to z okazji ósmej rocz- 
nicy urodzin małego J ackie ('\00- 
pcra. Innym ewenementem była 
radjodepesza Buster Keaton'a do 
,vszy"tkich wyt\vórni i to"\varzystw 
filmowych w Ameryce i .Europie, 
zapraszająca biedne dzieci w czasie 
świąt Bożego Narodzenia, na jeden, 
z jego filInów, przyczem po prze(l- 
sta,vieniu miano obdarować dzieci 
podarunkami gwiazdkowemi. 
W depeszy tej Buster Keaton za- 


t
,. 


.. ." lit. 


>f' 


,/0(f11 {1 " (I If
t"ł
(1 
w karykaturze Pawła Moskwy 


7 


pomniał podać liczlJę dzieci, jaką 
Illiano zaprOSlC, \\'ystarcz
y lJO,vie- 
dzieć, że w samYln Berlinie zallro- 
szono około 10.000 dzieci. 
Na.jwspanialszą jednak jest "\v 
l\Ineryce reklaIna filmo\,ra ś"'Tietl- 
IU1. Sumy, jakie się na ten eel 
asygnuje, przekraczają niejedno- 
k.rotnie 15.000 dolaró,,, 
 a ,vięc su- 
mę, jaką się u nas na nakręcenie 
filmu przeznacza. rfego ,vszystkie- 
go my podral)iać nie nlożemy., po- 
nieważ brak nam do tego środkó,\T. 
()la Amerykanina jest równie \vaż- 
nym i równie dobrze zapłaeonyn1 
jak "Showman", człowiek z pomy- 
slami reklamowymi i "Gagman" 
(człowiek.. \vynajdujący dowcipy 
i do\vcipne sytuacje). Nie dziwnem 
,vięc jest, że wytwórnie filmo"\ve 
llachodzone są przez t. zw. "B i1.1 f f- 
inventors", to jest wynalazcÓ\v 
bluff'u, którym się uśmiecha łat"va 
praca i duży zarobek. ReklaHla 
filIllo,va ma i 11 nas nieskończone 
możliwości, tembardziej, że i u 11as 
Jlie brak bardzo pomysłow'yeJ1 
,JJluff-inventors", którzyby to za 
tańsze pieniądze zrobili, niż \v Anle- 
ryce. Często jednak zdarza się
 że 
nawet najlepsza reklama marnenll1 
filmowi nie pomoże, z czego należy 
\\Yyciągnąć wniosek, że najlepszą 
reklamą dla filmu jest - sam filIn! 
J erz.LJ 
V elLmł-ln. 


Drzazgi. 


Ernest 'forrence znany aktor 
charakterystyczn
r z okazji ,O-let- 
niej rocznic'y s\vego ślubu (są jesz- 
cze szczęśliwe małżeństwa \v Holly- 
,,,Tood) - urządził wielkie przvję- 
eie, na którem były obecne nienlal 
wszystkie g\viazd)T filmowe w stro- 
jach. . . przedwojennych. 


Idealna artystka, zdanie nI f
rI1C- 
sta LU}JitsC}l'a, po\vinna posicHlać: 
nogi - lVIarleny I)ietrich, kolana - 
\V'ynne Gibson, IJiust - 
liriaIn 
I-ł-opkins, ręce - Sylvji Sidney, zęby 
-- Mad
e West.. lista - fleleny 
l\velvetrees, rllcll y - Elissy r Jan.tli 
i ellód - Ka)T ['raneis.
		

/KM_02946_1933_2_4_08.djvu

			Foto: Paramount. 


I. 


iVlarlena Dietrich urodziła się 
\v Berlinie, 27 -go grudnia. Rodzice 
jej pochodzili ze starej rodziny nie- 
Tnieckiej. Ojciec był oficerem armji 
cesarskiej. [)o śmierci męża pani . 
"""" 


'1t ._....._n_..__.. 'ę 


J.
 


fJ 
1- 
i 
! 
I 
I 
"""'. 
 
"::::::."'::. 
 
t: :
:::._ :r....;..... -..
.... ". 
......J'.. .
 ......." . 


.)
;::j'..:r:: 


}'/'Y""" .'  

 

 


":-'
" 
. .:..... 
..:::.:-:-::
:
\
 


.t 


1 


:.:.:;: 
:, : : . . . i , : . 
 . :::?' 

 i:
: ..:.....y 


ł 
t ;


?' ;;r" 
e 
< 


-:" 


...
:

: 


." 
 


'
." 

'::, 
';':". .-. 


"X-:- 
:
:; 
.':':' . 


." ....-:..x.....-:-"jo".........-...:.:.. 
o::::::; 

 . .. ".:.. ........Ą;{ 
:.:.:-.
:A(...... 
.:::.
;.' 


"":\:. 


.. 
..< 


ł 

 .. .,':';. 
ł 
}; ::. :..:....-Ę 
:.. ,,,."0 


'.:...łpo. 


. ..;.
;.. wlt
i;" 


...:;.łl" 


.::::::
r l
:::.: 
........ ;'::
 -"'::". 


. .::. "'.,g.::' 


.::f:"':;"<><<{;::' 


a 
 o" 
:}trl
:' :. 
::"/
.:- 
::".tY.:" 
::::., ", 
...f?::' 


.. 
- 

 


i" 


"::'" 
':-"
'...A: 
'..:"'::::::"-:.:;:." 
. :::X:
:::: 


.. .:.::: .::::?:::.
:.::.
:;
::;;.

:: 


::/::: .
tf
ł:. 


'0tt!._. y. '.' "YN, "'ń 


I)ietrich wyszla powtórnie zallląz 
za kapitalIa "Huzarow ślnierci" 
\v Gdańsku, Rittmeistra v. Loscha. 
1\;farja Helena, a jak ją w domll na- 
zywano :Marlella była wychowalla 
'v surowyell. zasadacli. Rodzice sta- 
rannie doJJierali jej towarzystwo. 
l)zieciństwo jej IJłynęło spokojnie 
,vśród nl"łych miasteczek niemiec- 
kich, pełnych wiśnio,vych sadó,v, 
gclzie stacjonował pułk kapitana 
,"on Loscha. 
Marlena nie cllodziła (lo teatru. 
" tym czasie "nie wypadało", a])
7. 
Jnłoda panienka tanI cllodziła. 
f{zecz prosta, że pragnęła coraz sil- 
niej pójść do tego zakazanego przy'- 
bytku, a pierwszy wieczór spę(lzo- 
ny ,\\7' teatrze zrobił na niej kolosa]- 
ne wrażenie. T podobnie jak \viele 
clziewcząt pragnęła zostać artystką, 
a trz'ynIała to s,voje marzenie w ta- 
jemnicy" obawiając się są elu rodzi- 
ców. Życie jej IJłynęło lllonotonnie. 
()d czasu do czasu brała udzia1 
,,
 szkolnych przedstawieniacJl, 
g-dzie deklamowała wiersze H-eine- 
go. Jeclynie \vu.j M_arleny" ('onracl 
Felsing, bog'at-y julJiler z BerliIIH 
ll,vażał, że rna ona duże zdolności 
 


Joe May był pier.\vszynt, 
który z\vrócił li 'v agę na nie- 
z\vykłą urodę 
larlel1Y. l)ał 
jej Inałi:l rólk<; \\
 filrnie 
,..rrrag;cdja lniłości"'. 


8 .<1tI
<,::Wy. 
t :::dl): : 
.. ::E:::::::-::-:.?-:':"" 

 
M::.. 
-: .
. ...t-. "::.... 


łJ. .-: 


Marlena larlena nie traktowała filulll 
po\vażnie. Poznała czło,vieka, z któ- 
r-ym postanowiła dzielić życie. Zo- 
stała paIlią Sieber, żoną niezl)yt 
znanego reżysera filInowego. '\Vró- 
ciła na scenę, gdzie lJrała udział 
'v sztuce "Rubicon''',nast<;pnie 'ĄT)'- 
stępowała w konledji J). t. ... Po,ierl y- 
Ilek na l.liclo". W ystcll)iła raz jesz- 
cze \\
 teatrze Reinllardta \v ko- 
1l1edji Jl1uzycznej p. t. ....(
oś ,visi 
\V IJowietrzll" i postano\viL. lUl 
zawsze wycofać się ze sceny. Mia- 
la lllęża, któreg'o bardzo ko:.hała" 
BIalutką córeczkę Nlarję i inl posta- 
Ilo\;\riła IJoświęcić resztę ż) eia. 
Ale los cliciał inaczej. 
(),\va lata lllinęło od czasu Jej 
,vystęIJÓ,\T na scenie. Publiczność 
zelążyła już zaIJOlnnieć o NI arIe nie 
I)ietrich" kiedy zjawił się 'v jej do- 
HIU dawno nie ,vidziany gość - re- 
żyser teatralny. Miał cło obsHclze- 
nia gło'\vną rolę \\r sztuce Ulner)r- 
kańskiej p. t. "Broad,va'y" i długo 
\vahał się z ,vyJ)oreJn artystki. 
\Vreszcie zdec)7do,vał oddać g'łó\v- 
ną rolę MarleIlie. Boha.terka ."Broad- 
\vay" nlll-siała mieć głos, a \vłaści- 
\\Tie "ulnieć śpiewać" i Illieć długie, 
'\Tysmukłe, inteligentne nogi. Mar- 
lena dług'o nie ell ciała się zg'odzić, 
\vymawiajclc się, że nie ulvśli już 


o". .
... 
::
 ,...k. 


..;.:x.- -. 


:"<"",,
,,,,<-::"':""., 
::?:::: . 


sceniczne i że jest '\vprost l)ajecznie 
inteligentna. Rodzina von Loschów 
uważała jednak scenę za ",gniazdo 
rozpusty" i słyszeć nawet o czemś 
podobnem nie chciała. Jedynie po- 
zwolono Marlenie pobierać lekcje 
nluzyki. 
Ozie,\\"-czYIIU wy' jechała do Ber- 
lina, a stamtąd clo 'VeiIllaru. Ucz'v- 
la się języków i gry na skrzypcarh. 
Zarówno profesorowie, jak i kole
 
żUIIki uważały ją za barclzo wybit- 
ną ind-.ywid ualność. Rokowano jej 
clllżą IJrz'yszłość jako skrzYIJaCzce. 

