/29788_01.djvu

			:
  


l ' 


"' 

 
I \" 
\ 
: 
\- 
\, 

 ' 
.. 
\\ 

 .. 
 


",,,,,",  ł..1 


ł: I 
Iii 
( j 
i ,I, 


I ; ł I . . 
I J '. 
"  


f 


.\ 
j . +, o 
! . 
1,< 
ł . 
\1":: 
.1/.., 


.. /


 


" o 


- .-'" , 


.t 


: o;. 
 
t ..)' 


1ii
 
 
':'

'i 


( 


NI 


HlllnllllłlKłłllHllItIlUllłllllUIIUlIIIUłlllIIlIlIlIHllUllllIlIUllllłllIllIlIlll1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUIIJ IUllUllllIlUllllllJłllllllllllllllllUllIllIIUlłIlWllllllłłlUlIllIlllIl1I 
." >r , f.. . 
. . 


:
ł:" 
'/'''
i.'i,\. 


..
 


,
;' 
'f./'-


 {
.
'::. . '. W> 


:);>
 .
):::-:-

¥;
,';r:,:',.,:,.; .
'> '. ,{l.;;;, -:f:
:;
, '
:'
:':;

;.Y
"' 

t
J:
 
9:
}.
. -..:
 


i-;..... ---/- 1" 


.'
 


-: .
. "'; ł 1 ;' 


..;;.;: ),'d.:; 


t<,.
 


-....: ł: F 


l 
l,  
 ';{

:'<': 


- ". i$. 
 


;! '
;  


\i' 


ji
_=
Y,
 - ;X

:.. 
--":.. 

.. '::", 
t. -
::.. . 
- 
; 
"f
;
 


. ';-'
 
ł: 


'-.,. :-....... 
:10...5.. ---
 


.'. ;
. 
/t

*


' 

'''<'','<' 


U', 
5; 


-". 
. ,:. .;":.:;

,.;,
f.;: ...;
 :?
...-
 
--- 


{
 ł
 


1ł

i___ 

:;!i 


:
 ł
lk
 


¥s.-- 


l
:

 


: _'o _= _
_J'y
;
' ; 
/ 


łi' 

 . ..:\#$:; . 
',.:

:; 
i .t
;
;',
 
!"[ . 
:
: ::

 
'.( 
;!
;

 


. 'L . :.' t::'<.J'. . 
,.:':,;
;'

- 


. 
1::
:} 


'r:' .1'. ' 


.
 


,
. 
 
." - 
.....,.:."'::'.... 
"::.:
 ;. t..;. 
...... . 
".ł'?\ 
,' 


'1:.:. 


"o 
$Pd."J: 


..... 
1 


.1' (
..:..:.

 


':i 
':

.e< 

:.' 
 


:
 . 


'
-: ' > 


:'5:
'
 H 
 


" ,: 
 . 


_-o ';:"; 

'. * 
 
o-\_:.

 
,.-:r""".'" 
. "- "<
" 
,c..-:.-t

;
;.
 
. .
... . 

\
 
..;, ' 
. '.' :' 
.
.: 
:;:
,-':

:::.. 


,'" 


 


ti.,:t:' . 
;

i*-
::::
,. "
o 


'
} 
 .' 
):":. l. 


'
f. 
 1 


;",";,. 


'h. 


"1\ -:- 


:'0.: 
.,
. .. 


.
 ' 

.
. .... 


'::::, 


- .:;.-
 


:,-ł 


';j
 .
' 


)t;
.f}{' ...... ...,' 
""'....., 


'1, 


;, '. -<:.. 
:'" . 
 . : . . ; f . :
 . :. . 
 . 

 


:: 
-- 
r 
._ -4 
 _ .....,_.. ..' 
. ,,
.
... '.t.;,,:...'..:..:..... - 
','}:..:; :..
:
, g,,
;

:r:
tI
::

\;:

 

t.

: .--:

.,:

:: ..- 


'. -:- ł'.-:. ';,:;::
,'T'.- 


'j. 


;;\> 


- ,
..  . ,,
?:.. 
 O,. .
.(  
 
. ;;f"l;


'.::
:".,;.. ił
. >
.; '. /.  :: 
 


::
 i.:
:.k":.:;i:-....:::}.t:.. \__..

r.
(;,.
:. 


:.f.,....:,
..
 
 
.::.... .:':,;;..
" ' 


'0' 
< . 


...... ..f 
NAKŁADEM: LUDWIKA Al AKOWSKIEGO, - CENTRALSE BIURO 


" 

'Jł." 


. .DZtE
NIKÓ'W ł' OGŁOSZEŃ 
'Ił.. ( 
TELEFON 195. FILJA 
. .
 


w WŁOCŁAWKU, UL. TAD. KOŚCIUSZKI 1 
w CIECHOCIN
U, tJL. ŻELAZNA NR. 2. 


-=-L,-';:; 


'. .t< 


! !, 


;': . 
 
 

 


.: !! 


..
'."
< .,,
''-- 


.ł..'"", .jh
 i- 
. ",'{'I , '.-.\ 

, .' 


.". '., 


:..ł.:':'
' .. 


"f ..,; . 
'.... .. '. lio-_'i':" y', 


::
.'
-' ." 
. 
. <.'

 
.-' . 


. 


-łł?
 
 


.' 


'
 


, 
 


" 
.
: 

 


"i, 


-i,.-/. 


o: 


f
 ':J. 


. 


'''''', 


,(:
::,; . . 


-
 ; 
 


,
-
 " . 


;;1
.
 
. 'f 
- 
.!-. 


o" 
't"
. 


'.:'1 


..
 .
. : 
':'r.'

 ::

 
!,....:
 


," 


'ł;:' 
 
. :J. 


: I 


..:.. 
... 


''-'',- "- 


t" .: ;:. 


-e l..' 
'
_' 


. 
. . -, . - 

 


.- "'1
		

/29788_02.djvu

			"':_< - o 


. - 
. 
- - - '- 


.. ... 
',. ;.,' 


"\i, .. 


," 
. .,' , , ; 
 , ,":': 
f.: 


-'. ,.. 


. 


u 
'
.'\'.'_... ."'
 - 


o 0:. 
;' . ,ił o. 
 *';-.. 
 : 0- 00 o. 


:i) " 


",', 
_t 
" " "0 
 ''-': 


, "'.' O ,< -, ,X'.' '., 

"'. .' ..' ".s.. t:,... . '" 
. o",' .,"' 
-
 f ','
.
' ':-, .
.
'
. -"
:'" ' 


" " , 
, . 


1.,.... 


:. . " '. ',1. 


. .0.,j 


. . . 


.-- A. J.... 


. O 
- . 


l- 
'I'- 


:.. 


.. 


"'" 


c
. 


. 


. . 
ama s I 


. 


Toruń, ul. Szeroka 21 
poleca vv vvielkitn W':yborze: 
koronki · obsady - wstążki, przybory dla kra- 
wi£cclyzny, modne drobiazgi dla pań 
. poń. 
czochy 
 skarpety · rękawiczki; trykoły dam- 
skie, męskie i dla dzieci; żakiety dziane i lwi- 
lerki, r
boły ręczne, fartuchy; bieliznę damską, 
dla dzieci oraz wyprawki dla niemowlął; gor- 
sely, podsłaniczki; artykuły zakopiatlskie, lu.. 
dOWB i kilimy; przybory dla stroju, żurnale 
i kroje; parasole i manBkiny. 
Artykuly kąpielowe. 


1:-1 ....-. 
l. 


Ił 
.. .. 
,,< 


.. 
fa_l
ia.łnia 
ałOWł
 i "alnia [hemiuna 
-, .' ;
'.

;
 J
BA1ł.WA

 
Ułfaśc.: . S. KalamaJski .. Toruń...ul. Szeroka ZI 
'" .. ....' . - p
zyj
uje - 
o'dzież" oraz małerJały do far
owaniat 
chemicznego czyszczenia I plisowania, 
a zlecenia wykonuje szybko, starannie i fachowo: 


I 
l 


, - 
! 
,,'h" 


I 
1 


łt .
.. .
.
' ';. . 


" 
t. ' . ,
. 
::'(4,":',. 
. '.
'.!,(
 . {' 


:J
.. . 


i ' 

 :: 
t 


. ::..1 \.
-;:. J .. . ', . ł- :
 i,'. -

 : 


.. 
.... ' 
: 'ł.: 
: 

,:1..
< 
- ".
 ;;..; 
 - :. 


, 
(V
,łf r
"
.9:., : j- v.; 
'.' 
 0. 0 . 
-..J. ",j 


- .. 'ł> J ."' l- ' " -: a_ ' :, . 1 'l ,'. 
,ł -' !' <: ;,
, " 
c r,). :
,,.." ,.:. .,_<'.... 
 ',' ..
.' 
'.... -..... . ,- 0- -o
 .:. 
 . '-
 


'\iO':" 
..... 
 --I 


! { ..,. ł.
 -i 


..r y-... . 
" ...:. .: _. :.' 00 _,
.- o ;  ..... o .
: ," 


. '. ,
: _" '. ,i ' .; · 


.. .:. o. 
.... _ '. 
o ....
		

/29788_03.djvu

			. '\
.- . 


-...;:. ,.' 
>,.,:' \ 
'. 


,:t.: 


: J 


. 
: i. ' 


.-. .. 


" 
, " 
. ./ 


" , 


4 , 


" I . 


.' 
.- 
,
, :. 
. ,,' 
' ':' ' .-. 


, : 


:... 


Alfabetyczny spis 
, 
wystawcow 
uwzględnienie:mdzialów. 
\ĄJystawia w 
dl znale. 
1 a, b 
4 
1 a 
1 
1 e, 17 
17 
4 
1a 
1b 
17 
1 e, 4 
1b 
6 
17 
11 
1b 
1 
4 
2 
15 
11 
14 
6 
13 
13 
13 
1b 
17 
4 
4 
1 
19 
6, 11 
6 
17 
2 
17 
1 a, d 
1b 
4 
4 
4 


lo 


t: 
., 


,,
 


'.. I' 


:- --
 


.,c'z 
"1,,
.1
 '" 


Albrecht, Fortunat maj.. Wilkowice .. . 
.,Ars", artystyczne rękodzielnict\vo kobiece \Varsza\\yo. 
Bartoszewicz Jan, ,maj. Wiecinin 
Bartczak Józef, wieś Kłóbskie Budy 
Bauer Eryk, Włocławek i maj. l	
			

/29788_04.djvu

			....'ho 


:.. o'"\. .c,ooo 


--- 
,: 
 :11' - - 0'0 


".-'\ \"\. 0- 


'I,""'
' 


,> 


Wystawia w 
dziale. 