Tarlena nIarzyła o sławie. Ćwiczy- 
ła ]Jardzo intensy\vnie.. chcąc jal
 
najprędzej dOIJiąć celu. 
ie Z"VH- 
żała na sil II Y ból \v pra\Venl ralnie- 
niu. ale pewneg'o dniu lJól stał się 
tak clotkli\v)"'nl, że z,vróciła się o ra- 
dt: do sławnego cllirurga. Lekarz 
zbadał uważnie jej ralllię. 
- Przez dziesięć Iniesięcy nie 
\volno IJani dotknąć skrz"ypiee - 
zawyrokował. - 
1a pani prze For- 
SO\\ aną rękę. 
Cał-y' gmach jej marzeń runął. 
Postanowiła wtedy nie zważa 1U 1 ' 
. .. .. 
na opór rodziny, wystąpić na sce- 
nie. Wiedziała, że jest jeclen czlo- 
wiek" który mógłby ,jej IJowiedzieć" 
czy posiada taleIlt.Był nim 
la:x 
Reinhardt. Postanowiła niez\vło(
z- 
l1ie udać się do niego. 
:ReiIIllardt przyg-Iądał sit: 
długo SZCZUIJłej, złotowłosej 
dziewczynie, nim zdecydo- 
\vał się IJrZ)"-jąć ją do szko- 
ty draluatyczIlej. .Po sz

- 
ciu tygodniach IIauki, 
\1ar- 
lena wystąpiła \\7 szt-nce 
SzeksIJira "Poskromienie se- 
kutnicy". W tym czasie 
przenlysł filmo,vy stał '\' 
NieIIlczecll bardzo \\
vs(,l
o, 
ol 
lllUJąC tak znan'ych ur1)
- 
stów, jak Mia Ma)
., Lia de 
Putti, E=n1il J anning"s, (
OI1" 
rad V eidt. ZIHlni reżyserowie 
jak Lang i }V[av poszllki,vali 
eoraz to no\\;
ych g'wiazd. 


"'\o'. 


. . ,
 . :, . :. . 
 . w
\,;! '. 

. . -::'
'
";>..:.
:";.. 
- '

.r 
. 
 .f' 


I . : 
.) 
. ł ,.:J 
f ..:.<' 

 :!lf 

 
$. i 
I 
.1 " 
'3j

 
':::ii:: 
:::::

  ..::/" 


:

( 


.}¥
t:. 


. -' :-'. ;- 


:::):!:,:-;&' :. .:: '. 


...
 
" .... 
o ::... 


4.:. 


V.',;; 


......
.. 
.; . . 
'. . 


-x'.-"
."'
_.:. 
..::....
.. 

 


"\ 
:1 f w- 
r.! , i:tt,' " 
I JJ. 

5

' 
 ';l:: .: 
.:::. .f -
 :-. .::,. 
"::.:?:= . 
:::-;:
:f 
'. :.,:=,:":

 
:
.. ,.: .""""'. '.::- !O.::. 


". ;.:::.
,..:.: ':....#;

..:... .: 


..:..-:
:::.::- ."... 
......::
::
-}".. :.; -. -.', 
.;
..:'i.. ' 


:l...... 


, 
..., .' 
. .....,.--. 


I 
.' 
.t 
t $fł 


:.5:.
:::
w:*: 
,",
 '" 
:

. 
, ,- ;<,
,:,) .':.y 
 " .,. 
. ,-',
..- 


{o":' ': t\ '" 
;':;
: . \. "':" 
., ),:(/:: Vy
' . 
J ;
; Jk. ._. nn .. no.. Jf \.
 . 


.... {'
)O::; 
, \i.',,';  


I 


.:
?r 


" 
I 
t  ': 
. -.;. ':..' 
, 'ł 

: :.": 
:}
 r 


.,
 


\..' 


itJ;!.
.:: 


- .:.0 
..:.::. 


f}
		

/KM_02946_1933_2_4_09.djvu

			Dietrich 


więcej ° S(Oel1ie, obiecała jednak, ze 
da mu odpo\viedź jutro. 
Nazajutrz rano Marlena zja \vi- 
la się w teatrze. Objęła swą rolę. 
Powodzenie miała ogrolllne. Wyje- 
chała nawet na gościnne wyst,jJ)T 
do Wiednia, gdzie witano ją entuz- 
jastycznie. Bezpośrednio po t)TC]l 
\\Tystępach Robert Land" który \vi- 
dział ją na scenie, zaofiarował jej 
rolę w komedji filmo\vej ",(
oś wisi 
w powietrzu", a w dwa tygodJ1ie 
później Marlena wystąpiła raZCIll 
z l-larry Liedtke w filmie ",C:ałuję 
t\\TOją dłoń 
;[adal11e". Film ten był 
jej pierwszYln pra"\\Tdzi"'Tym sukce- 
sem filmowym. 
.Potem występo\\Tała kolejno IlU 
sceJlie i na filmie. Nakre(.iła raZCIll 

 
z l
ritzenl KortnereIll filnl ,,'rrz'y 
lllilości", następnie wystąpiła "\\T 
dramacie "Statek zaginionych dllSZ" 
i ,\1 rewji "Dwa hultaje'''. 
Wtenczas była już jedną z naj- 
.popularniejszych artystek \\1 Berli- 
nie i tu poznała swego '\Tłaści\\Tego 
"odkr"Y\\Tcę" Józefa Sterll1)erg-a. 
Ił-. 
SterI1berg" przybył do Berlina, 
aby nakręcić d wie \versje, angielską 
i niel11iecką fillnu ,,,Błękitny mo- 
tyr". \V roli profesora linrata miał 


4. . 


. . J:' rw:..' 
.'
 .....; 
:
 ....; - -'
('- 
. 
,
: w"" 


"V;*'
""" 


:...- 
>. 


..
 ;::; 


.:* 


:'.m" 


$ 
--:::i ;. 


, :
:
&::., i, 


- :¥o" x':". '._':

 : 
::ki
:;f
t: '::
,,'""';J '. 
t

{ : 


. . 
. . 
. . . 
.. ':::.-:- - . . '} :.J:: 
'lf$ . 


.4
: 


:.:..--:..... 
....;--.) :. ..
 


..:-: 
",0. 


.
:. ;
:. .

 .l 
."" .
::
/J":" 


. .,
, .
* -- 
: p. 
#-»:1' I- 
,
. 


'
:.....:";
--...'" I i" 
'. :"
t.
@ .
"'''':' 
"-- 

 


':l
"'" 


" . 

... . . 


i 


.....:..;.,. . 
" 
. 


.
, : 
,-- 
.. .':?-' 


i>' : . 
.
. .0 


. 
<. -- 


" '. 


\ 
," 
-'
' . 


'", 
f, 


-


.
 
. r /. 


.. oi"'.4; 


>;: 


# 
# . 


i- 


.:.ł. _ 


wystąpi _ 
eerki ki 
ohsadzo '. 
przezna 
S\v'anso 
z filmll 
111 Ó \viła . 
małżonk 


nera () ł 
chwilo\' 
\v fillna 
Ster] 
chcąc () 
cynl dn 
hiet pr'c
 
binet, ł 
rZOn)TIll 
Miał 
L. niechę< 
poszuki 
stawieni 
giego a
 
usłyszał 
\vvkrz"v 
. . 
( "heers 
,von tht: 


na czes( 
\vielka 
4- 
Było 
skie, ja 
sztu ce, 
Z ,vróci ł ( . 
..
 
, 
. ł 


'/ 


(,  


.t 


""1
		

/KM_02946_1933_2_4_10.djvu

			. 
'JSCI 


Dużo śmiechu wywołało w lfolly- 
'\Tood opowiadanie Lupe Velez o 
tern, jak porzuciła J ohnny 'Weiss- 
miillera" dowiedziawszy się" że ten 
asystuje 'rallulah Bankhed. 'reraz 
jednak, gdy Tallulah znajduje się 
'\7" New Yorku, Lupe wybaczyła 
J ohnny' emu jego "śnliertelny 
grzech" i pozwoliła mu za,jąć da"\,T.. 
ne mIeJsce. 
* 
()to aktorki tak z\vane ." W a 111- 
pas Baby stars", które według; gło- 

ów prasy amerykańskiej będą 
lIliały największe powodzenie \v ro- 
ku 1933-im: Boots Mallory, (
lorja 
Stuart, Patricia Ellis., Lilian Bond, 
Dorothy Wilson., słynna pły\vacz- 
ka Eleanor Holm i milutka J apo- 
neczka 'roshia Mori. 
* 
Hollywood ma nową sensację 
w postaci Kathleen Burke., Z\ivaną 
tu dla swe.j drapieżnej urody "ko- 
bietą - panterą" (The Panther \\10- 
man) . 
* 
'W marcu obchodzą urodziny 
następujące gwiazdy amer'ykań- 
skie: 2-go Edmund Lowe, 4-go .Do- 
rothy M.ackailL 16-go COllrad .Na- 
gel i 23-go Joan Crawford. 


Co piszą inni... 
(Przegląd zagrarlicznej 
pras.y filmowej). 


:1 
I 


"PlLoto]Jla.y" marcow'y przYI10si 
jak zwykle "\vieIe ciekawego mater- 
jału i masę pięknych ilustrac'yj. Z 
obszernego tekstli wyróżnia się ar- 
tykuł p. t. "Kto jest największym 
kochankiem Hollywood'''. 
Jeden z ostatnich numerow an- 
gielskiego tygodnika "Film Pieto- 
rial" podaje ciekawe fragnlenty z 
życia Grety C;arbo oraz zanlieszcza 
śliczny fotolnontaż zdjęć z 1l1ieszka- 
nia Ramona Novarro. 
"Mution Picture" z marca, nlię- 
dzy inne mi drukuje interesujące 
zwierzenia Silvji Sidney p. t. "Spę- 
dzam życie bez miłości". 
"Screen Play" z marca zamiesz- 
cza interesując
y życiorys Sari 1\'la- 
ritzy p. t. "Kobieta bez ojczyzny
'.
		

/KM_02946_1933_2_4_11.djvu

			Czy vviecie że... 


. . . Lupe Velez na zabój flirtuje 
z "lzłowiekieln małJ)ą" - Weiss- 
łuiiller' em. 
. . . Lionel BarrYlnore, ś\\Tietn) 
bollater .,.,Rasplltina"", - w jeclnYIll 
7 llajbliższych swoich filInów wy- 
stąpi jako. .. 25-letni IIlłodzieniec. 
. . . Jaekie Coo})er nigdy nie uży- 

'a szminki. 


( 


. . . pasją Harolda Lloyd'a jest 
golf, C:lark Gable przepada za ten- 
nisem, a Wallace Beery llloże godzi- 
Ilalni łowić ryby. 
. . . tytuł najidealniejszego ko- 
chanka filInowego ,\;
 Holl
r'\'ood, 
zdob) ł nie RaInon -Novarro
 ani też 
C
lark C;al)le, tylko... ("onrad Na- 
gel. 
. . . 

lissaLalldj z \vielkielll po- 
\voclzenielnpisze no\vele. 
. . . z okazji d \v udziestolecia pra- 
ey artystycznej (-
haplina
 \vzno- 
\viOIlO 'v AIIleryce jedną z jego naj- 
starszych fars 2-aktowych, odpo- 
\,viednio ją udźwiękowiwszy. Eks- 
perynlent teJl spotkał się z wielkiul 
entuz,jazmem. 
. . . rrOlll Mix definitywnie porzu- 
cił film i przenosi siG na stałe clo 
cyrk u. 


. . . Hollywood lansuje nowe ,,,bó- 
stwo": Kate Snlitłl. która waży ni 
n) JlleJ, ni więcej "tylko""... j tO kg. 


( 
r 


. . .RaUlon Novarro })ędzie reżyse- 
relll i aktorem s\vego no\vego filnlu
 
\\fykonallego całkowicie w języku 
hiszpańskim. Ol)ok Ramona \vy- 
stąpią I)olores l) e] R in i r o')e 
Nlojica. 


Uvvaga ! 


- 


Termin zamknięcia na- 
szej ankiety p. t.: "Naj- 
lepszy f i I m ubiegłego 
roku" ze w z g I ę d u na 
o p ó ź n i e n i e bież. nu- 
meru przedłużamy do 
dnia I kwietnia br. 


'11 


< :,.... 


:-: 
." 
t=
 
.'::-....
 


-:- :-1': 

 
{ :: 

; m
 

 
f- 
I 


k".:.,':: 

7 
i 


;

 
.f 
.(.
: 
-X".-: 


-"r--
--:" --"-:- 
- -  


':::
: 
./;::
, 
1:': :.'" 

::. 

::' 


U.';j :_,_ 

 - 


_"11;.:_0'"::.:-:.0" "'_'


' 0.-;:. . .' 
- At/'::' . :t - .,..<. ::.: . ; :.-: ;:., . 
: '. "....t.. 
'u'4t- 
..
.,\\
 
:: '-v.. »';">. 
.<.-::." 


.... ,... 
;

-
:.- - 


->..:.. .' 


, ; : 


".J. 


...'$.:::". 
',jM'" 
...":." 
. . -:
:;: : . . r : : . :
 
g'{{):':: 
...... .." .
: . : . 
". .::

';J3-:::
:::::. 


l 


-.jf;'": 
.r..:':- 


=:: 

 
 

 
. t:: 

 ) 
 -_:{
-'
 
'
\

:wi} 

¥ 
<. 


!V:.>\.. 
\
t... 
"\::::. 


";':
'..,  


1:" 


.... 
 ...:,.,...... 
'. . .". o,.. "0: 

.. .' 
@/ . '.:.
 
,. 
.. 

? 

J 


Jj:4 ",. .
 '., . 
.: u:
,..
 ... 


-C" _ 
.
 :::.... 
-:
::tt:::. 
4:{ 


1
( 
">::'.' 

':'. 
t
. 
J\:.. 

1t... 
>C:.:.:::x. 
'fi 
.:;,,:: 
o;> 
s:;;: 
'j 
,,\ 
j 
1\t 
50#" 
 

 


: . 
 . 
 . l . ! l 
.: { ,
: 


i/ 


:.:,':"-ąih' 
/ .:::-.:- 


',>.;;
;")i 
 :::::: 


"'.
 "\'.. ;.. 


..; '. 


.:-.... ........ 
0: 0 .". '.o-<." 


O,. 0.0 '." 
'. .:"..- ..:'" 
"':
';:.' ". . 
l. .1' 0"0 


./ ".:.,. 
. . 


.:. ".' ......" . 


",l'"o:. . 


" 

 

 

 
,:j: 

 


J 
l 


Foto: Metro-Goldwyn 
Norma Shearer 
jedna z najelegantszych gwiazd Hollywood'u.
		

/KM_02946_1933_2_4_12.djvu

			Z cyklu: Życiorysy gvviazd. 


NJarja Bogda (prawdziwe naz
vi- 
sko ] anina Kopaczek) urodziła się 
25 listopaoa 1906 roku we Lwo\vie, 
gdzie też kończy szkołę śred- 
nią Następnie 
vyjeżdża do 
Warsza wy, "\Vstęp1lje tam do 
Instytutu Filmowego Bie- 
gańskiego. Pier\vszy jej filn1 
to "l
a.ienlnici:l skrz.yn>ki 
]JoczL-omej", g'cIzie odrazu 
gra głO'Vllą rolę. J ednocześ- 
- .. ....- 
nie na konkursie ,., Ilustro- 
'-':,,':-.>" ..:.;w.
m
:: .,. 
waneg'o K urjera ("odzienn(
- 
:
::.: o;

/:))j"> 
" .. 
go otrzYIIluJe pler
v'szą n{]- 
groclę ja ko najpiękniejszy 
typ Polki. ()trz'ymu.je enga- .:. 
gement do "Leo - F"1ilrllu", 
gdzie nakręca film 
,l.Jan I»o- 
licrnajster J'agiejem". ()braz 
:.0' .
 . 
ten zwraca na nią })arznq 
..,..,.. . 
ll,vagę polskiego ś\V
iata fil- 
mowego. Staje się u(lzi
l- 
lo,vceIll W)Tt\V""órni "Zat-Lllx-
"1ilm"", 
dla której ,,'ykonuje głó\VTną rolę 
\\r ol)razic reżyser.ji Waszyńskiego 


stępuie razeIIl z ekspedyeją B \VB 
"Tyjeżdża do Afryki; celeIn nakrę- 
cenia taln filmll egzotyczn.ego. Plo- 
neIll tej wypraw'y jest 
,Glos 
/Jus(lJni" w znakonlitej ob- 
.sadzie: 
larja Bogda, Nora 

ey., A. Brodzisz, t:. Bodo i 
".:"'. W. (
onti. 
:.
::

w- 
 
Po rozwiązaniu się spÓł- 
ki ."B. W. B." przystępuje do 
pracy nad SWYIll najno,v- 
szym filmenl 

J)o(l l"moją 
Obrollę" dla '\\-yt,vórlli" Pol- 
'ron - FilIn". Partnerem jej 
\v tym obrazie jest Adun1 
Brodzisz. 'ReżyserująE. Pu- 
cha Iski i K. Boro\vski. 1-4"1ihn 
ten jest już IlU ukończeni H. 
Na zakończenie kilk
ł 
szczegółów co do ,\r)rglą- 
(lu uroczej naszej g\V'iaz- 
(leczl(i fillllo,vej: włos'y: 
blond.. oeZ}T: niel)ieskie, ,,,""zrost: 164 
("Ul, waga "56 kg. 


Marja Bogda 


.
l.Jo(1 ban(lerą rnilo.4ci" . Następnie 
przystępllje do spółki "B'W'B", gdzie 
gra 
v jednYln z najlepszych fil- 


".
............ .....w""... ':0: 
:'1
 
::::
::
:
:%';" ;:}:
i
'
.:.><: 3
'" .... 
'. '.. .N 11 
:
 l;
4
i

,.. .'. .' '
1 ,:.{.; 
: --:::-: 


> 
.
 


::::;::
:rx: :p:
 


.-::; 


L'fhar'les, 


.'
ł

r 


,,:. 
,'."'. . ....:- 
-;.. 
n::f..."",
:. i.' ;: ::" { 
." :. 
r
 "
"':;
:.. . 
.. .;" :-:::%t f -f=
, :::IJ , 
.> . 
.
{ \ \':
:::...:> 
*'i.
:: . ::.. ',..' 
. ;%t.
l;
 
" 


--.....-._
V!J.__:_:
 .......................... . -.-....-........ 


(A1 
;  
f
 


 


li: 


.J\;;;i l :' 


.:.:... 
m

 
. 
. .:.:.:. 
N}::.....:... ':ff
 
.=-" .:.". - "" 
. i:'

\i

 - ;


 

: 
t  

 
$ 

 
ł 


..
 
d1 
. fI' ('::
:

;-* 


'.M' ....i:_ 


.....:>'... 


.' 
.: ./ 


... 
.-:.... 


. :-. 


-.,:.

. 


(-:t 
.w  .
. .
 
'%j -=4:.i:.":: 
) 


. ..T"'-:=: 


Fvto: [>0/- TOIl-Fi/nl. 


InÓ\\r polskich, \V' ,./-3ezimienn.LJch 
bohaterach" ,\\Traz z AclaIllenl Bro- 
clziszem i f
ugenjuszeln Bodu. Na- 


. ',',"''',W . '_
V
 .,. 'J,'

>' ...
-.,- 
;._>'
.
,...,. '.- "'- '

.f" n"_A'-:.ii:"''':''''''''''''''''-
:;'''''l 


...... 'm "
"""m;'''' 


..
 


;:= ---- -=-- ....-.. 


,
 
r 
I 


il

;'f 
(
\.

f:7.;;
:% 

 
 ..:; . --;1\\:: 

:r':H.
. .,:
 ' 
..>' -t 
:t ';:-; ". .'. ,: 
. .fi 
-.
-t: . 
i-i.:
::; ," <,::
:t, ...:.'A

:
: 

k t- 


:,.:-,. 
W 


t 
1 

 


"'


'ł 
'\J

,. >,. 
:
,.,.,. <.::.'  
f
,* 

 
..
 ; 

 
'=: 
>
 


:::'i 

 
! 
! 
'i 

 
1 


"- . 


":;'\1 :-..:.:....-
--. 


". y 


....:.....--:I{tt.: 
f
 1,
:,

 


ił 


It / . 
. t " 


I 
i 

 

 

 .:Ś 


...
<:":::::);. 
1;" 
.

:: . 
 


..;. 
.t-
, 
...
----  
i-=-" 
\,' 
.;:J. 


f%-.
 


9....... . 
.... 


'I
 


)
l, 


.. . A.t 


..', , i" . 9' 


. .W-
.)«.. .-ł.:....... : 
.iI.ł:. ......, .HC: .-;": t 


f
oio: Meiro-Gvldll.'Yll. 
JohnllY Weissmii.ller. 