Ha:ackowalrena,,. maj. Dembice 
Henke Jadwiga, maj. Szalonki 
Jabłonka Jakób, \łv.łocławek 
Jurkiewicz BriJnisław, Poznań 
,,-Karnko \Ai o" Rektyfikacja i gorzelnia, maj. Karnko\vo 
Klabecki Jan, Wloclawek 
Kaicpl'zyk Władysław t wieś Bielno 
Kino H., Biuro Techniczne, Włocławek 
Kles£cz)lńska Paulina, maj. Chełmica Wielka 
Kocent i Goźr1ziewicz, Włocławek 
K
onenberg bar. Leopold, maj. Brzezie 
Krzymuska M J maj. Falborz 
Kl"zymuski Henryk, maj. Falborz . 
Kujawska Fabryka rłtaszyn i Odlewnia. Sp. Akc., Włocła'\iveł, 
Kojawskie Okr>ęgowe Towarz. Rolnicze, \Vłocławek 
KuHński Stefan. wieś Korabniki 
KunkeI Juljusz, maj. Kanie\vo 
Kr!etkows ka M.. maj. Kanie\vo 
Kretkowska- maj. Grodno . 
-Karłowska Karolina, maj. Łó\vkowice 
Kolbusiewiczowaj maj. Kamieniec 
Ku hnowa t Zakopane 
Kretkowska M., maj. Więsławice 
Kółko włościańskie ".Łączność'
 
Kółko włościańskie w Kruszynie 
Kar'nko\'\'sl(a, maj. Oleszno 
Krzakowska, Kółko włościańskie wRakutowie 
Komispol, Tow., Warszawa . . . 
Landkowski Stanisław i Stachecki Stanisław, Poznań 
"Len", Tow. Akc., Toruń 
Lewiński Józef, Włocławek, Stary Rynek Nr. 6 
Laudowicz Zofja, maj. Kruszyn , 
Makowski H., Kujawska \Vytwórnia Win, Kruszwica 
Makowski Ludwik, Centralne Biuro Dzienników i Ogłoszeń, 
Włocławek . 
Margulies M., Fabryka kół i wozów, Płock 
Mączkarnia Udziałowa Kuiawska w Borzymiu, Fabryka prze
 
tworów ziemiaczanych, maj. Borzymie 
"Mi/ecz
sławów'\ Szkoła Rolnicza, wieś Wały 
Miech Lesław I maj. Brzezie 
Mikulski Mieczysław, maj. Lubomin 
Mirowski J., Zakład Bronzowniczy, Warszawa 
Mlsiewicz Tadeusz, Pieleszki 
Misiewiczowa, maj. Pieleszki 
Miihsam H.) Włocławek . 
Muchowicz Józef, Włocławek 
Marcinkowski Stanisław, prof. inż., Poznań 
Nad1eśnicłwo Włocławskie, Włocławek 
Neuman H'J Włocla\vek 
Niemojowska Marja, Stado Zarodowe "Lubstow U 
Nobel Bracia, Warszawa 
"Nobiłes", Fabryka lakierów i farb, Włocła\vek 
Ognisko Kultury Rolnej w Starym Brześciu, maj. Stary Brześć 
Opatowski L. M, Włoc-lawek, specjalność: klejone dychty 
. Ołejnik i Tarnowski, Dom Handlowy. Agentura w Włocławku 


1 b, 2, 4 
1 a 

 
15 
17 
fi 
1 
6 
1 b, 2, 4 
15 
1 at d, 3 
4- 
17 
6 
5 
2 
1 ci 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4- 
4 
4 
6 
18 
8 
6 
4 
17 
19 
6 


i. -;:. 


. -" 


ł: '; 


\0. 


;o
' " 


11 
5 
11 
1 b 
11 
. 1 c, d, e, 9 
4 
fi 
18 
12 
:3 
13 
1 a 
15 
15 
1 b, 2, 5 
12 
19 


.. 


: > 


-2- 


t
.. . _ 
,":;_ _o
.; 0_' _-o
		

/29788_05.djvu

			, 


. . .t 


Ossowski Kazimierz maj, D.ąbrówka 
Ossowska Wanda, maj. Beszyn . 
Oźminkowski Stanisław, Wlocławek 
-Ochrona w maj. Grodno . 
Polski Syndykat Ogrodniczy, Warszawa 
Polskie Tow. Krajoznawcze. Oddział Kujawski, W.łocławek 
Paristwowy .Zakład Zdrojowy w Ciechocinku 
. Praca Kobiet w Kowału. . 
. Dr. Prandota Trz1:lński Tadeusz, Popowo n. Gopłem 
Paczkowski K., architekt-ogrodnik, Poznań 
.p() morska Drukarnia Rolnicza, Sp. Akc., Toruń 
Ponikowski A, i Ostrowski E" Warszawa 
Poszwiński S.. właściciel Poszwiński Zygmunt, Włocławek 
Przedpełski Stanisław, Płock 
Rutkowska E., maj. Szpetal . 
Raszka Stanisław, wieś Koszanowo 
Rudnicki Kazimierz, maj. Michałowo 
RudzJińscy B. cia, Włocławek . . . 
"RumakjU, zakłady ceramiczne, Sp. Akc., Włocławek. . 
Saenger Robert, Spółka Akcyjna Pabjanickiej Fabryki Papieru 
Cellulozy, \\lloc.ła\vek I . I . . 
S,arna M. S" Płock . . 
Sekcja Pr
cy Społecznej, Włocławek 
'Siniarski-Czaplicki Jan, maj. Borzymie 
Skonieczny Wincenty, Włocławek 
Skóra Jan, Włocławek . . . I . 
Słowo Pomorskiej naj\V'iększy i najpoczytniejszy dziennik n.a 
Pomorzu, Repr. L. Makowski Włocławek 
Smolenski Władysław,- maj. Kisielewo 
StaAJiński, \vieś Klotno I 
St!l'zeszewsk
, maj. Baruchowo 
Szuf4ikowa W., Gostynin . 
Soko,łowska H., maj. Wysocin 
Szkola Ziemianek w Marysinie 
Sfempińska
 wieś Byczyna 
Stokowska, maj. Wichro\vice . 
Stojpczyk Miecz)'sław, maj. Łowiczek 
Stefański Feliks . . 
Stern L. i S-owie, Włocławek 
Stańczak "Franciszek,. Lubień I 
Sułhl1jer
ki 8ronisław, maj. Straszewo 
Sucheni J. t Gidie. .. I 

yndykat Rolniczy Warszawski, Sp. AkcI' Włocła\vek 
SwJięcicki Henryk, maj. Osięciny 
Szaiewski Ignacy, maj. Dąbie 
SZiamowski \Vacław, maj. Mchowo 
SzperHng Juljusz, Sp. Akc., Warszawa 
Szwarc l., Włocławek . 
Szymborski Rajmund, Warszawa 
Waiczak Stanisław, Włocła\vek 
Wenge, Włocławek . 
WHanowska Halina, maj. Bogucin I 
,.Wisła", Amerykańska Sp. Akc., Włocławek 
Wiśniewska, z Kółka Lubańskiego . 
Włoclh Ignacy, Centrala Pomorska, Toruń 


_' 


'- 


..:' 


. 
- 


-3- 


....."1' 


Wystawia \\ 
dzia.le. 
Id 
4 
7 
4 
17 
5 
17 
4 
1 a 
18 
10 
18 
6 
2 
4 
1 
1c 
6 
13 
Ja 
6 
5 
j-b 
16 
6 
19 
1 a, b 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
1 a, 2 
11 
17 
1 
1 a 
6 
2 1 6, 15 
1 a 
2 
2 ł 
6 
6- 
17 
1 
12 
2, 4 
6 
4 
1n 


c . I 


"". . 


. -j . 


" 


,_, 
'-
		

/29788_06.djvu

			1,,;-- '-"I 


'-,:,-,:.--,,." .' 


',,;-ił- ;: :.;..- 


';-'--;::. -;.

"';-'_.
".
 ,. .
..-" .
_....
 .-. ;.:'" 


..,""i"f,
 


. ..

 
 


Wystawia W' 
dziale. 


Włocławka Fabryka Kafli i w
robów kamionkowych
 Sp. z ogr. 
odp., Włocławek . . .. .. . . 
Włocławska Fabryka Drutu, (da\JJniej C. Klauke) Tow. Akc. 
Włocławek . . . . . .. .. 
Włocławskie Zakłady Przemysłowe, dawniej Teich\\re1d i Aster" 
bIum, Włocławek . . .. . . . 
Wytlocznia Oleju, Tow. Akc., Olejarnia i Rafinerja, Pleszew 
Wielkopolski 
Zaborowska, Mchówe}\ . .. . . . 
Zaborowska H, Wstążki ludowe artystyczne, Warszawa 
Zaleski Stanisław, maj. Swiesz 
Zawadzki Jan, maj. Bronisław 
Zemsz i Synowie, Warszawa .. 
Zieliński Wincenty, wieś Henryków 
Zietz Zygmunt, Warszawa 


13 
6 
13 
17 
4 
4 
1 a 
1b 
8 
lb 
11 


.\ 


'" 
. 


\." . 

: .' 


ń ń 
 
p
 'l
 ' fi'
 ?,
 fi'
 ?,
 

\tf
 
,tf
 
\ff
 

)lC

J)l«.

(V&)jl«
 
. 

"m:IIIIIIIUlllll':lmłJ'"'U.llllllfłill''II''''' '111"'..,", ,......II....i....UUIi,. ''''''
",.II, ':,. ',Ii 1.1,...,,!ilIIIII..illIIlIlJllI1ll'IIł.IIIIIU'II. ".1Ii II !Hi '!iI llIlIlIlUłllIlIJlllIJlUI IIIU JJilIUlIIUIUlIIlIIUllllllllllltI 


Wycieczki projektowane podczas wystawy 
16 sierpnia - okolice Czerniewic, 
18 sierpnia - Brzezie .. Wieniec, 
19 sierpnia - Stary Brześć.. Rumaki.. Brześć...Kujawski. 
Informacje i zapisy w kasie wejściowej Wystawy. 


-. -} 
.'. ; 


...
- "
 


17 sierpnia 


10 wiecz6r w sali Gimnazjum Państw. B AL. 
Czysty dochód na Czerwony Krzyż. 


,', 
'. !-, " 


OdCZ7t7 2 raZ7 dziennie 
1. Ogrodnictwo, sady 2. Pszczelarstwo 3. Przetwory owocowe 
4. Torfy 5. Ryby i raki 6. Nawozy sztuczne 7. Mleczarstwo 
8 Srodki zmierzające do poprawy hodowli 9. Kooperatywy 
i kasy oszczędnościowe 10. Zrzeszenia rzemieślników i drobnego 
przemysłu. 
InfC'rmacje w biurze Wystawy na placu wystawowym. 


-l' 


- -... }< 


I :. 


.,,! 1:,11'" Hi II i I." "11" i'" 1111" I: I :lU' ł :I U III 1111 :, 11m ł 111I1I1II/1II1-ł1ll1...._łIlIlIlIlIJIIIIIII""""""lłImllt;111l11l11l11l1lR1nlllllNIII"lUtllłllltII...ł....IIHIIft-łłlłłllWfttl_JllllłOOMIIIłIIIIIIJ.IlItiIIIIII"JIIII }MC
}MC(
J}M C

i 


ł\
 

ł\
 


 
. 
!tJ-.y- 
!tJ-.y- 
!tJ-.y- 


-4- 


Wf
 -; 


1 :
 :' . 