ZbljSZ/łO SallJ8n 
w karykaturze Janusza Wacowskiego 


12 


1
		

/KM_02946_1933_2_4_13.djvu

			Wszędzie "kręcą". 
Kronika z całego Svviata. 


Ameryka 


Oto ostatnio wyproduko\vane fUIny ame- 
rykańskie: ,,/(awalkada u (Cavalcade) z Clive 
Brook, Wytw. Fox; "Bilionowy S}UII1 dalII 
(BUlion doHar sc.andaI) z ()lgą Baclano\yą 
-- Paramount; ,,42-a lllica H (42-nd street) 
z B,ebe Dani.els i Warner Baxter'em 
Warner; "Noc iest nasza u (Tonight is our) 
z Claudette Colbert - Paramount : "Ta, 
albo żadlla
" (No other \voman) z Ireną 
DUl1n - Radio, "Straszny szlakU (Terror 
trail) z l'om Mix - Universal; "Skok ze 
spadochronemu (P.a.ra,chute jumper) z Doug 
Fairbanks junior',em - Warner i "Madame 
IJlllterflyu z Sy,lvią Sidney - Paramount. 
* 


Wyt\vórnia Radio \\ ykonała \.:i
kd\v.v 
obraz, Poś\vięcony bohaterskiej, a tak nle- 
\vdzięcznej pracy "stunt men'ó\Y'. t. j. \vy- 
kona\\'có\v niebezpiecznych scen fihnD\Vych. 
Tytuł brz.mi: JJ.Kupione bohaterstwo

 (Jie- 
roes for hire). Role głÓ\vnc odtwarzają: 
WHEam Boyd i f)or-othy \Vilson. 


* 


1)0 HoIly\\'ood przybyła znana g\\"iazda 
niemiecka Wera Engels. 


* 


(Jary Cooper hędL"ie poraz pier\vszy 
partner,em Joa,n Cra\\"ford. Tytuł f
lmu 
jesz.cze nicustalony. 


* 


M.ary Ph.:kford przystąpiła do pracy nad 
s\\'oim nowym filmem p. t. "Sekrer
. Reży- 
seruje Frank Borzage. 


:I(: 


Znany film, .angielski "Rome Express H 
został zakup':ony na Amerykę przez U ni- 
ver
.a1. 


* 


ł 


Metro-Gold'W'yn kończy no\v(
 \yersjlQ 
"Bialei siostryU (l'he \vhite sister). 

eży- 
seruj.e Victor Flemi,ng, g:rają: Helena tlayes 
i Clark Gable. Przed laty, ten sam obraz 
nakręcił Henry King z Lil:an Gish i Ronald 
Colm::n"em. 


:I(: 


Następny film Douglasa fa:rbanks'a oj- 
ca, z.a tło akcj-i będzie 11liał Afrykę Pół- 
nocną. 


Francja 


JaQues Peyder, znany reżyser f.rancuski 
powrÓcił z łiolly;w.ood i przy
tępuj-e \\ Pa- 
ryżu do nakręcenia d\Vuch filmió\v: "Madll- 
llze Bo\'llryH i "Rok 1940 11 . 
* 


Jeanette Mac l)onald \V'ystępuje z ogrom.- 
nem powodzen
'em na deskach teatru ..Rex" 
\y Paryżu. 


* 


Po "Pannie J osette, Inojej żonie" Andre 
I3arthomieu p'rzystępuje do pracy nad ko- 
rnedją de Plers'a ,i de Caillavet'a ,.,Papa". 
* 
Victor T.ravi's kręc-i "Na lilicyu z JacQue- 
l i Ile Madc. 


Anglja 


W Londynie \vielki-em po\vodzeniem cie- 
szą się następujące film.y: "Back Street" 
(u nas grany p. t. "Boczna uliczka") \vyt\\. 
Universal z Ireną Dunn i John B,oles'em, 
"Wielkie Studio" (l'he bi'g broadcast) \\'y- 
t'W'órni Paramount z Leilą Hyam,s i Sharon 
Lynn, i "Six hours to live u (6 godzin do ży- 
cia), \\'ielki dramat o moc.nej treści z War- 
ner Baxter"em, John Bole
.em i no\vą g\\'iaz- 
dą Miri.am Jordan. 


* 


W GauInont British kręci się film "Nigdy 
nie \\Taca". 


j:tC - . - --
'.... 'ii-iM.::::{'::".' 


.';' 
:.;.:.:-: 
:-:;
:jo". 


.,/'.: 
J..-" 
.... v:.. 


-":::
 
?' .J.r 

 .:.,;. .:::::...->..:t
 

;f:
$ .
 
..iW;. 
.::/" 
::
 


-.: ;. --!::::
. ::
';;':h 
.:;.. 


......:..
:._

A.;
 .w 
... '.,-;:... :
 {- '-?'
' 

 


:l":'"* 
-;. .::.:....... :- 
::
 . :::x::::::t...::.
:.::::.:F<...>.-....:.:...1j::\.-::...>....:...:...... :-.:. h:": 
{.:::-" 


.1 .. 


}. 
'X=.:: 


», 


t 


-:,-:-:: 

 i::) X::: 
«=:,:::: 
"'.:;:.:.'. 


. :-:..-". 
", .

 
l

%
 
f 
.IV'." ........ 
._ 0'- 
. .... 

 ..-. 
1

 


t
 
fJ!t£


::;T;
;:;; 
 
:.
 


..
.- 00- 
. '>,b 
...::::> 
tł: 
:'> 


'J; 
.}
 
.., 

 .
v 
@ 
 
:/i<'-::':::.,:::':>{  
ł 


., 
..:..  v0 
_.... :':!:{:;".:.:'
:::::.:'::::
¥1*

t{

:.:( 


..::...:,.. 
:<
.::AP:....._4
.:::4
t£:
:.,:;::.
 
:
i{". 

:-> ". .- --. 


...:::: 
':".oL 


.:.:,. 
 
::
i. 


/..:.-;. 
 


'.t::w 
.{ 
'.
 


>
* 
y 


.::.,.... 

$
Jt: 


.;. '- 
<:.' ..:::. 
.::' -\'. 


:::;::<:
:
.:- 
s. '. ',
:Wy
 < ,,' ,', 
, \.d
'
.. 


.. 
'.:.:,... 

$f(,
 


:"--,...x..: 


GUJiazda czeska 
Lillll IlllU'I"(J'va 
przesyla nanl swe pozdrowienia 


Belgja 
()lbrzym'lem po'W'odzeniem cieszył się 
\\' BruxelH glośny film Jana Kiepury - 
"Pieśń N ocyH. N a galo.\\'em przedsta\\"ie- 
niu była obecna cała rodzi.na królewska 
oraz korpus dyplom,atyczny. Filnl ten sz-edł 
12 tygodni \\' trzech k::na,ch jednocześnie. 
* 
Przychylnie zostały pirzyj-ęte ró\\'nież 
u\\'a no\ve filmy francusko-niemieckie, zna- 
ne zresztą dobrze i w Polsce: ,.,Hallo Paryż! 
- Hallo Berlint oraz "Ja w dzień - Ty 
tv nocyu; natomiast najno\\'sze dzieło Rene 
Clair'a - - ,,14 lipca u utrzyrnało się na afi- 
szu tylko... 1 tydzień. 


13 


. . 


Niemcy 
w hotelu "Eden" \Vr Berlinie Sła\\'llY re- 
żyser francuski Rene Clair wygf.osi'ł odczyt 
o i'nternacjonaUźm-ie filmu. 
* 


l)awno nie\vidzia.ny Bernard Goetzkc 
ukaie się w film-:e II/( 1 greiften
. 
* 
No'W'y obraz Ha-rry Piela nosi tytuł: 
'JSkoll \v przepaść u . 


* 


Znany artysta niemiecki Fritz Kor-tner 
rcżyseurje komedję muzyczną p. t. "Takiej 
dziewczyn" nie zapomina sil{
. Role g/łó\\'- 
ne -odtw.arzają: I)olly liaas i 
Willy Forst. Muzykę kompo- 
n uj e: Ralp'h Er'W'in.  

 


t . 

 


* 


7{j 
?/ I 


Magda Schneider gra rolę 
tytuło\\'ą \\' no\\:ej operetc.e fil- 
mo\\'ej Max'a ()pelius'a, pod tyt. 
"Milnstka u . 


}iW:::W t 
 
.A 
-.'\.. . 

 
.:x
 
:j;- 


.r- _':: 
..."/'. 


Czecho- 
słovvacja 


)¥ 


Vlasta Burian nakręca nowy 
1 ilm p. t. "Adiutant Jego Eksce- 
lencJi u . Obraz zostanie wyko- 
nany \v d'W'óch wersjach - cze- 

'kiej i nieIn:eckiej. W tej ostat- 
niej - \\'ystąpi'ą obok Buriana 
znani artyści niemieccy - Wer- 
ner Piittner i Gret Theimer. 
* 


<-:.,:-.:...:- 


Wkrótce odbędzie się \\' Pra- 
dze premjera .p.olsk:ej komedH 
,Romeo i Julcia H . 
* 
Popularna czeska g","iazda 
Anny (lndra, \yychodzi ' podob- 
no zamąż za mistrza ś\\'iata 
\\' boksie - SchInelling:a. 
* 
I
Lżyser V. Slavinsky UkO(l- 
czyI pier\\'szy czeski film, na- 
kręcony pod zarządem "Uiy'" 
ber1ińsk:ej. Tytuł filmu: "Oken- 
ko H (Oll:ellko). Bohaterka tego 
obrazu jest no\\'a piękność 'cze- 
ska Lida 8aaro\\'a, której foto 
zami'eszczamy w bieżącym nu- 
merze "Świata Pilmu". ;
 


$ 
-.,
.=< 


-
 
::». 


Rosja 
W Mosk\\'ie nakręca się filmy następu- 
jące: "J ak to było" film ilustrujący rQllę 
kobiety \\ \vojn
'e ś\V"i.atowej, "Miasto pod 
naciskiem" - film poś\vięcony obronie prze- 
ci\vIO'tniczej. Reżyseruje niejaki Geniko. R.e- 
żyser Prot,azano\\' nakręca film "Marjo- 
netki". No\yy reżyser - kobieta Barskaja 
nakręca propagando\V'y film dla młodlieży 
p. t. "Kino - gazeta". Już w montażu znaj- 
duje się film' p. t. "Żyć", ilu
trują'cy pogląd 
na zagałdni,enia ży,ciia i śmierci sowieckiego 
marynar.z.a, ;aktorki i "białogwardzisty". N a 
pół\\'yspie Czukotskim z'lla}dujłe się so\V"iec- 
ka \\'yp'rawa film()\\
a, która na:kręca film 
"Z 7ycia eskimosó\V'.
		