.1". 
 
f 
 . .:- 


;.- 
 
. , 
.

.,;..- 
 


.' i. 
-
' :" .
		

/29788_07.djvu

			'I 
 .-. - . .. 


,,\. ", 
j \ '  
4 
, i 


.,.}._ ,-:/ ..f 


.
 


" 


" 
, - 


Ił- ('. 


Spis wystawców 
według d iałów. 


. 
r 


1. 


Dz'iał I Żywy inwentarz. 
a) konie: 
.Józef Biie
iełderski.. maj. Płowce pow. Nieszawski st. pocz. Osięciny szopa 
dla inwentarza nr. 3 
112. 2 konie 
.
larn :E
;arto
zen'icz, maj. Wiecinin pow. Kolski st. pocz. Izbica Kujawska szopa 
dla inwentarza nr. 2 
3. Ogier ,.Dżaki" siwy, rasy berberyjskiej, zap. pod nr. 1694 ks. 2 
Sekcjj Chowu Koni. C. T. R. import z Afryki do depot. ogierów 
w Rhinces 
4. Klacz arab. uKlaribella", kasztanowata, łysa, prawa przedn. pod 
kolano, obie zadnie wyżej półnadpięcia białe, po korp. siwe wło- 
sy, zap. pod nr. 844 ks. 1 Sekćji Chowu Koni C. T. R. ojc. Klod- 
wig po Claude-Frollo, mat. Bedninka, - mat. Gazella I czyst. 
krwi arab. 
5. Klacz arab. "Viola" kaszt., łysa, wsiwiznie, zap. pod nr. 843 ks. 1 
Sekcji Ch. K. C. T. R. oj. Klodwig, mat. Hela arabka czystej krwi. 
6. Klacz angl. arab. "Gazella u nr. 2 kasztanowata łysa, zapis. pod 
nr. 842 ks. 1 Sekcj i Ch. K. C. T. R. oj. Kasztelan pełnej krwi, 
mat. Gazella 1 czyst. arab. 
7. Klacz "Bajadera" 3/ 4 arb. gniada. łysa. trzyletnia, oj. Kiejstut po 
EI\virze) . arab, od Mocnego, mat. Viola) arab. 
J[az'ii:awufrz (
rodzieki, maj. Sokołowo pow. Włocławski s1. pocz. Brześć Kuj. 
szopa dla inwentarza nr. 3. 
8. Ogier lat 4, półkrwi. 
9. Ogier lat 9, półkrwi. 
10. Klaczka dwuletnia, półkrwi 
11. Klaczka dwuletnia półkrwi. 
:J.'lmwag'a łrenke, maj. Szalonki pow. Nieszawski st. pocz. Osięciny szopa 
dla irwentarza nr. 4 
1'2. Flock, Ogier lat 10 anglo-arab. 
J
ei!J)1P)
]IHdbur. Krollenber
'" maj Brzezie pow. Włocła\vski pawilon własny 
13. Polka kI. gn, 13 lat po og. pełnej krwi Claude-Frollo z klaczą 
półkr\vi wraz ze żrebięciem po og. wschodnio-pruskim Holluk. 
1 ł. Halka kI. kaszt. 5 lat po og. Holluk z klaczą Polka wraz ze źre- 
bięciem po ogierze półkrwi arab. Dahoman XVI. 
15. Korea kI. kaszt. 3 lata po ogierze Holluk z klaczą Polka. 
16. Lora kI. kaszt. 2 lata po ogierze Holluk z klaczą Burda rasy kraj. 
17. Lina kl. kaszt. 2 lata po ogierze Holluk z kl. Bellona półkrwi. 
18. Lira kI. gn. 2 lata kraj. 
1(9. Luba kI. kaszt. 2 lata po ogierze Holluk z Iti. Sporna rasy kraj. 


'1: 


:. , 


'. ;".. 


t. \f 


-" 


-5- 


" 


. 


, . I' 
;..: 


- 
-: #-
		

/29788_08.djvu

			-; .-.'; "-;,;"::: 


I 


'., .
.",
 


'" 


. . ..
.

'.... 
,' 
....; "'-. .., .. 


". ,

;:'-, 


y.". 


\ 


20. Markiz ogier roczniak po ogierze pełnej krwi angieI. Lie
e z kla-. 
czą Znajda półkrwi angielskiej 
21. Marszałek ogier ciemnogniady po ogierze pełnej kr\wi ang
e]skiej 
z klaczą Figura półkrwi angielskiej. 
Sta(10 Zarodou'e 
,I.Jubst.)\\"" Niemojowska Marja maj. Lubstów sł. poczt. 
Sompolno pow. Kolski szopa dla inwentarza nr. 1. 
22. Mahometanka kI. siwa lat 14 wys. półkrwi arabskiej, ZapD$ana 
przy Sekcji Chowu Koni C. T. R. nr. 851 klasa I. 
23. Janczarka I kI. siwa jabłkowe 1 lat anglo...arabka po ogierze Perkun 
angloarabie z kI. Janczarka angI. arab. zapis. w Sekcji Cho\vu 
Koni przy C. T. R. Nr. 852 kI. I. 
24. Madera kI. różowo-siwa :5 lata arabka po ogierze Majestoro łlon.. 
tedori 
 klaczą Arabella angl. arab. nr. 811 kI. I. 
25. Majestoro kI. siwa 3 lata arabka po ogierze Majestoro Jvlonte;dori 
z kl. Zarif krwi arab. nr. 815 kI. I. 
26. Montedora kI. siwa 3 lata arabka po ogierze Majestoro Monte'dori 
z klaczą Westalka półkr\wi arab. nr. 832 kI.. I. 
27. Bona, kI. kaszt. w gwiazdki 10 lat angl. arabka matka d\vóch za- 
kupionych do Janowa ogierów po og. Perkun angl. arabie z; lida... 
czą Bona angl. arabką, zapisaną w Sekcji Chowu Koni przy C. 
T. R. nr. 807 kI. I. 
28. Tango kl. kaszt. z gwiazdką 3 lata angL arabka po ogierze Tango. 
folblucie państw. z kI. Perkunka angI. arab. 
29. Tana kI. kaszt
 3 lata angl. arab. po og. Tango folblucie państw. 
z kI. Grażyna angl. arabką. 
30. Tancerka kI. kaszt. z gwiadką obie zadnie nogi białe 3 lata i5lnglo. 
arabka po og. Tango folblucie państw. z klaczą Salamandra angl. 
arabką. 
31. Gazella kI. kaszt. łysa prawa zadnia noga biał'a 9 lat aralaka zap. 
w Sekcji Chowu Koni przy C. T R. nr. 850 kI. I. 
'" ład)'sla\v Sllloleilski, maj. Kisielewo pow. Lipnowski st. pocz. D'obrzyń :mad 
Wisłą szopa dla inwentarza nr. 4, 
32. ł5lacz Sz\vamka szpaczka-jabłkowita, lat 8. 
33. Zrebak ur. 17. 3. 1923 r. po ogierze pełnej krwi Magor\'(i mat. 
./ Szwamka. 
Hronis)uw SulhłlhArslii
 maj. Straszewo pow. Nieszawski 'st. pocz. Aleksandrów 
szopa dla inwentarza nr. 2. 
34 Elegant ogier gniady z rozlaną łysiną na nozdrzach, zadnie nogi 
wyżej pęcin białe ur. 29. 2. 1921 r. półkr\wi ara'b po og. Emir 
pełnej krwi arabie z kI. Baba kasztanowo licencjono\vaną po 
Wellingtonie półkrwi synu Willa Frencha 'pełnej krwi. 
35. Epos ogier siwo buł. z łysiną, czarną pręga przez krzyź, nogi po... 
wyżej kolan w ciemne pręgi ur. 12. 3. 1921 r. arab pół'krwi po 
ogierze EJnir pełnej krwi arabskiej z kI. Szon Jicencjono"'aną niie.. 
wiadoJnego pochodzenia. 
Ilt 1 urJk Swięci
ki, maj. Osięciny pow. Nieszawski st. pocz. Osięciny szopa 
dla inwentarza nr. 3 
36. Lady kl. gniada 10 lat półkr\wi. 
37. LiIi kl. kaszt. ur. 10. 5. 1921 r. półkrwi. 
38. Lira kl. kasztanowa Uf. 15. 7. 1919 r. półkrwi. 
39. Lalka kl. kaszt. Uf. 10. 9. 1920 f. półkr\vi 
wszystkie zapisane w księdze rodowej (hodowla szlachet'n. kenia 
Półkrwi w Warszawie). 
lh'. Tad(
usz f'raudota Trzciński, maj. Popowo . nad Gopłem PO\
. Sirzelno 
Wielkopolska szopa dla inwentarza nr. 2 
40 Gigant II. ogier kary ur. 15. 5. 1919 r. po Gigancie l oldenburgu 


"c,
 


, .
:'. .. 


. ,\ 


. : (:. 


.:.-l 


. 

- 
. 


;:,i  


ł ", . ....
 . 


je ;,- 


-L-  


. -., <., 


" .
		

/29788_09.djvu

			. f'. 


. 


4'1. Perkun ogier kary ur. 5. 3,. 1919 r. po Trakenie pełnej krtvi z 
rządowej stadniny w Gnieznie 
Stanisła.u r Zn.leski, maj. Swiesz pow. Nieszawski st. pocz. Piotrków Kuj. 
szopa dla inwentarza nr. 2 
42/51 9 koni 
MitlC.zYSł:ł"
 stopcz
-k, maj. LO\\1iczek pO"". Nieszawski st. pocz. \Vaganiec 
szopa dla in\ventarza nr. 4 
52. Bucyfał Ogier anglo-arab 1 rok 10 miesięcy m. zapisana pod 
. nr. 4678, Sch. H K (I i 2 kr\vi). 
.llhrt)cht l-<\H.tUIUltl\ maj. WiJko\vice pow. Wlocła\\7ski p. Czerniewice 
Źrebaki: 
53. Ogier skr. gna I. t. p. b. ur. 10. S. 1922 r. oJcIec fIok B\nglo- 
arab. matka Arjanka półkrwi Ang. po Magazanie folbl. XX i kla- 
czy Oldenb. hod. p. Bemera z Wierzchowia. 
54. Klacz jas. gniado gw. ur. 3. 1921 r. ojciec Syhvestęr 01denb. z 
Wierzchowie. 
55. ł{lacz kaszt. łysa z. I. n. b. ur. 4. 1922 r. ojciec Sylwester. 
56. Klacz jas. gniado ur. 4. 1922 r. ojciec Sylwester. 


"i. .. 


(. 


b) bydło: 
.Jc;Z(if JłO)'(i, maj. Sierzchowo pow. Nieszawski st. poczt. Waganiec. 
Obora Byd.ła N'zinnego Czarno-Btałego. Obsza.r majątku 72
 mórg, 
w tern 26 mórg. łąk. 
Kier unek obory produkcja mleka, buhajków i jalowizny na sprzedaż 
do hodowli. Systematyczna walka z gruźlicą prowadzona przez, 1ek. 
"-et Urbeńs,kiego pod egidą Związku Hodowców Bydła Nizinnego 
Czarno-Białego w Warszawie. Obora składa się z 34 krów, z 28 
sztuk jajo" izny i 11 sztuk cieląt. W czasie wojny była zredukowana 
przez rekwizycje do 16 krów j kilkunastu eiełąt. Od 1916 roku stop- 
niowo doszła do normy przedwojennej bez żadnych zakupów bydła 
z zewnl}trz majątku. Obora była zapisana do Związku Hodowlanego 
w 1911 roku i od tej pory bez przerwy doń należy. 
Sprowadzony w 1911 roku z Pilaszkowa stadnik Pell-Jo Nr. 197 kl. 
1. Z. K. W. korzystnie wpłynął na mleczność i pozostawił dużo po- 
ton,stwB, mniejszą rolę odegrał jego następca Bałaguła Nr. 482 kI. 1. 
z. H. v.,
. 
W okresie wojennym funkcjonowały kolejno jako reproduktory dwa 
buhaje z Seroczyna: Grom Nr. 85 kI. l. i Maruder 4;) kl. l. z ko- 
rzystnym rezultatem. Obecny reproduktor uAstorl' 186 kl. 1. pocho- 
dzi z Zelechowa od WPana Z. Ordęgi. 
W buhajach \Alymienionych dominowała krew zachodnio f'ryz,yjska, 
arom 
5 kI. 1. jako syn Lalspsa był pół
r"'i v.'schodnio pruskiej, a 
Maruder 45 kI. 1. był wnukiem słynnego
 Zera Barjatyńskiego, spro" 
wadzonego ze Szwecji. 
1. Buhaj Astor nr. 186 kl. 1 ur. 27. 12. 1918 r. mat. 463 kL 1 ojc. 36 
kI. 1 po imporcie 
2. Krowa Obory nr. 2 Zw. nr. 1327 kI. 2 ur. 1913 r_ mat. ojc. 197 
kl. 1 mleczność roczna 3731 litrów 
3. Krowa Obory Nr. 36 Zw. 1326 kl. 2 ur. 1914 r. mat. 789 kl. 2 ojc. 
197 kI. l mleczność 3840 litrów. 
4. Krowa O.bory nr. 42 Zw. nr. 508 kI. 1 ur. 1915 r. mat. 5601 kI. 2 
ojc. 482 kl. ] mleczność 2400 litrów 
5. Krowa Obory nr. 51 Zw. nr. 17426 kI. 3 ur. 1917 r. mat. 60010 kl. 
2 ojc. 8:) kl. 1 mleczność 3414 litrów 
l1. .Kro\\ia Obory nr. 56 Zw. nr. 1567 kI. 1 ur. 1917 r. mat. 1328 kl. 2 
ojc 85 kI. 1 mleczneść 361
 litrów 
-7- 


. 
 


"\..
 .
 


i . ',. 


-,' \ 


. --0-..'
		

/29788_10.djvu

			.- ... 
". .-_.... 


::.- 


..!".
 
 :."- 5
: ..,:: .. 


,. 
,. .. 
-, 


.. 
 ,'" 


';' - :;"'-. . ,
 


-, "," 


_ - 'Z' 
.;
 
-- 
.c 
cc" ...., 


'; I'
rowa Obory nr. 63 Zw. nr. 2724 kl. 2 ur. 1917 r mat. 6006 kI. 2 
o1C. 8r) k ł 1 mleczność 3005 litrów 
8. Krowa Obory nr. 75 Zw. nr., 1174 kI. 1 ur. 1920 r. mat. 1327 kI. 2 
ojc. 42 ki l ocielona 3. n. 1
23 r. 
Rezerw. Krowa Obory nr. 70 Zw. nr. 1752 kI. 2 ur. 1
)20 r. mat. 
5609 kI. 
 ojc. 45 kl. 1 ocielona 9. 11. 19:?2 r. 
9. JałówKa nr. ciel. 147 Uf. 10. 10. 1920 r. mat. 42 ojc. 45 kI. 1 
mleczność matki 2388 litrów 
lU. Jałówka nr. ciel. 166 ur. lH. 3. 1921 r. mat. 50, ojc. 4j kI. J 
matka zabita po ocieleniu 
11. J8łówka nr. ciel. 168 ur. 26. 3. 1921 r. mat. 52, ojc. 186 kI. 1 
mleczność matki 2780 'litrów 
12. Jałówka nr. ciel. 172 ur. 19. 7. 1921 r. mat. 2, o;c. lR6 kI. 1 
mleczność matki 3731 litrów 
tiJ. Jałówka nr ciel. 175 Uf. 1H. 11. 1921 r. .mat. 57, ojc.1B6 Id. 1 
. mleci:ność matki 2832 litr.ów 
14. Jałówka nr. ciel. 177 ur. 13. 12 1921 f. mat. 46, "'JC. 180 kI. 1 
mleczność matki 3099 ] Itrów 
15. Jałówka nr. ciel. 17M ur. 20. 1. 1922 r. mat. 42, ojc. 186 kI. 1 
mleczność matki 2400 litrów 
16. Jałówka nr. ciel. 18 
 Uf. 27. 2. 1922 f. mat. 23, ojc. 18() kI. 1 
mleczność metki 3002 litrów 
17. Jałówka nI' ciel. 183 ur. 25. 3. 1922 r. mat. 36, ojc. 1H6 kI. 1 
mleczność matki 3840 litrów 
Rezerw. Jałówka nr. ciel. 180 Uf. 9 2. 1922 r. mat. 20, ojc. I8l) kl. 1 
mleczność matki 3073 litrów 
Uronishnv Jłt-zosko, maj. Wilkowiczki pow. Włocławski stacja poczto\'\a 
Czerniewice szopa dla inwentarza nr. 6 
]812
 fi sztuk 
I"uejau f;z
\ł.lh'ki, maj. J8rl!ntowice pow. Włocła\\'ski sto pocz. Czerniew1ce 
szopa dla inwentarza nr. 3 
2
. Kro\va nr. 10 lat 9 1 
ro",y rasy ni.zinnej czarno. 
r8niastei, 
2
). Krowa nr. 22 łat 9 cIelne z buhe]em z Mysło\\11C od WP. 
26. Krowa nr. 24 lat 10 . Chwali boga "Epinal" pochodzenie matki 
21. Krowa nr. 2h lat 6 1 miejscowe, ojciec stadnik z Dyblina ziemi 
28. Kro\\'a nr. 30 lat 7 Dobrzyńskiej. 
"lO	
			

/29788_11.djvu

			""', ' 


41. Krowa nr. 193 kat. 3 nr. Hod. 3452 własnego cho\\'u, ojc. Po 
gromea nr. 198 kI. 1 mlec1;ność B329 litrów 
42. Krow
 nr
 218 kI. 2 nr. Hod. 250
 własnego chowu, ojc. Pogromca 
nr. 198 kI. 1 mleczność 3717 litrów 
43. Krowa nr.. 227 kl. 3 nf. Hod. 17464 \Atłasnego chowu, ojc. Po- 

romca nr. 198 kl. 1 mleczność 2647 litrów 
44. Krowa nr. 24 L kI. 1 n 1'. Hod. 1373 wlasnego chowu ojc. Pogromca 
nr. 198 kl. 1 mleczność 2613 litrów 
.45. Buhaj Rydwan nr. 
24 kI. 1 kupiony z Łęk 19
O r. Uf. 4. 3. 19 r 
ojciec Span 110 kI. 1 mat. 702 kl. 1 mleczność matki 3507 litrów 
46. Jałówka nr. 198 Uf. 2. 3. 1921 r. mat. 734, ojc. 224 kl. 1 mlecz- 
ność matki 3541 litrów 
47. Jałówka nr. 201 ur. 17. 3. 1921 r. mat. 238, ojc. 224 kl. 1 mlecz- 
ność matki 4300 łitfÓ\\
 
48. Jałówka nr. 202 ur. 20. 3. 1921 f. mat. 46, ojc. 224 Id. 1 mlecz.. 
ność matki 3097 litrów 
4
-
. Jałówka nr. 236 ur. 9. 12. 1921 r. mat. 265, ojc. 224 kI. 1 mlecz. 
ność matki 2421 litró\\J 
SD. Jałówka nr. 247 Uf. 10. 2. 1922 r. met. 22H, ojc. 224: kI. 1 mIerz. 
ność matki 3500 htrów 
51. Jałówka nf. 251 Uf. 5. 3. 1922 r. mat. 2r)7, ojc. 224 kI. 1. mlecz- 
ność matki 3400 litrów 
52. Jałówka nr. 255 ur. 1. 3. 1922 f. mat. 254, ojc. 224 ki 1 mleczność 
Hr)
,
5 htrów 
-J1Ja.lJlfi1:ul1(
" Kles:f.('z,'ń
ka_ m3j. Chełm;ca Wielka pow. Lipnowski st. poczt. 
\Vłoclawek szopa dla inwentarz::t nr. 5 

3. Stadnik Fryz nr. 2037.,u'r. 8. h. ln1
-ł r. mat. Woelffin nr. 4833, ojc. 
Nimbus nr. 1461 po buhaju Hannibal nr. 'iu6 z Wschodnich Prus 
zapis we \Vschodnio-Pruskiej Księdze Rodowej i krow'e Nordsee 
nr. 864, sprowadzony do mej. Chełm;ca Wielka przez Syndykat 
Hodo\vlany z Poznańskiego od p. Chełkowskiego maj. Smielów 
26. 2 192 ł roku. 
54. Jałówka nr. 752 Uf. 17. 8. 1921 r. mat. 976, sprowadzona z obory 
Łęki, pochodząca PO buhaju z Holandji Spon 1 806-110 1. K. H. 
(). i krowie nr. 267-708 1. K. H. O. Ojciec jałowicy "Gumrow H 
. z Wschodnich Prus 9-12.) l K. H. O. 
55. Jałówka nr. 1229 ur. "le wrześniu 1921 r. sprowadzona z obory 
Lęki jako tygodniowe cieI
 i tam zapisana do księgi rodowej pod 
nr. 1229. 

6. Jałó\\'ka nr. 12B2 ur. \\'e wrześniu 1921 f. sprowadzona z obory 
Ł
ki jako tygodniowe ciel
 i tam zapisana do ks;ęgi rodowej pod 
nr. 1232. 
f.'7. Jałówka nr. 55 Uf. 14. 10. 1922 r po krowie 976, sprowadzonej z 
· obory Łęki, która pochodzi po buhaju Spon ł nr. 806-110 I. K. 
H. O. i krowie nr. 2()1-708 ł. K. H. O. Ojciec jałowicy Fryz nr. 
2037, który pochodzi po krowie \Voelffjn nr. 48:13 i buhaju Ni
bus 
nr. L 4ł; 1. 