/KM_02946_1933_2_4_14.djvu

			Hallo! 


Stolica oczekuje "najazdu" z.agraniGz- 
nych filmo\vców. Po zapowiedzianej wizy- 
cie Vllasty Buriana, który ma kręcić \v Pol- 

'ce komedję - m,a zam/iar przy}echać zna- 
ny francuski reżyser Julien Duvirier, t\vór- 
ca kapitalnego obrazu "Hallo! Paryż - 
Hallo! Berlin H . 


* 
Praca nad ,pier\\"szym filmem nowozało- 
żonej wytwórni' "Urania-film" - dobiega 
końca. Pie.r\votny tytuł "Szczęśliwa przy- 
goda U uległ zmianie, .na niego ekscelencja 
subje/łt u . J ak już donosiliśmy - reżyseru- 
je M. Waszyński, role gł'ówne gr,ają: fn
 
Benita. Ć\\ ik1ińska, Bada i Tom. 
* 


Po długiem oczekiwan :u \\:szed.ł naresz- 
cie na ekran stołecznego "Casina" - naj- 
nowszy obraz Bloku - "Kazdemu wolno 
kochać,H. RecenzJę podamy \v na
tępnym 
numerze. 
* 
Wkrótce przed komisją rzeczozna\vców. 
odbędzie się pokaz \\'ynalazku p. MaTcze\\- 
skiego, polegającym na wYś\\- ietilaniu filmu 
przy ś\vietle dziennem. 


Prawda w kilku wierszach 
o fllmath wylwietlanych na 
zero-ekranach stolicy. 


"Mężczyźni w jej życiu" (Atlantic). Do- 
skonały film z cudną Joan Craw'fo.rd w roli 
głównej. Treść, akcja i gra pozostałych 
\vykona\\'ców (Robert Montgomery, Nils 
Asther i Lewis Stane) na najwyższym po- 
ziomie. Całość godna sz,czerej rekolnen- 
dacji. 
* 
"Syn Indjt' (Stylowy). Są w tym fil,. 
mie i Indje (sztuczne!), jest polowanie na 
tygrysy, a nawet bierze udział piękny R.a- 
mo.n Nov.arro. A jednak! - c,ałość jest bar- 
dz,o. bard.zo słabą i wolimy o niej nie pisać, 
raczej - zapom!n'ieć 'jaknajlPrędzej. 
* 
"Mandżurja płonie" (Pan). Dawno l1ie- 
widz:'any, dzi\\'nie jakoś u nas niedoc
niany 
męski Richard Dix, daje kapitalną 
ylwetkę 
kapitana Carsona - w tym peł.nym emocji, 
a\\'anturniczym obrazie. Nowolansowana 
g\\Tiazda G\vili Andre - odznacza się ładną 
i cieka\\'ą t\varzyczką. Całość - dobra. 
* 
"Białe szaleństwo H (Pallace). Świetnie 
wykonana propaganda jednego z najcuł::lo\\'- 
niejszych sportów: narciarstwa. Obraz dl.a 
\\'szystkich. 
* 
"Złoty moloch" (Hollywood). Naiwna 
historja o biednej dzie\vczynie, m,arzącej o 
bogatym m,ężu. Jedyną ozdobą tego nudne- 
go i słabego filmu jest ładn:'utka buzia Joan 
Bennet. 


* 
"Syn mimowoli H (MaJestic). - Nazwiska 
Annabelli i Prejoean'a są \\'i:ele m!ówi
oe. Nie- 
stety - \\ tym obrazie - wielbiciele Oki) 
tej przemHej .pary gwiazd - rozczaruj:ą się 
na całej :I:njL Całość nużąca i muzycz;nie 

łabo wyzyskana. 


(R) 


Tu 


arszawa. 


"Romeo i Julcia." 
Jeszcze jedna polska komedja! 
Czyż to nie dziwne.. że wreszcie za- 
pomnieli nasi reżyserzy i wytwórcy 
o koszmarnych filmach obyczajo- 
wych i do znlldzenia .jednostajnycll 
z przeszłości walk o wolność? Na- 
reszcie! Ale (Ilaczego wpadamy Z8- 
"sze z jedne.j krańcowości "'\\- drugą: 


-::'.: 


I) 
itl 
 
:
.;: 
:
l.'1 
Ir..:)\ .;f 


.:;:'t 


.''Yt:. 


i'/:'S-:;/."?-'" 


.
>
 
. "..:.. .
:. 
: :. .:.'Y' .:.'=- :
;.: 


'
, t
, 


.{ 


. 
: 
,
' \ 
 
' I ": l
 
....y . . .- 
:/ -. H') 
t" .:.:::

 
"

,.
f J-') 
"
:' J1'f
 
"I	
			

/KM_02946_1933_2_4_15.djvu

			Kino "Gryf" wyś\\'ietla obecnie sła\vny 
fihn g\\ iaździsty "Ludzie lV hoteluH, oraz 
anonsuje drugi pier\\"szorzędny obraz 
"CzelnpH zWallace Beery i lackie Cooper. 
Z ostatnio \vidzianych \v tern kinie filmów, 
zanoto\\'ać należy: \\'esołą komedję "ja w 
dzień - Ty lV nocJ'H z przerniłą Kathe von 


pierwszorzędnych starszych filmó\v, za co 
należy s
ę dyrekcji tegoż kina s.zczere uzna- 
nie. I tak widzieliśm,y ostatnio: "N a: zacho- 
dzie bez zmian H , "Paradę Paramountzt', 
"Tragedię Amerykańska/' z Silvią Sidney, 
"Za oceanem H z Chev.a li er , itd. Q. 


Nagy, O-ra,z nasz ".afrykański" "Glos pusty- 
nt' z Norą Ney, Bodo, Brodziszem i Con- 
tim. 


Kino ,,()rzeł", specjalizując się \\' obra- 
zach sensacyjnych "re\volwero\\Jych", od 
pe\\
nego cza'su z,aczęło da\\;.ać wznowienia 


e 


. , 
wspomni en 


kinomana 


W llltvn1 1928 roku na ekranac]l 
.: 
Polski '\vyświetlano następll jące, 
bardziej znane filmy: 
(AJnerykańskie) - "Czlomiek z 
biczem" wytwórni Uniteel Lt\rt, 
z I)ougJaseIn f
-'ajrbaI11
s: .,LYhiń,sk
a 


\; 


..
 


:>
 


(Stała rubryka historyczna). 
5 lat temu. 


]Ja]Jugcl" - Universal, z 
{arian 
-:\Tixon
 "Drut kolczast.lJ" - l}ara- 
Inount, z Polą Negri i ('live Brook: 
,,
Vielka parada kroiata" First 
National, z Richard Bartlle]nless: 
oraz sławny "C'f.ljrk" z Cllnpline,n.  


l 


i >*t  .

 .: 


. ",.  . 


JE 


:
 ." 


-

 


" 
:t;
, .; .;
 


. ;
w 
;. ;
 "itĘ$ 
.,.,L 


.....

 
.

 .Jv'\
 IW 
i 
. -- .ihr__ _:_

"f _ :.>:.:
..: "::::;

1: 
- :;.-,;;:, 
" -.,;
:.. 
J;

'
1:
rM:
::, ,,_
r; 


i'i
, 
M 


q. 


.'. 


. .'

' 


:'
 
.
 ._w .-.x,,
' .' 


. 


l 
.: .--::.
. 


'-S:;-A.,...} .:. :-; 


"\. :. 


f 


icł-.-:'-{ 
r 


ł 


iłY" 


....ś . 


.,<,
t '. ..' 
. 
}'"
<:"';
'
:":'.i

r= 
->' 't:
. .o: 

:_ 
{. 


\" .1

-'


 
:  , }:... .:. 


.. 
..,. "''l."..",:,  


.
 


."1"':;
' ::
 - 
 ;c:T.£..
>:..:.-; :.

;
.. _
:;.< 


..)j. u 
rł'1ł 

.. ._ :r
 


jg.' 


Foto: First Na.tional. 


Niezapomniany 100% mężczyzna ekranu 
Ap Milton Sills i Viola Dana w "Płonącym piasku" 


] .5 


(Francuskie) - "Serca na ltmi
- 
zi" z Soavą Gallone i "Za win.y nie- 
1)0 pelnione" z Suzy Vernon. 


(Niemieckie i A ustr,jackiel 
".5 Y poroieclź kapelana" z Igo SymeIT1: 
"K ied
lJ mężcz
lJzna nljlczeć lnusi" z 

-f ar
ellą Albani i Jack Trevor' eJJJ; 
"Biala niemolnica" z -Lianą I-łaid 
i Gajdaro,vem. 


(Pcłskie) - "El urap,an" reż
'"
er ji 
l.e jtesa., ze Zlyyszko Sa'\va nem: i 
,.[)1 zeznaczenie" reż)
serji J . Star-a, 
z Bianką ()odo. 


* 


W tym san1yn1 czasie \v Holly- 
\voocl robiły furorę: d,va ,vielkie 
fil lny lotnicze Paramount' II 
,,
SYkrzyclfa" (\\7ings) i "Legion [Jotę- 
pieńcóm" (Tlle legion of the conde- 
Inned). Pozatern, cieszyły się powo- 
d zel1iem następll,jące obrazy: "Chi- 
cago U , 
Tyt,vórni P. T). C. z Plryllis 
Haver i 'Victorern Varconi; "Dżert- 
telmeni IDolą blond
lJnki" (Gentle- 
rnens prefer blondes) Para- 
111ount'a, ,vedług głośnej powieści 
Anity Loos, z nowolansowaną 
g,viazdką Rllth rraylor (dziś lJt;rti!- 
cą ''IW stanie spoczynku"). oraz je- 
den z najlepszych filmów dziś już 
nieżyjącego Miltona SiIJs'a - "Do- 
lina Olbrz.ymóro" (The valley uf 
the giants) - First National'a, z 
Doris Kenyon, jal
o partnerką. 
Najmodniejszą i najpopularnie,jszą 
gwiazdą b'yła wówczas Clara Bo\v, 
dla której rok 1928-y był jedIleln 
pasmeln \vielkich triumfów. 


Q
		

/KM_02946_1933_2_4_16.djvu

			?'Y,.. . -..,$"'],."  