\S. Jałówka nr. 5t> ur. 10. 1 O. 192
 f. po krowie nr. 977 sprowadzonej 
z obory Łęki, która pochodzi po buhaju Frits III t; t 2 --H4 I. K. H.. 
O. i krowie nr. 27H-704 I. K. H. O. która pochodzi po buhaju 
importowanym z Wschodn. Prus "Ludwik" 108 -349 I. Z. H. i kro- 
\vie nr. 2224 I. Z. H. Ojciec jałowicy Fryz nr. 20:J7. 
M

(.
;:sł.:."v :\likułsk.. maj. Lubomin, PO\\". Włocławski, sto pocz. Boniewo 
szopa dla inwentarza. 
Ę-A
. Krowa Kehna ur. 1919 czerwona pol. ojc. mat. swego chowu 
nr. obory 2 z
p. do Z. W. H. B. P. w dn. 7. E"). 23 r. 
{1::J. Buhaj C-zarodz 1 ej Uf. 5. ł. 192:! r. ciemno-czerwonej pol. nr. ob. 1 


-;. , 


. 


. 


ł- :, 
L" 


, t.  - 


f 


--9 - - 
\
		

/29788_12.djvu

			_-o - '..: 
 
0,.'-.0' °T< 
 _o! '
, O - _.:-::=.-:-.{O..,...... -,... -. ".. . 


61. Jałówka Grochówka ur. 30. 5. 192)3 T. czdt'",Jono-cz,ar'na pol. n". 
obory 18 ł 

 
Ogłlisko Kuitur
T Roln
j w Starym Brześciu pow. \rłoclav..ski st. pocz,t. Brześć 
Kuj. Dyrektor Franciszek Trepka szopa dla inwentarza nr. fj 
f;2. Buhaj Kleobul czarno srokaty zapis. do l. W. H. 13. N. Cz. Sr. 
H3. Krowa Viktorja zap. do Z. W. H. B. N. Cz. Sra 
t} 4. Krowa nr. j
. 3 lata swego chowu 
65. Jałówka nr. 3. 1 1 i? roku po Etapie swego chowu 
ł)6. Byczek nr. 8 po viktorji mies. 5 
t17. Jałówka nr. 10 po Wazie mies ;) 
68. Jałówka 
r. 4. po nr. 48 mies. 17 swego cho"
u 
69. Jałówka nr. 16 po nr. 49 mies. 3 swego chowu 
70. Jałówka nr. 18 po nr. 21 mies. 2 1 / 2 swego chowu 
. t 1. Byczek nr. 1, po nr. 4
 mies. 2 1 / 2 swego chowu 
72. Jałówka nr.9 po nr. 47 mies. 15 swego cho',A'u 
.Jau Sin: ar:-;Id.( \ 
 aplicki, maj. Borzymie pow. 'Vłocła\\1ski st. pocz. CZ(':1"n)e- 
\Nice szopa dla inwentarza nr. 4 
73. Stadnik Duncan czarnograniasty, ur. 21. 12. 1919 f.. "
schodnj Fryz 
m. BJondkopf nr. 7176 W. H. P. ojc. Nowekurt nr. 1573 po! Noblu 

H 1 hodowca p. Ditsch z Chrostowa 
74. Krowi! Anula nr. 8 N. Zw. Hod. w \Varszawie 2465. ket. 3, (:4;.fJr... 
nograniasta, nizinna ur. 191G r. mleczność przeciętnie dz-ienJl1\ie 
1
J8 htrów 
75. Kro\.\t8 Kasia nr. 5 N. Zw. Hod. w Warszawie 24659 kat. 3. CZfilt"JiJO 
graniasta, nizinna Uf. 1919 r. rt.Jeczność przecię,tnie, 15)'7 hirów, 
hodowca właściciel 
16. Krowa Lala nr. 12 N. Zw. Hod.. w Warszawie 24653 kat. ;3 (:ZlH':rUl... 
graniasta. n1zinna ur. 1915 r. ,mleczność przeciętnIe 7,3 kl. ho- 
dowca właściciel 
77. Krowa Kasztelanka nr. 32 N. Zw. Hod, w Warszawie 2465f) ket. 3 
czarnograniasta, nizinna ur. 1919 r. mleczność przeciętrue 12,11. ni- 
frów hodowca właściciel 
78. Byc2ek Satyr nr. 1, czarnograniasty, ur. 25. 2. 1923 r. mat. Bol'z
- 
mianka nr. 24657, 3 ojc. Dunkan nr. 21/96 
79. Jałówka Nela nr. 2 1 czarnogrnnista, Uf. 21. 2. 1923 r., me.1. Cesia 
nr. 24660, ojc. Dunkan nr. 
1j96 hodowca \\'laściciel 
80. Jałówka Sara nr. H, czarnograniasfa, ur. 19. 12. 1
t12 !r., met. 
Pieszczotka nr. 24658, ojc. Dunkan nr. 21;96 
'V.lndJsla,v Snłol.\ński
 maj. Kisiejewo pow. Lipnowski st. po,cz. DobJr'2yń n. 
Wisłą szopa dla inwentarza nr. 5 
8:!. l{rowa Ałma n. 1
 obory, nr. 321 Z\'viązku Hod. Bydła Po}sldego. 
maści czerwonej, ur. 1919 r. hodowli własnej 
83. Jałówka Czajka nr. 17, Uf. 17. ó. 1923 r. rasa c2erwoJ!'tci.polsk8
 
mat. Cyranka nr. 322, ojc. hodowla WłOSiUl 
,Jan Za'wadzki, maj. Bronisław pow. Niesxawski si. poczt. W8
8m1iec Dobre' 
szopa dla inwentarza nr. 3 
HJ. Buhaj nr. 2 matka ZymenthaJer ur. 18. 5. j9'23 r. 
83. Buhaj nr. 11 ur. 16. 2 1923 r. 
Rb. Buhaj nr. 12 ur. 23. 2. 1923 r. 
87. Jałówka nr. f} ur. B. 2. 1923 r. 
R8. Jałówka nr. 13 ur. 15. 2. 1923 r. 
89. Jałówka nr. 14 ur. 12. 2. 1923 r. 
11
eJiks -B.tedo,,'
ld. majątek Pomorzany, pow. Kolski, st. poc21a lKłode\\
£. Obo- 
ra Zarodowa rasy l1ngielskiej, Szopa dla inwentt
l!"Z6 Nre 6. 
90,;'98. 9 sztuk. 


., " 


, łu 


\
I 


<.I
 
; 


-. --o - :
 


T 

.. If'!-'». 


;.'.......'-:....-.\ . 


_
\: "i'>; N 
 _ 
. "
		

/29788_13.djvu

			.. u
 
NO.x 
0J.eCf} 

"- 
a.:t)
 
:r: -:>-, 
ttrs.. 
G).JI:
 
._ Cf} o 
c:::,c:::.- 
G) «' c::: 
c::: "C 
,u N O 

O..c 

 c.. U 
ffJ ta' fi) 
".: 
 
 
.
 O . 
c::: "C C:::. 
CL)ON 
.2 s.. o 
"ffJ 
 
ttI
. 
"-' Q)":C 

 .- (.L.. 
O
O 


- 
; 
.. 
.. 
&) 
N 
fO 

 


Caro] 4491 


Regina 11712 


Louis 3134 


Amanda 6155 


'I 


Elso II. 34 Elzo zot l 
Sarah 4688-- 
Jung Cora 676 Reguius 1544 
Cora 6627 -- Matador 589 
Euzian 4237 Gregor 2358 
Eiche 18t 1 Matador 589 
R
.nate 1819 ,
lmar 1656 
Rena 6774 Matador 58,9 
Eginhard 
072 O
ear t553 
_ EJeonore 5392 
Flora 6894 Caesar 1071 


Caesare 2106 
Hermine 9189 


Caro} 4491 

 g5 Rang 7320 OfH -- 
= = Regina 1'1712 
ł..:=:: - 

- 
..... 
 Louis 3134 
... c:> 
· .;Z:; Eva 5788 OfH 

 . 
= = Amanda 6155 


to. Q J:J 
; 
 g 
. a: .= 
... - 
co:: 

 


. 
... = 
... 
-" 
=- 
ts 


\O 
ł-- 
..ł 
.... 

 

 
0- 

 
'G 

 
O 
..' 
CQ \ 


t ,. 
. 1. 


Victor 1569 
Sophie 4636 


,- 


Elso I I. .34 
jung Cora 676 
Euzian 4.237 
Renate 1819 
Eginhard 2072 
Flora 6894 
Caesare 2106 
Hermine 9189 f 


August 1390 - 
Matador 589 


- 


- 


. 
 


-- 


- 


! 


.. 

; g 
:c
 
01 :.. 
...1 
 
IJIIE O 
A ...1 
.. C = 
" M .. 

1IC1 
 li 
U II Ni 
.". .... U 
\
 
 . 
tO 
 
 
l1li Ic 
tIP. fO "' 
fi'.
 I. 
C 
 e ' 
..IJICJ 

 
Jtr. 

 Ił! 
CI t 

= 


-
 :
		

/29788_14.djvu

			_ 
:-..
,:.:. i-::--.;". .,.-. 
.
 .-- 


.. 
 ;" -. - 


ii ,., 


Alhre(
ht I
'ortuftat maj Wilkowice pow. Włocławski p, Czern;ew
ce 
99. Krowa nr. 1 pr. ur 1923 r. wydajność 2986 litrów po Cato z nI- 
zin gdańskich 
100. Krowa nr. 2 pr. Uf 1923 f. wyd. 3tj7-l lit. po Cato. 
1U1. Krowa nr. lR pr. Uf. 192:] f. wyd 2624 lit. po Cato. 
102. Ja,łówka nr. 10 stad. ze Smiłowic matka nr 18 
103. Jałówka nr. 11 stad. ze Śmilowic matka nr. 2 
104. Jałówka nr. 12 stad. ze Śm1łowic metka nr. 1 
1t'S. Stadniczek ur. w styczniu 1922 r. Stadnik ze Śrniło""oic mat. nr. 2 
lufi. Stadnik ur. w listopałłl.ie 1922 r. 
 Łęg, ojciec Roland imp. z 
Holand matka z rodziny I{oppy. 