 


.......",-...- -- - 
./'..
:... ..0..-.:,.: _ _. _ __ 


.-":.ą 
._-
.._- 
:;:.(.:: 
.co:.-.- 
 6. 


.....:l/.:.;....::;:-y...... 
.)};;iif"" 


.........  

::I.
j, 
- ....
":: -.-.":-.i 
...
 
1 
* 

 
.z 

 
joJ 
;r 
"'-dE 


- 
 :t... '
;;'''''''''' 
;:;::::::..:..:
:: .....
.:;«...:.>. . 


'.\'*' o

_u:o,:-;;
m:: 
-& .
 . 
:E

:m?: .....->
 ..:.. .. 
 
"$t.


::.:'
.:
;.: :.:":." . ' 

J. . w . ' . . . : . 
 . ;: . :; . :::w: 
......
\..... ...
..... ". . 
.: v 
'.... ": 'x.:: 
'. . 


"< 

 


0. ....0-:' 
1: :.:.1I 00- o, o,:
..,:
:..:...'.;;;:):::.i". (;: 

 "..::::.y . ..:.-:...
;>.:...@.:. l. . 
#'
: . . : : f :. ; : : . i(:".u... ...

 
):::k w 
,-' .
 


..:;)...::i r ''/{.. ..:::I
, ..:.: 
jo.:.. ..  
r 
) 
i 
;
 


.... 
*#
: 
.. .::,!.(
.:,.:
:>::: 
/


k 
.
" <. ¥::
:' ....... . -=-.. ...:.. 
..' 


.. 
1 

 
..._.  
;> 


.... .IJ" ./' ...-. 


. . . 
::
:
 ...:_
;


,
..:J
;.:. !.
.:"t
.?:
: .. ..:.::
< 
- .-:.:-..
 - .....- 


.
.
. 


.-;.< 


i 


.,". . ._.;;' h". ." 


..":.. 
.-.ł.... 


:.:"

;
;
::.. . - 
]f ',"'<...

-'*- 


... :i
:.j. 
:'..'':-<:..::.'.'1 
'f,J 
. 4:. 
.
.  

 
t 
"> 


:I» 
.
 


. .... '::-.. 


.-:.: ..' 

,-Jf:;-{! 
J" ..... _ . 
/... .':: .;: ..;;";'-:'y 
-. . 


:' ... :':-,: 
" I
ri' _ .-< 
f
; ,>1 
.. : . : : 
 : 
::
 . 
.i:: .. :: : : ...:::...: .
 
-/ Hi; ""::t:j 
..:?r 6 ..... :2i>'" -. ....>.i..:. 
.- 

)f
;
 '(O 
.. t 
'--l, ,,/, y - '
;
4' 

:'>A
-> .. 
-. 
 .: ?
i . o . .;:._, . ., 
.. 

:
:!:::ł
: <{1lil:;f(. . .Y 


oo:} 


J'-J'-.. o( 

1 

 
;
 
:" -
-t 
-

..
;  
1 
(' 
}. 
j 
.: 
t 

. 
.'Ii' 


\. 


'.y: 
":-=;' 
'.-ołC 
0..0' 
o;."'-": 
St
:
w c. ... 
. 


::>:. . :.,.,.......,:.-;yw:,'
:'J&' f 


. : .:
:>. 1(:.:. :":,
:.. 


..:
.==: .: .:

 ,

. 
..,:::::. .:;;:;

::. '-ć.-
.
 -


..= 
.'.
.'.' :Y;(' , .' 


i%.[,* 
.-;. 


:
 


i 
mł 

..3 
... 
" 

 

 

 

 

 
% 

 


0/.. .>. 
:/-' ; h.
:

/ 


. ':... . . 
......
.. -: . 

.. t :......:.l
 . :- . {:.. : 

t
::;
!
_...: ,. 


{ " 


¥ 


ł.; i

::
:t1;: J 
\::::.. -.:ww¥
::J:J:7A?
::' , 


o" ",.....' 
. -ir
'-} 
":-:: 


.... ...., 
"<..:t..... 
<. 


"';. 


. . ; 
. . :::-. . ;
:'.......;;,
;
 -. '::-j: .... . 


't/f", . 


,.':
:3..
J 
, .\:
:
:

. -
: 
.. .:$
' 


--:1 
::'0:-$:..,. 


'

\..:. f5
 . '.\t
;
::: .:.. 
:,., 
o
 : . . 
.:.. o: .
i: .w:. 
-( ::....'. 

.- i.,.::'..> . 


.} :

r:::/- ,;" 
ł:
:

t.. ./::.
f" '. 0::. 
';
{::ł o,: j
 
.:..> . @ 
::tt
.+:. 
."}. 
,. 
::
. 


ę 
I 
i 
?lt 
:oJ 
. - ,;gj -::! 


.......:..... 
.:.:. o
::.. 
.:t,_ 
:o : <\ :::.
.:.:: 


4 ,: : 

t*.( ./ 
: "oL 
 '1: ..:
 vy:. 


,:::":.: 
-:.:..-".. 
if wY 


..
:=i- 


..;' .:- J;, 


:' 
..::. - - 


. --- 

 - - -... :. .' . ... 
':.:
::k..:;
 
: o. o , .'Ą
_ -: oj:. __o o ':0 o
 


.0,.,.;:- , 


".,,' 


-__
" '. o 
-\. 


..:: .. 


:" --
 :: - 
t. ::--
f
::!.
. 


': .:::0/ 


Jack liolt 


Foto: Sfinks. 


Mary Astor Folo: Nalłona.l P. C. 


LAURA MIERZEJEWSKA. 


ROMEO I JULCIA 


R.qczka i Platfus, dwa stare druhy, 
A1ałżeńskie biuro st\vorzyli raZenz 
I dalej łapać, jak na lep muchy, 
Gromadc głupców. Trzeba być głazem 


JJrzychodzi wówczas, gdy dwie pieczenie 
Przy jednym ogniu upiec bn trzeba: 
Multum grosiwa wepchnqć w kieszenie 
Z\valić przeszkodę z drogi do nieba. 


By być nieczulym na. blask IUlrjery, 
Która otwiera wszystkie salony, 
Bo ten, kto dobre pozna maniery, 
już byt odrazu ma zape\vniollY. 


Dla takich celów DY11lSZa się zmienia 
W Amerykankę, która przybywa, 
By za S\\'l{ forsę zakupić "lnelli((
. 
(jest ekscentryczna i 1V J'o-yo gryU'a). 


Lecq więc hurmenl wszystkie podlotld 
W przeróżnym wieku, Slnutlle i hoże, 
Panie od balji, pl/nie od szczotki; 
Trafia sie. CZl/Sen1 i chlop-nieboże. 


jl/sna peruczka, czarowna Jnina, 
W cieniu rze.s ciemllych kryjq sie. oczy - 
(Jto zalf1.orska perla - dziewczyna. 
I glos ma taki dzilvnie urocz)' . . . 


Uczq się społem dygów, ukłonów, 
Milej rozlnowy, bycia przy stole, 
Aż w końcu przyszłe lwice salonó\ł' 
Umiej q wszystlde wyllwintne role 


W - balowej sukni gości olśllien'll, 
Flirtuje zręcznie, UJ tańcu przyciska, 
(;lodne pieniędzy serca rozgrzeWll. 
NaJ!le. .. o zgrozo! Czar z baśni !Jryska: 


Pomysły Rqczki sq coraz inne: 
Zmienia sie. Idient - zlnienia się poza, 
Ale to wszystko figle dziecinne. 
Godna uwagi l1letamorfoza 


Panna dostaje furii, szaleje, 
Rzuca ciastkami, UJ Y je piekielnie, 
Padają krzesła, wino się leje, 
Czmychajq goście, bladzi śnz.iertelnie. 


/Jroga do szczęścia teraz ot\varta, 
Znów w leśniczówce śmiech,. radość has'a, 
Dla biura malżellstw zmienia sie. Ilarta, 
Stllzlotó\\Jkllmi napełnia się kasa. 


16
		

/KM_02946_1933_2_4_17.djvu

			Kącik 


ro 


r 


vvek 


um 


słovv 


ch 


Logogryf 
UłożyJ: Es-Ka. 


napój alkoholo\vy. 
naz\visko bohaterki "Marokka ,.. 
naz\v,a popularnego dancingu stołecznego. 
nie.zbędny przyrząd pomocniczy w technice fiImó\\ mó- 


słynny ongi'ś kom'ik fiImo\\'y 
rodzaj tańca. 
marka fabryczna znanych zegarków. 
imię jednego z "króló\v ekranu'". 
zwierzę egzotyczne. 
imię żeńskie. 
naz\\'isko najlepszego polskiego reżysera f: hn 0\\ ego. 


[ wionych. 


rze.mieślnik. 


Poc.zątk1o\ve litfery czytan,e Z gÓry 
do dolu - da'd:zą imi
 i nazwisko lu- 
billnegO polskiego , g
villzdorau fll- 
moweg'o. Ilość Ik11es , ek rÓwna się ilnści 
liter d!an,ego sIłowa. 


Za zu.pełnile trafnie f,oz,\vią;zan.ie 10,- 
g,ogr
T1
u li zlalgald)ki p-rZlelZ'nłatCZ(a 51ię dJrl() 

ą l:os,owa,nia następłująoe na;grody: 
1) 
)ó;f.riQ,c.zn!a prenum,erata "Ś'w'iata 
Filmu" ; 
2) k\va,rtalna plien:umteratla tegoż; 
3) dwa fotosy g'1\viaz,d. 


I
oz!w'iązła!lli\e nad:s.yłać należy \\ 
za,m!k:niętyc'h Ik!op'ertalc'h IZ. d\op,is!kiem 
"I
Dzrywki llmyslo
vel, zialącz.ajląc 
\\"y/ci'ęty 'k1u'pon Nc,. 1. z niniejszelgo 
zleszytu. 
Ostat,ec'Zll'y termin nadlsY1łania ro,z- 
\Vdąziall mija z dJnlI,em 1 k'wietni'a b. r.  


Zgadnijcie czyje oczy? 

..;;;.

.;- . .. 
...
- \%

T


 .. .. .. : . - . : . 

;..,:--: . ... - 4' 
.
. 

 ., 
 . '-
ii
 . .
 
. . - 
 r;.
'
' . 

"""" _'., . 
 --:.... . \";.). ,;. .. .' 
.s

:
:; 
 . - 

$:
\,::: . 


Ę..... 