f\  " 


c) Trzoda chlewna: 
ł
rJk lla1Uler, maj. Kuźnice pow. Włocław
ki st. pocz. Czerniewice Zarodowa 
Hodowla świn rasy biało-angielskiej (szopa dla inwentarza nr. 6 
1. Maciora "Nuta" Uf. 20 10. 1919 r. rasy biało-angielskiej miesza mat. 
Aurora 
Kazhni
rz Rudnicki mej. Michałowo pow. Nieszawski st. pocz. Hadziejów 
SZOD8 dla in""'entarza nr. () 
2. Ośm sztuk prosiąt 
]Iisiew'icz Tadeusz.. Zarodowa Hodowla Drobnego Inwentarza w Pieleszkach 
pow. \\7 łocławski st. pocz. Chodecz (pawilon własny) Chlewnia Zaro. 
dowa 1. krlt rasv krajowej kłapouchej uszlechetnionej, zapisana do 
ZVw'. Hodowców Trzody Chlewnej przy Wydziale Hodowl. C. T. R. w 
Warszawie. 
B. Knur "Budieni u nr. 5 kat. 1 W. H. M. ur. 17. 1. 1919 r. ojc. ,Atilla cc 
mat. uAnitaf li 
encjonow8ny 
4. Maciora "Franka" nr. 4 kat. 1 W. H. M. ur. 2
. 3. 1919 r. ojc. 
Morfeusz mat. "Alma" 17 licencjonowana z prosiętami [ur. 13. 7. 
1 92
 r po knurze nr. 5 "Budieni u 
5. l\1aciora "Kurtyzana U nr. 7 kat. .1 W. H. M. ur. 25. 7. 1920 r. 
ojc. Faworyt nr. 42, mat. Creo 89 pokryta 4. 5. 1923 r. knurem 
t)Bu iienj" 
6. Knurki nr. nr. 269, 270, 271, 272 ur. 4. 4. 1923 r. ojc. aBudieniu 
nr. 5 kat. 1 mat. Kurtyzan" nr. 7 kat 1 
7. }Iaciorki nr. nr. 273. 274, 275, 276, ur. 20. 4. 1923 r. ojc. Budieni 
nr. [) kat. 1 mat. "Diamanta CC nr 
 
8. Maciorki nr. nr. 277, 278, 279, 280, ur. 16. 4. 1923 r. ojc. Budieni 
nr. 5 kat. 1 mat. Faworytka nr. 5 kat. 1 


d) owce: 
,1ułjuszKun}H
I, maj. Kaniewo pow. Włocławski poczta Roniewo szopa dla 
inwentarza nr. 7). Sześć sztuk owiec z jagniętami "Ramboułllet H . 
Jagnięta Uf. w maju 1923 r. Dwa tryki "Merino..Precoce cc . 
I;{'opold bar. Kronenbt
rgłl maj. Brzezie pow. Wło..:ławek pocz. (pawilon wła- 
sny)_ Na podkładz;e Rambouiłleł. Sześć tryków rocznych. Dziesięć 
maciorek od 3 do 5 lat rasy Merino-Precoce 
Knzhnierz (
rodzic.
ki
 maj. Sokołowo pow. Włocławski pocz. Brześć Kujaw... 
ski. Owce Rambouiliety typu: Płomiańskiego. Dziesięć matek od 2 1 / i 
do 4 lat. Sześć sztuk jagniąt po 1/ 2 roku. Jeden baran bezrożny 3 
letni. Jeden baren z rogami 2'/2 lat. Jeden baran bel;rożny l rok 
Jeden baran bezrożny 1 rok. Dwa barany reproduktory 4-ro letnie 
Kazinderz Ossovrski, Dąbrówka pow. Włocławski pocz. Czerniewice (szopa 
dla inwentarza Nr 7). Sześć sztnk owiec. 
Misiewi(
z 1'adeusz Zarodowa Hodowla Drobnego Inwentarza w Pieleszkach 
pOł.Jv. Włocławski poczta Chodecz, właścIciel Tadeusz Misiewicz. Owo 


). .' 


-.. 


-12- 


i1" 


. ...\ 


\' '--:[ .,.
...: 


.. .
		

/29788_15.djvu

			.. nt.'" '" 
',.,.. 
. -.- . ...;_ . 
 


ce Merino Precoce mięsne o wełnie szlachetnej: Dwa 8arany ur. w 
styczniu 1922 roku. Dw.je maciory ur. w styczniu 1920 roku. Dwa ba.. 
fanki Uf. w lutym 1913 roku. Ośm owieczek Uf. w lu tv m 1923 roku. 
e) Drobny inwentarz; 
M bie,vi<
z Tadeusz Zarodowa Hodowla Drobnego Inwentarza w PieIeszkach 
pow. WłocławskI, Doczta Chodecz (pawilon własny) 
1. Zarodowa kI óll
arnia odznaczona nejwyższemi nagrodami na 
pierwszej Wystawie Drobiu, gołębi i królików w Warszawie. Kla- 
tek z królikami 24 rasy: polskie gronostaje, podpalane angielskie 
czerne i niebieskie, bobry hawańskie, srebrne szynszylowe, ja- 
pońskie, olbrzymy belgijskie szare i białeJ wiedeńskie niebieskie, 
łaciaki olbrzymie nlemieck i e. . 
2. Gęsie ł8będziowe biele kanadyjskie. 1 klatka. G«:si krzyżow!ine 
krajowe z gęsią kanadyjską 1 klatka. Gęsi pomorskie białe 1 
klatka. 
B. Kaczki pekiny białe 1 kletka. 
J. Kury zielononóżki polsKie 1. klatka. KUl y włoskie kuropatwie l 
klatka. 
5. Gołębie użytkowe 16 par: Rysie Dolskie J Kaliny polskieJ Steraki 
polskieJ strassery morawskie, Olbrzyrny koburskie, Dragony an- 
gielskie, Gołębie pocztowe, Gdańskie latawce i pawiki. 
JJo)'e Annu, maj. Sierzchowo pow. Niesza\\ski, poczta \Vaganiec. Hodowla 
drobiu - Pl}JI\outh - Rocki J Minorki. 


Dział II Ogrodnictwo, rtasiona. 
..lntoni B)'szewski, maj. Borzymowice pow. Włocławski p. Czerniewice Gospo- 
darstwo nasiewne 
l. 
rzenica Wysokolitewk8, originalna 
2 Zyto Wierzbieński l-y odsie
 
3. Jęczmień Hanna l-y odsiew 
4. OW1es Zwycj
sca 1-y odsiew (kjosk Syndyk8tu Rolniczego) 
Ilnpol't.Exl)Ol't Xasion 1l. G-licenstein. Włocławek ul. 3 Maja nr. 3 
Iren
\ Haacko\vu, maj. Dembice pow. Włocławski p. Włocławek zboże siewne 
Paulina Kleszczyńska, maj. Chełmica Wielka pow. Lipnowski p. Włocławek 
nasiona, kwiaty, warzywa 
Stefan Kuliński, wieś Korabniki gm. Łęg pow. Włocławski ipolowa uprawa 
warzyw. ogrodnictwo 
Ognisko Kultury Rolne] \v 8tar)"111 Brześciu, maj. Stary Brześć st. p. Brześć 
Kujawski, dyrektor Franciszek Trepka okazy zbóż w słomie i ziarnie 
Stanisła\v Pr
e(l"elski, Płock szkółki drzew i kr . wów i skład nasion leśnych 
owocowych '. 
Miecz)'slaw 
topczyk, maj. Łowiczek pow. Nieszawski p. Waganiec reprezen- 
tacja Sandomiersko-Wielkopolskiej Hodowli nasion. Kierownictwo 
reprodukcyi na Ziemię Kujawską. Reprodukcja żyta Petkuskiego i 
t owsa "Zwycięzca". 
S)'ndylist Rolniczy n al'sz8,vski SI). .lkc., Włocławek ul. Rolnicza nr. 10 nasiona 
Ignacy Sz
ie\vsld, maj. Dąbie 
ow. Włocławski p. Lubraniec zboża siewne 
'Vaclaw SZ8nl0wski, maj.. Mchowo pow. Kolski p. Izbica Kujawska repro- 
dukcja zbóż siewnych i ziemniaków 
Halina WihtnO\vska, maj. Bogucin pow. Lipnowski p. Włocła\vek uprawa ziół 

 lekarskich *' * * 
Dekoracj
 kwiatową podjęły si
 urządzić nnstępujące firmy i maj"tki 
ziemskie: 
Pani Rutko\'Vska, mejątek Szpetal, ziemia LipnowskaJ ogrodnik p. Józef" 
Michalski 


- 13- 


, 


", - 


..l 


.... ,.... 
. ....: 


'!,. i"
		

/29788_16.djvu

			- 
.
 -."; 
- :0-'- _ . 


-....I. -
 . - 
 


-.--- : -:-: 


<. 


:Pani Haa4.,kow'a, majątek Dębice, p. Włocławek, ogrodnik p. Pawlacz:yk 
ł-"JrU13 Bobłn
 Włocła\vek, ogrodnik p. Pala marz 
HeminarjułD DUf
ho,vne, Włocłewek, ogrodnik p. Wyrwieki 
P. Mj(
ha) lło.jańez)-li, Włocławek, ogrodnik p. Szymański 
ZakJad ś".. .JÓZ(
t'UIIł \Vlocławek - Glinki 

zpita.ł ś"r Au onie
() 
P. ,
anko\\'ski, Unisła\vice, p. Czerniewice, ogrodnik p. Wlosek.. 
Pani ()sszewska
 majątek Bilno, ogrodnik p. W ojciński 
p. 
larz
bowski, Włocławek, Pepieźka Nr. 
 
P. Paszko,,'skl, Włocławek, Al. Szopena 
l). Now:.ku".ski, Włocła\\ek, Starodę'Jska Nr. H, Klomb główny 
P. HUZOW8ki
 Włoclawek, Starodebska Cukiernia 
Koło O=:-rodników, pow. Włocławskiego, dekorć.cja bramy głównej 
Nasiona ogrodowe. 
J}. NO"
:tko'wski 
P. Hubi
btłi 
P. (;'uzowski 
P. 'lojnowski 
7":łkład 
,,
jete
'o 
Józe(tt 

Zł}ltnl S\v.. ".Antoniego 
łrłłis]a,,'it,(
 I). .Jsnkon.ski 
Osobne eKsponaty pod dach\e'l!Bll 
l). nutkowsku
 Szpetal, kwiaty 
l). 
nlykowslii"l Aleksandrów, kwiaty 
P. Ii:u(
l1nl'ski, Wlocła\A1ek, kwiaty 
)[ni. Dęl)ic.(., poczta Włocławek, szkółki, kwiaty 
P.. KuliilSki, Korabniki, warzywa 
Maj. KU1Uh'Jlj(
c, Izbica, warzywa, nasiona, szkółki 
}'.ma Bohnl., WJocławek, kwiaty 
ł'. .Jarz
ho". ki, Włoc
awek, warzywe, kwiaty. 
*' 
* * 
Syndykat Ogrodniczy powstal 'v roku 1919 z zapoczątko\\!ania 
Spółki Ogrodniczej, założonej przez paru ogrodnikó\", 'v Plocku, z 
siedzibą Centrali. i Zarządu w 'Varsza\vie w gmachu C. T. R. przy 
uL Kopernika 30 na IV-tenl piętrze, telefon 55-03. Syndykat posiada 
sklep i składy \v 'Varsza\vie \v II Halach Mirowskich telefon 118-05. 
Po,vstanie podobne,1 placó\vki było \vy\vołane życio\vą koniecz- 
nością zapoczątko\vania racjonalnego prowadzenia handlu warzy\vami 
i o\vocami. Dotychczas edzina ta byla \vyłącznym monopolem han- 
ąlarzy Żydó\v i pano\vała \v niej zupełna dezorganizacja i chaos. 
Producent był o
dal1Y na łaskę lub nie
askę handlującego, którym 
prze,vażnie był Zyd dzierżawca ogrodu. Zadnej konkurencji ani pry- 
watne jednostki, ani organizacje nie podejmowały. Zadanie stojące 
przed SyndykateIn jest bardzo wielkie i .trudne do osiągnięcia. Za- 
rząd zdaje sobie z tego spra,vę. Z jednej strony oczekuje go ogrom 
pracy na niwie jeszcze nie zupelnie uprawianej i zach\vaszczonej po- 
przednią rabunko\vą gospodarką, z drugiej zaś strony stoi na prze- 
szkodzie szczupłość środków lnaterjalnych i hrak odpo\viednich 
facho\vcó,y. PonlinlO to praca podjętą została. 
"Tytyczne pracy na przyszłość, na zasadzie praktyki kilkoletniej 
i teorytyczl1ego roztrząsania kwestji, ułożone zostały 'v następujący 
sposób: 'Vobec tego 7 iż handel \varzywall1i i owocalni, jako łatwo 


\ 


! - 


-14 - 


, ., 


') 


,.' I 


\,- 


.: \: 


, ..
		