.
. _:. .1->:
i:
: '
'r'
 


.
 ':. ',._
 
:t
lł'  
- v.:;'$: t.:'::
'" - 
-?, \4:::::: 

.
 $:......
!

oj;-_


.

 
.
 


, . - "", 


,'t.<*<
'''-:-::'''>'
:

''(:-t.";'' 
;::
"':F 


.w... : 
;!! 
./';;: 
 

  ?t:i- 
. ;::o,.o}. 
. 


:-- 
;r ". 
o .;.jo. 


:- . 'P." 


..ć.'. 
;"'?
 


..." " 


,fi 


 


1 


') 
- 


__- _._ - -_ _r-.-.r::- ___--.
. -,,10..")0.....'.......<:#'...... 


. :::
:
...- "..." o;:;. :.
__ 

.-: '". -,':- .:_:. -:.... . :t 
?


1

!I
!!j. 


..:t:-=.t. 
..X:-::-,..<_ 


3 


4 


Kupon Nr 


1 


kącika rozrywek 
umysłowych 
"Świata Filmu" 


17
		

/KM_02946_1933_2_4_18.djvu

			w 


t 
rozmowie z 


- Zofja Worska, Lwów. o Gary Coo- 
perz.e pisaHś'my już (No. 1 "Świata PiJmu"). 
Ostatnim jiego filmem jest "Gdybym uliał 
miIjon", - li nas Jeszcze nie grany. - Za 
ży'czenia dziękuj.em'y. 
- Karol S., Poznań. Dziękujemy, nie 
skorzystamy. 
- Monika R., w miejscu. Głos pan1 za- 
liczyliśmy. O .projekcie pami,ętamy. Może 
skorzystamy. Owszem, było już wiele wer- 
sji filmowych "Rasputina". Ze starszych 
wy,różniała się kreacja Grzegorza Chmary. 
- Mari. Markowski, W arszawa. Wier
z 
niezły, jednak z powodu nawału materja-lu 
- nie umieścimy. Odpowiedzi listo\\rne 
udzielamy tylko w wyjątkowych \vypad- 
kach. Kores.pondent6w w stolicy posiadamy. 
- Lena S., Gdynia. Nadesłana nowela 
stanowczo wymaga lepszego opracowania 
('Styl!) i w obecnej formie niestety - do 
druku się nie :nadaje. Prosimy o co innego. 
Pozdrowienia. 
- Jerzy Neuman, K.rakÓw. Serdecznie 
dziękujemy za miły list. Z mate.rjału pań- 
skiego chętnie będziemy korzystać. Jeden 
z nadesłanych nam artykułów - umieszcza
 
my \\- bieżącym numerze. Korespondentó\\ 
\v Pradze i \v Krako\\.-ie ju1ź posiadamy. Po- 
m'imoto pr-osimy pana o ut'rzymy\vanie z 
nam-i kontaktu. 
- DorotaII , Warszawa. Dziękuj,emy za 
" 
miłe słowa. Oto dość obszer,na lista Hlmó\v 
z Clive Brook'iem - granych \v Polsce: - 
"Wszystko na jedną kartę", "Trzy twarze 
wsclhodu", ,.Tancerka z Casino de Par-is", 
,.Precz!" "Ich grzech h , "Kobieta - sfinks", 
.,Drut kolC'zasty", "Ludzie podziemni", 
"Egzotyczna kochanka", "Złota HHa", "Gdy 
północ wybułe", "Tancer.ka bogów", "Zapo- 
m:niane t\\'arze", "Cztery pióra", I "fatalna 
kobieta", "loh cZ'\voro", ,,24 godziny", 
"Szanghaj express" i "Gasnące płomienie". 
()becn:e Brook .pracuje dla Poxa. Adres: 
Pox Pilm Studios, 1401 N. Western Ave. 
Ho.lIywood Calii. U. S. A. 
- "Ll(', w mIeJSCU. Kącik rozrywek 
umysło\vyeh \vpTo\\"adzamy w .niniejszym 
numerze. Jesteśmy tego s.am,ego zdania, 
lecz trudno. to jest już rzecz gustu, priawda? 
- Henryk T., LUtÓW/lO, pow. SęfJólno. 
Z po\\:odu na\\ ału materjału, nara'Zie z prac 
pańskich ;nie skorzystamy. Wypłata ho- 
norarjum autorom następuje zawsze po uka- 
z.aniu się numeru następnego. Egzemplarze 
okazo\\'e \yysłaliśmy. Za pam:ęć dziękuje- 
my. 
K. R.., w mleJSCll. Uprzedziliśmy już 
pomysł pani i pra\\rdopodobnie zastosujemy 
gO \\-krótce. Lilia'n Harvey rzeczywiście 
rnówi po francusku, tak, że wers.j,e f.rancu- 
skie jej film'ó\\
 nie były "dubingowane". 
Adres? - .prosim;y ba.rdzo: Pox P.ilm Studio 
1401. N. Wester:n Ave. tlolly\\'ood Cal.if. 
U. S. A. 
- R.. W.asilewski, Warszawa. Głos pań- 
ski zaliczyliś'my. Marlenę na okładkę d.amy 
ni,eba\\rem, a \\" bieżą,cym zeszycie .rozpoOCzy- 
namy druk obszernego życiorysu pana ulu- 
bienicy. Czy jest pan zadowolony? - 
- ,,!(iki'1 w miejscu. \\Tygr,ał.a pani. za- 
kł.ad, bo rzeczY\\'iście gros ak'cH \v "Rome 
Exp'ress" 'odby,wa się w Ipociągu.:. stoją- 
cym \\r 'miejscu, cihoć z.tudzenie jazdy jest 
fenom.enalne. Tak - bardzo :nawet nowy. 
Za sło\ya uznania serde,cznie dziękujem.y. 


Czytelnikami 


- Antoni Blaszczyk, Łódź. Prosimy się 
odezwać i wytłum,aczyć cel pańskiegą za- 
wa'rłci.a z nami kontaktu. Korespondenta \v 
Łodz'i poOsiada/my 
- ,Babyu "' miejscu. Sari Maritza uro- 
dziła się w Chinach, kształciła się w Anglji, 
a młodość spędził.a \v W.ledniu i Berlinie. 
()bec.nie w Ameryce. Pisa,ć można do niej 
po ang-ielsku, niemiecku, francusku, a po- 
dobno nawet po chińsku (!). Adres: Para- 
tTIount Studios, Hollywood, Calif.or'nia USA. 
- Zygmunt Barski, Wilno. George 
O'Brien nie jest na\vet spokrewniony z 
Pat'em O'Brien. GeoOrge urodz.ił się w kwiet- 
niu 1901 roku. Ma pan 'ra1cję, jest on zbu- 
do\\'any nap.ra\\xlę solidnie ti proporcjoual- 


nie. Szkoda tylko., ż,e obecnie \\'ykazuje 
tendencję do zbytniego tycia. Za życzenia 
serdeczn:.e dziękuj,emy. 
- Basia J., Poznań. Cl.ark Gable mla 
180 cm '\\zrostu, jest żonaty, przepada za 
końmi, boksem, golfem" lotnictwem i polo- 
waniem. P,jsać po .angielsku na adres: Me- 
tro-Gold\\ryn Studios, Hollywood, Ca,IHor- 
n:a. U. S. A. 
- "Airman u u' miejscu. R.ichard ArIen 
nap,rawdę był lotnikiem i jako taki brał 
udzi.ał \v wojnie światowej. 
- "Rosette U Warszawa. () nie, pros-zę 
pani, bynajmniej nie mamy zamia,ru zrezy- 
gnowania z wydawania "Świata. Pilmu"! 
Przeciwnie, dokładamy \\'szelkich starań, by 
j,akość coraz to bardziej ulepszyć. Opóźnie- 
nie wynikło z przyczyn natury techniCznej. 
Za mHe uznanie - szczer1ze dzięikujemy. 


· -- - ., ..__.. - .-. .. 
-." .' . .. . ..... ...... .... ....... '" '><.-'''''-',.-7 __ .. IIIUI . ..l . ...11 
 
f
 
 
 . 

 i/\1:
,:,
:,

:
1";
0

'
:
,. ."q;::.\.,. 
::, 
 

 > -

I .""" . , 4'£: ' -
 -
.\.

,: "
, ; 
; ._"''' .Iif-.- 1 


':.::":::-..:::: ..:- 
.;........ 
. 
:'%M N ..\tW4:;::ł;
:; :
, 
'
>;"}: . .:
: 'o'";
:Lo.,..
"<.o.,
 
 . '
 . ':' .. 

 . . . , _ : . } , 
 . .: 
 .. . . : . ' > 
 .: : .;;
dk'-:':: :>.. o-*
 
 .». 

!:-;.,,
!f
$A
:t.:


;';' 
 


.. --
c
;
:i:

 " ' : 'd ' : ' \ , ; , ; , 
 , : ; , , : 
 . 
 . ;
 . L . ' .. ' . '


 . \ o ' . ; : : ; ' ; . . 
 . . . : : " . . ; W , 
 . . . 
 . ; . : . ; . ,
 . f . , . ;
 , 
 ;. , . ; . : . ' ; . . 
. 
.'-
 :;
\". '. 

.....L.>"

::
:łV

>. ;("p.. ",o ' . ......... o":
./ '\:1,:;';;)(.<:..:... 


, .}, '.. 


¥: 


I 

 


fi 


.
':"fl'
'..j::" . ,'/' ;':"::";,;. o _ o
'< '
'o , 
;W:::..:::

i' 
J ,
. 
...ę/ .' 
".t; " 
\
:o _ '
, 00 
 :
 . .. .. '" : .;; ':<4 . '; ';
:
 " ' 
' '> . "(;
: . ?
 
:.; '. '.;;. 
 

 


 ';:::;i

:.:..=
:
 


.... 


""-';'>;o{
:?,'''' 
i.;.:o.';" 


. " 
....... . 
;, ':ąy::
J. 
" 
 
:" --' \
.-.:\ ..
:;.
:

.-... . .." rJi 
.0' o,
. 
'
v;{i' 


:
'..I,,'" 


; ;F
 
p_J I 
x
:
::: 
............ 
.:t:
:.:-:.t
. .... "- 
fi;;,:;;'; f i
;"o,>"'o'>o";"""",o,o:' .: : ;. : . : ;. k . . ; > ; , . ,, > 
 . 
 . Jr
:"o';'" 
i W ("'" £ 


o 
 


;
 % 
:..-:: 
;JtJ.  
I 

 
 


";
MI l 
\ 
-.... 'G< 
<\ 
, 'l; 

\ - 

 

:
f< 


"


l.
,:,

 


\i 

t::::.:.__.. °. 0 ' .. ;_::_.-'-". . 