/29788_17.djvu

			"- - 
. . ... '". '- - 
. .-: 

 
- - < .. >-- ""''j, .--'  


fv 


psujące.uli Sl(
 produktan1i nlus
 być oparty o przet\\"órst""o tako\\"ych, 
przystąpiono do budowy fabryk przet'\"orQ\
 \varz)'\vnych i O\yocowJ'ch 
i ztnonto,vano tako\\'e w Plocku, Drohinie (ziemi plockiej), a także 
urządzono fabrJyczkę \y Ciechano\vie. Syndykat zajllluje się skupem 
warzy"" i O\VOCÓ\V i przyjmuje tako\ve w komis. Sprzedaż suro\"ych 
produktów odby\va się obecnie \v sklepach w Plocku i \
Varszawie ",. 
II Halach l\Iiro\\rsl{ich, \\" przyszlości projektuje SJę eksport zagranicę. 
Spec
ialną opieką otoczone jest przet\vórst\vo. Robią się obecnie sta- 
ra.nne próby zbadania zapotf2ebowania rynku \vewnętrznego i zewnę- 
trznego na te \vyroh)". Produkcja idzie z jednej strony w kierunku 
suszenia ,varzy\v i O\VOCÓ\V, a z drugieJ przetwarzania soków, wycią
 
gniętych z O\V'ocó"r na napoje O\voc0'Ye (bez alkoholu t. zw. Frutile 
nie rnusujące), "Perełki" (lnusujące) i \vina Owoco\ve z zawartością 
do kilkunastu procent alkoholu. Poza teIn produ}{ują się luksusowe 
o
{oce kandr
o\\'ane (t. z\v. ldjo\vskie) OSlnażane \v cu}{rze. Podsta\vą 
produkcji przyjęte zostaly absolutny brak jakichkol\viek domieszek i 
słodzenie \'.yłącznie czysty In cukreln, to podnosi coprawda cenę pro- 
duktu, ale g\varantuje lnu pier\vszorzędną jakość. Pozatem Syndykat 
zakupuje od producentó\v nasion, nasiona ,varzy\v, tra\v, kwiató\v i 
roślin paste\vnych za pośrednict\\?em -i pod kontrolą Z\viązku Produ- 
eentó,v Nasion 1 dostarcza je ogrodnikom i rolniko111, a także drzewka 
owoco,,"e i dziczki. 
Syndykat Ogrodniczy skupuje owoce \v następu.iących s\voich 
<>ddzialach i agenturach: 
\,.. \Varsza\Yle - II 
Iale J\liro\vskie, 
\v Plocku - Sklep przy RJnku Kanonicznynl, 
\'\"" Drobinie - \v fabryce, 
'v Ciechano\vie - \y spichrzu ZbOŻO\VYll1, 
"l'e "rlocla\vku - ul. \Varsza\vska Nr. 17, 
'\v Łodzi - \\r Syndykacie Rolniczym, KilhIskiego 50. 
\V I{ato,,,,icach - \V I{ooprolnej, Augustschneiderstrasse 10. 


- 
" . 


ł - 


Dział III Leśnictwo. 
I..e
'IP,Q)
d lj.:u'. Kr O łłCu1)e.rg'", maj. Brzezie pow. Włocławski dział leśny 
N adll
śnit
t
-o\V loc]:nv
łdc. 


i... 
'-t 
" ł 
, 
! 


Dział IV Przemysł domowy. 
,,1J.''8'-, artystyczne rękodzielnictwo kobiece pp. Papieska, Kurnatowska, Kar- 
czewska, Watraszewska, Warszawa uJ. St. Krzyska nr. 13 
A.. FJ
'sz(
\1'ska" maj. Borzymowice pow. Włocławski p. Czerniewice Prace 
Ochrony w Szczytnie: skrzynka malowana, hafty, wycinanki 
Biesaekierslia.. n1aj. Płowce pow. Nieszawski p. Qsięciny miody sycone 
Ann:ł Boye., maj. Sierzchowo pow. Nieszawski p. Waganiec hafty, porzeczniak, 
torty, pierniki 
(jzernicli:4.. maj. Dobre pow. Nieszawski p. Radziejów wina owocowe 
(;hmieIe'tvska, wieś Rakutowo pow. Włocławski p. Włocławek obrus lniany 
l
"raneiszka (
olosó"rłłn.. wieś Ba
uchowo PO\v. Włocławski Prace ochrony w 
Baruchowie guziki niciane, slomianki z rogozia, koszyki, wycinanki 
H. (}órsk
l., maj. Swierczyn pow. Nieszawski p. Lubraniec \vycinanki, pająki, 
kwiaty 
Teodora Głhi8k:1
 maj. Boniewo pow. Włocławski p. Boniewo kilimy, roboty 
ręczne 


, 


!:' 


-15 - 


. 


- \
		

/29788_18.djvu

			I, 
'i 
!! 


i' 


, li 


" 
11 


, . 


, 
I 
,J 
r 
;! 
r 
! 


j 
: : I 


'./ 


{'" 


. 'I 


, '- 
" 


\ 


Ir
łłu Jł-nuCkO\la, maj. Dembice PO\\T. \Jilł'ocławski p. \Vłocławek laufry 
P:ndiuu Kłf:1'szezJjlSk«l
 maj. Chelmica \Vielka po\\r. Lipnowski p. Włocła\\i'ek 
konserwy O\vocowe 
.M'. Kr
tJlCł\Vska
 maj. Barucho\vo pow. \Vłocławski p. Kowal przyrządy f do 
hodo\\1li drobiu, koszyki, nasiadki, pudełka do pa.ko\rVania jajek, wina 
OWOCO\Ne, \\.'iśniaki, miód patoka, roboty ręczne, pasy słuckie, kiJimy, 
makaty 
Krttliowsln,_ maj. Grodno PO\v. \Vłocławski przetwory O\\,oco\,\'e, se'ry, jaja 
Kuroliuu Karl(n;rsku., maj. Łówkowice pow. Niesza\\rski p. Waganiec nasiona, 
kłącze, kwiaty 
Ko1Jusie".iczowa, maj. Kamieniec pow. Włocławski p. Lubraniec miód, \.\70sk, 
sery., nasiona, wycinanki 
Kuhno\vu, Zakopane, Krupówki 98 hafty 
11. Kretko\\'sliU, maj. Więsławice pow. Włocławski p. Kowal kasetka rz;e- 
źbiona, hafty, róże 
JI. I\rzyuulska. maj. Falborz pow. Wlocła\vski p. Brześ,ć Kujawski przetwot'y 
warzywne i owocowe 
Kółko ". JOŚ(
hłńs)dr ...I.Ja,ezlloś(
_. 
}{ółko lr łoś(
inńskie ,
. l{ruszJnit
 
Karnko\Vsk
ł, maj. Oleszno pow. Lipno\vski p. \Vłocła\\..ek maka kartof]
Jna, 
płatki, drób bity 
_Krzakon"ska, Kółko włościańskie w Rakuto\'\rie p.łótno cienkie lnian
 
Zofjn l
audo\\'icz, maj. Kruszyn pow. Wloclawski p. Włocławek przetw'or'y 1 
piekarshNo 
}lisie\\' iczowu, maj. Pieleszki pow. Włocławski p. Chodecz \N'ina O\vocowe, 
skórki królicze 
\V 
tll(ln Ussowsku, maj. Beszyn pow. \\1tocła\vski p. Lubień płótno, obrusy, 
, ręczniki 
Ochrona \V łnHj. C
rodno pow. Włocławski różne prace 
"Pl'
.\(
a Kobiet.. ". Ko""ułu pow. Włocławski 
.B. Rutko".ska, maj. Szpetal pow. Lipnowski p. Włocławek o\voce, kWIaty, 
. nasiona 
S1aliński, wieś Kłótno pow. Włoćławski p. Kowal skrzypce własnej roboty 
,J. Strzesze,,,skn, maj. Baruchowo pow. Włocławski p. Kowal pierniki, her- 
batniki. konserwy, soki, przetwory owocowe 
\V. :Szufłiko1\ T u, Gostynin tkaniny ręczne wełniane, jedwabne i lniane 
]1. Sokolowska maj. Wysocin pow. Nieszawski p. Osięciny ubranie kuja"yskie 
Szkoła Zieulianek 'v Mal'ysinie pow. Włocławski p. Lubraniec różne prace 
Steull)ińsku, wieś Byczyna pow. Nieszawski p. Radziejów samodziały 
Stoł{owskn, maj. Wichrowice pow. Włocławski p. Czerniewice roboty ręczne, 
kilimy 
Halina \Vilullowska, maj. Bogucin pow. Lipnowski p. Włocławek wyroby 
masarskie, pasztety, marmelady, owoce suszone, warzywa 
'Viśuiewsku z Kóli,a I
llbańskiego ręczniki lniane 
Jł-. Zutłoro"
ska, Warszawa, Al. Jerozolimskie nr. 35 wstążki ludo\\;'e arty- 
styczne 
Za},orO\VSha, maj. Mchówek kilimy, obrusy, ręczniki, płótno, makaty, port- 
jery, firanki  


.. 