,":::::-. :::'/:"
:);
:::
 


J::
:r::::::::: 


Dolores del Rio 


Foto: Na.lional P. C. 


W następnym numerze 
rozpoczn.i emy d r u k 
scen ar jus za filmowego, 


pióra Zofji 


Meissnerowny. 8
		

/KM_02946_1933_2_4_19.djvu

			, \ 


\ 


---  R F " 
Plac 23 Stycznia . 
 Telefon Nr. 800 
!I!II'I;'I:'I,IHI 1::1 ' I 1"1"1"1' I '1 11 1 " 1' 1 11 1.1 ,1 " 1 ' .111, I 1:'1 II' ." , , 'I:I"I! 1::1,:1: 1:'1"1::1 I!:I'J
:I:'I::I:,IIII,'I.'I.'I.I 1:T'[:li'I
;I'II!111 
"1,1,1 1'1111111111..1:11i;1,'I:,II:I::li I,J::I..I,:II:I"I::I,;I,]':I::II!I:,I;,I:,I::II,I..I:.I,'I::II:IIJ"I..I:.I::1 :1"1 I I I I' 1,'1 1,,1 I 1,'1 I: I I I I I I I I I I J 1 1.1,,1,:1 I 1:'1', 


Wkrotce: 


. . 
. , 


r " 
"vzemp 
( Wallace IJeery - 
Jackie Cooper) 


"Serca na 
rozdrożu" 


(Madge Ewans - 
Charles Farrell) 


"\. 


Najwytworniejszy kino-teatr w Grudzi'ądzu 


"::?:" ,,:.,: 


i l f.
:;:, 
. .m
..'.' 
" lW1 
J:' . 


.:
;.

wJ
:
:::
:
 ;;.
.. '......
. ....::. 

.... '" 
, " "'\':\t! 

gr 4;
!
,::,,:, 

łt
: i'" < 
1tt1, '1
'łW1
!t 
.. .....

....."...... ... 


Wkrótce: 


..... ........ 
0"0 . 


... 
.. ".I'. 
lO. ..
.. 
n 
'.' 


::

.. '.. 
°'0, .
::- 
.
. 
.... 


"Congor iII a " .:.. . \ .' 
.
/:, '

, 

X(,:::';:?f 
 . .{;. 
:

:'i!(;"; . .
.
..:: . : 
 ,'d." 
...J..;...
..
 .0;, . " 

łit 
i
..:*.... . 
t:!J7' .' 


1
1::;:
} c. 
"::::
::' /'. 


"Axel la " 


...,v 


(Leila Hyanls - 
Warner Baxter) 


"\:-.0 


,'" 
..
 


Foto: AJ etro-Goldll'1Jll 
''łl
t,(lzi(J 'lA' I'(jtel".. IvielJ?i film ,.gwiaźd.zisf!}" 
z Gretą Garbo, Joan Crawford, John i L/onel HarrYfllore, Wć.lllace Betry..... Lelvisem Sione. 


ul. Groblovva 2-4 


, , 


p 


Telefon nr. 309 


LL 


, , 


Pierwszy kino - teatr dźwi
kowy na Pomorzu 


--- 


Wkrótce: 


"Cudo- 
twórca" 
(5. Sidney 
i Ch. Morris) 


..:--
--,,;:;-.-, 


::
-;." ....ł"'......:-.::
 
;:- -;:":.:.- 
;-:;
. "::K 
. 
::: 


"', :
 . 
: >', 


/. 

 
.If 
t
 
. 'Ji 


Wkrótce: 


t: :/ /..
f.. 
.
{....<' 
.:'5.-'.:. . 


...:..:?:" 


. 
¥;:: 


,'.:.:.>" ....:':.
::..:i1.1 
tir 


0<1" :', 
: :.v

 .. 


." v... 


. . 
. . 
:::.
l :;oy;?"' 


;,. 
'. ...::.:..)tf 


}: I .: f 
.....- . ".- 
.'y' . ..;:>
... 
'>.. ".:.
 
o- . :-:.__-o(.cii
:  
:
; 
:.
. .... 
.: 
.< 
.-
 .
 


.' .,;-.., 


. .-:-:." 
.,;--:-:f.... 


":...::.",.,,- -.r:'-'," 
;:
[
! 


.:>; 


"Rajski 
ptak" 
z Dolores del Rio 


_::--

. . 
:t::.x:'-  -.:'.:\. 
"':: l 
.
t
 
:

!: 
'. it 


".(:.. 


':'
 
:
:. 0': 


:-:: 


s............ .,.... '. 
.. 
:: . : . ..:. ' :.. . ..::::. 
::. . . : . ::: : 
 . ; . 
 : 
 : 
 : : . 
 : -
 . :< : 
 . -
 . . :. ' : : . ' . 
 :: : : : :: 
 : 
 : 
 : 
 : .

 . : . 
 : r . t . : : . : . . ...... >:
 .....
.. >:.' 
.." . ,......:. ::::.:'.;>::.::iiJ:'<
. :';',. :,'" 
v.

i..... 


:;;,,;:::::
i}ff' 

""",,

:,..:. 
U« ... 
 
1 
 

 
F W.'
'::A ::
;::
 .:..::-..... ..:..:.-- 

 .,
 .:: :;:;,.}?
:'.. . . ":::, . ..:........ 
;o : :: .. ::;P


:f. 
&iŻ{;¥ . .:< '""_ . \ł: :.' 00'. 
i . .: :. ' 
:::: : .: i';:::; "'.Y 
!.wZ
 . 
 ;" ." \ _ &
 '. 'iJ " < 
>::ł;{''o/::-:(
,) :_t

 ,}&:. _".... ? 

::':'-:-,..",. 
 > 


"Biała 
trucizna « 
z Stef. Jaraczem. 


:
...,::. ..:.:::.
::

f::

.
::.... 
im! '::
. 
............::....;......-::.../ 
::.'. -:
;)ł;«'0' . 


." 


.j ¥f" 


.,...ry.
---4 


p:' 


\. 

 


. . 
. - 


.. 
.... .... 


"Pieśń 
" 
nocy 
z Ja/lem Kiepurą. 


.; -:0" 


......:. 
:\": 


'iL 
: ..;
::::: 
;:'$7 


_;" 

. 
.: :-'k-=:. 


.' ..
i:) 
:..:.0: .X:::"',." 
'

";, j
 
'CÓ:(;,;7,
r ;"J': 


F'oto: Orton 
Karolina Lubieńska i Zbyszko Sawlin w "PaltICU kla I
ólkach".
		

/KM_02946_1933_2_4_20.djvu

			Opłata uiszczona rycz
łtem z góry 


.. >.
..J
f."1:::
 
- j!p:: 
_ -. ."h;'" 
,-

(' 
,:)f:'" 
.
J

 
;ffirr":::; 


......y; 


;
 


% :.
 


.-;;M." 


:

:. 
.. o 
 :
:. 
:"; ..;:. .,..... 
. :1; 


}tt. 
-/;. 


%i 


:";
 
'
f. 
4:: 
- ,}.
:::... 
11r::' 
;(
. 
- ii:\;
 
,4ł 
;%*\ 
et 
.'x::::: 
J

l
 
Ąf;=::;::: 

 
,fź 


.:::::
.  
i$ 


.J< 
.
.' 
:.:e:.:., 


jo/;"{ 


, 
:
:...:.: 
. ill
l

 


.:..r..: 


Jtjj: 
.*'
;;: 
. ;!
i$ 
':Ji; 


::t
iĘ 
...;: 
':::

;:: 
::
.\t t::;
\i 
o}:: flif ł
l 
:} J.

 
o.: <,o 
::. *
I:? 
A 
il-:: 
J " 
ł ł 
: 1; 
1 


P.:
'1ffi\ 


f)1 


l"';? 
x: 
\ 


:

 
 
..:. 
0;': 
-{:'
 
:t. 
.@ 
?X 
J 
*" ł& . .; 

.
 . 
.:'0'> 
!3 


; 


;: 


"t:t 
4: 


-  .....';';;..-.." -.  .:¥
*-::>..> w:
?j jft 
.. .'>'P!.f

\
@ 


.('.... 


" 


"')0. v
 
U Ń 
 f.u 


\" 


l 1"'- 


":.:.",". 


.::1:#:.ry:':00 


./..:i:.'
::::::-:£

" ..;;
? . 
. ;fi1.: 


"Pi*- 
{j> 
,'=<'> 
':".«-. 


. _.
..' 
... 
." fł. . 


\ 


, 


'

 

. . 
'
%"1: 
.
 
40, 
(;:Ss. 


fr.... .
' 
. '(:,. .:  
"{
 
J
 


r
' 
)
. 
I: 
-.:.:,.;,. 
"
V;- 


-.:::'::::-:-:-:.';"" 


::
Jo:." 
...

}:. 
.(
.. 
«"i
 
...
" 


....:.:... 
.>. 
'ł 


.
'.

' 
:: :
t :/ 
\

 


... 
, 


.

: 


::.::. 
 
" ;'W


# 


.ti A 


. . 
'.'
:
 ,.- 
h . 


f"," 

 


..I 
.... \
{
ir
:y 


..... 


. 
, 't;.
. 
 .

T.' .
 


'. : 
:. /!' 
" .'-',1 " 


.
.. &5 o :k,j 

 


:::.....::::::.."'f::..:: .:
 
 
::;:tf::..... 
.1!t::;.: .... . ...... 
'''*' ,,< 

 


o.r:. ....):...< 
 o'",....::..eN ..1. ..
-:O.
M"W!t  


Foto: Paramount. 


Redakcja i Administracja: Grudziądz, Chełmińska 74. Wydawca i redaktor: .Janusz Markowicz. P. K. O. Nr. 60 583. 
Redaktor przyjmuje w poniedziałki i środy od 11-13-ej. Rękopisów redakcja nie zwraca. 
Ceny ogłoszeń: Cała str. na okładce 150, kolor. 200, cała strona w tekście 120, kolor. 160, 1 wiersz mil. 0,40, w tekście 1,- specjalne 2.- zł. 
\\" arunki prenumeraty: miesięczna 0,90 zł., kwartalna 2,70 zł., półroczna 5,40 zł., roczna 10,80 zł. 


Fredic March 


Klisze i druk Zakładó\v Graficznych i Wydawniczych Wiktora Kulerskiego w Grudziądzu. 


.