\ 
Dział V Praca społeczna. 
Polskie To,,
arzyst\vO Krajoznawcze Oddz. Kujawski w Włocławku ul. Kaliska 1 
."Mieczysła,,'ów"" Szkoła Rolnicza, wieś Wały p. Kutno ogrodowizna, rośliny 
gospodarskie, ule, wyroby koszykarskie 
Ognisko Kultury Holnej \v Starym Iłrześciu, maj. Stary Brześć st. p. Brześć 
Kujawski dyrektor Franciszek Trepka przyrządy laboratoryjne, zesta- 
wienia graficzne 


',' 
,- 


-16 - 


-:.-:. 
.;
 


ł- _.1
		

/29788_19.djvu

			- - :..
. -:: - 
. - - 


. -r- 


'\ -, 


.' --.".--  -i - 


Ku.j1nvskie Okręgowe Towarzystwo Itolnit
Jje, Włocławek 
Sekcja Pracy S})olecznej 


t.. 


Dział VI 
Przemysł metalowy, Artykuły techniczne. 
B190nikowski, Grodzki i ,y usile,vski Sp. Akc., Warszaw..a, ul.. Senałorska nr,: 33- 
Maszyny, narzędzia w>lnicze i nasiona 
}'abryka gwoździ i drutu 
.,Clavus.', Włocławek, ul. Szpichlerna nr. 7/9 
.,Estera''', właściciel StefaI:\ Radajewski J Inowrocła\v, ul. Solankowa nr. 4/5 
fabryka sprzętów, "1«rchennych, gospodarskich i fabryka szpilek do 
włosów. 
Biuro techniczne "Elektron", Włocławek, ul. Kościuszki nr. 17, telefon 63 
Pasy 
łJan Klabecki, skład żelaza i mterjałów budowlanych, Włocławek, ul. Brzeska 
nr. 8, t&l. 108 
Wloeła,,,'ska Fabryk.t Drutu da,v. C. Klauke Tow. Altc., Włocławek, ulica 
Kościuszki n... 28 
Iłillro Tecł,niezne H. Kino, Włocła\vek, ul. Kościuszki nr. 5 pasy transmi- 
syjne, motory, artykuły kanalizacyjne 
KJllu",'ska Fabr)'-ka 1Iasz).n i Odlewnia Sp. Akc., Włocławek maszyny rolnicze 
To "'. "Kon1ispol"', Warszawa, Krakowskie Przedmieście nr. 18 gaśnice 
"J\1inimax" 
łlóz
f Lewiń81d.. Włocławek, Stary Rynek nr. 6 fabryka kamieni młyński€h 
lU. Murgulie:;, Fabryka kół i wozów w Płocku 
1\Iiibsanl 11., Dom Rolniczy Fabryka Maszyn i O	
			

/29788_20.djvu

			. "
<.J 


, .. 


''t 


jI -  . 


.f 


ZeHlSZ i 8Jiło,vie, Fabryka płacht nie przemakalnych, Warsza\va, ul. Chłodna 38 


Dział IX Przemysł garbarski, szewski 
i rymarski. 
Jablonku Jakób, Pierwsza Kujawska Garbarnia, Włocławek, ul. Wieniecka 
nr.. 17.. 
]Iisie". cz f.., Zarodowa Hodowla drobnego inwentarzu.. Pieleszek pow. 
\\Tłoclawski p. Chodecz Wyprawione skórki k-rólicze. 


Dział X Przemysł papierniczy, litograficzny 
i księgarski. 
Pomorska Drukarnia Rolnicza Sp. Akc., Toruń, ul. Bydgoska nr. 56, tel. 202 
Produkcje litograficzne, drukarskie 
Saellger Rob., Spółka Akcyjna Pabjanickiej Fabryki Papieru, Fabryka Cellu- 
lozy, Włocławek 
"T loch Ignacy, Centrala Pomorska, artykuły' biurowe, kreślarskie i litogra- 
ficzne, Toruń, ul. Warszawska nr.-8 


Dział XI Galanterja i Zabawki. 
"Estera", właścicieJ Stefan Radajewski, Inowroclaw, ul. Solankowa nr. 4 5 
fabryka szpilek do włosów 
Mirowskl J., Zakład Bronzowniczy, Warszawa, ul. St. Krzyska nr. 41 Wy- 
twórnia pamiątek narodowych i znaków szkolnych 
Stefailsid Feliks, wyroby galanteryjne z drzewa 
Zietz Zygnlunt, Warszawa ul. Kopernika Nr. 44 Wytwórnia zabawek bla- 
szanych i gier towarzyskich 


Dział XII Wyro'by z drzewa i wikliny. 
Opato,vski L. 1\1., Włocławska Fabryka Przetworów Drzewnych, Włoclawek,__ 
ul. Płocka nr. 17 specjalność: klejone dychty 
Wenge, Zakład koszykarski, Włocławe
, ul. Kilińskiego nr. 14 


Dział XIII Wyroby ceramiczne, szklane 
i kamienne. 


,- , 


:.0": 


Cobn Bracia, Polska Fabryka Fajansu, Włocławek, ul. Bracka nr. 4 
Cohn L , Skład materjałów budowlanych i fabryka wyrobów ce-mentowych, 
Włocławek, ul. Stodólna nr. 54 
Czamański Leopold i Ska., Włocławek, ul. Kościuszki nr. 8, tel. 12 Wyró
 
serwisów stołowych 
Włocławskie Zakłady Przem,.slowe, dawniej Teichweld i Asterblum t Włocławek 
Włoeła"rska Fa bryka kafIi i wyrobów kamienio\vych Sp. z og. odp., Włocławek, 
ul. Kilińskiego nr. 2, tel. 83 
"Rumaki" Zakłady Ceramiczne, Sp. Akc., Włocławek, ul. Łęgska nr. 32 
Dachówka, cegła, piece. 


\ 


I . ...... 


Dział 
IV Wyroby precyzyjne. 
:(Jieeburski I., Wytwórnia manometrów, termometrów i pirometrów Włocła.. 
wek, ul. Stodólna nr 46 
Neuman H., Pierwsza w Kraju fabryka manometrów, termometrów i przy- 
rządów laboratoryjnych, Włocławek, ul. Kaliska nr. 21 


-18 -  j
		

/29788_21.djvu

			. - 1 
.. 


. .:c 


\ 


" 


, 
Dział XV Przemysł chemiczny. 
Kocent i Goździe,,'icz, Przetwory smołowcowe, Włocławek, 
l. Kaliska nr. 44, 
tel. 120 
Nobel Braci
, Tow. Przem. Naft. w Polsce, Warszawa, Aleje Jerozolimskie 
nr. 57 
"Nobiles", 'Fabryka lakierów i farb Tow., Włocławek, ul. Łęgska nr. 23/25 
,.Unicum'. radykalny środek przeciw nagniotkom i poceniu nóg. Jurkiewicz 
Bronisław Poznań, Górna Wilda NQ 28 tel. 39-90. 
"Veritus" fabryka chemiczno-weterynaryjna J. Błaszczyk i Le- Szweder 
Ostrów Wielkopolski 
Marcinkowsld Stanisław Wytwornia sztucznych nawozów T. z o. p. fabrykacja 
patentowanego nawozu Poznań Plac Działowy NQ 2 tel. 25-28. 
Syndykat Rolniczy 'V urszR,vski Sp. Akc., Włocławek, ul. Rolnicza nr. 10 na- 
wozy sztuczne 


Dział XVI Artykuły szczecinowe i powroźnicze 
Skonieezny 'Vineenty, Włocławek, ul. Tumska nr. 13 wyroby powroźnicze 


\. 


Dział XVII Artykuły spożywcze i używcze, 
przemysł rolny. 
Er)!'k Bauer. Włocławek destylarnia i rektyfikacja, fabryka wód gazowych 
8tefłUl Beczkowiez, Włocławek, ul. 3 Maja nr. 31 handel win i towarów ko- 
. lonjalnych 
Ferd. Bohm et Co. Sp. Akc., Włocławek fabryka cykorji 
Browar i Słodownia w 'Vloeła\vliu Sp. Akc., Włocławek ul. Łęgska nr. 28 
"Brześć Kujawski.'. Cukrownia Sp. Akc. w Brześciu Kujawskim p. Włocławek 
Cukrownia ,
Choceń"łI Sp. Akc. w Choceniu pow. Włocławski p. Czerniewice. 
Państ'vow)y Zakład Zdrojow]" w Ciechocinku pow. Nieszawski dyr. M. Ra- 
czyński 
l\laślarnia Paro,va "Czeruie,viee" w Czerniewic8ch pow. Włocławski masło, 
lód sztuczny 
'ViIIianI Frederiksen, Wólka Paruszewska pow. Włocławski p. Boniewo kie- 
rownik techniczny Adam Moller fabryka serów 
Browar Parowy i Slodo,,'nia ,.6łodo,vO"i maj. Głodowo pow. Lipnowski p. 
Włocławek 
Itektyfikac,ja i gorzelnia .,Karnkowo", maj. Karnkowo pow. Lipnowski 
Henryk Krzymuski, maj. Falborz pow. Włocławski p. Brześć Kujawski mąka, 
kasza 
H. Mako,vski, Kujawska Wytwórnia Win, Kruszwica pow. Strzelno 
Mąezkarllia Udziało\va Kujawska w Borzymiu) fabryka przetworów ziemnia- 
· czanych, maj. Borzymie pow. Włocławski p. Czerniewice 
Lesła-łv Miech, maj. Brzezie pow. SOImpoino mączka kartoflana 
Polski Syndykat Ogrodnicz)', Warszawa, ul. Kopernika nr. 30 hurtowa sprze- 
daż owoców, warzyw, nasion ogrodniczych, oraz przetwory różne: 
soki, powidła, marmelady, konfitury, susze i t. p. 
L. Stern i S-wie, Młyn Parowy Włocławek, ul. Gęsia nr. 30-32, tel. 186 
"y tłocznia Oleju, Tow. Akc. Olejarnia i Rafinerja, Pleszew Wielkopolski 
tel. 141. 


Dział XVIII Budownictwo i inżynierja. 

 Landkowski i S. Stachecki, Biuro Meljoracyj Rolnych Poznań, ul. 
 Gru.. 
dnia nr. 7 
J6zef Muchowłcz, Włocławek, ul. Toruńska nr. 4 plany parków 


- 19- 


,
. 


I 


,
		

/29788_22.djvu

			-f- 
 


! '. . 


I 

' I 
I 
I 
I 
f 
I
. 
I 
.1. 


r '. 


I ',," 


- ..... - '-. - - 
o...: :;... .. - 

... '. '. 
 
 .:.. 


'."' .; 


. . - - '.- 


t". 


------- '-.'-- 
., 
 7"';' ....:.. ..;.. ( 


K. Paezko,,'ski, architekt-ogrodnik Po
nań, ul. Mickiewicza nr. 15 zakładanie 
parków i ogrodów, projektowanie oranżeryj 
A. Ponikowski i 
 Ostrowski, Warszawa, Krakow
kie Przedmieście nr. 7, 
meljoracje rolne, budownictwo, drogi, zakłady wodne 


Dział XIX. Dział reklamy, propagandy 
i różne. 
Dom Handlo\
y Ole.illik i Tarnowski, Agentura w Włocławku, ul. Żabia _r. 27 
tel. 113 . 
Ludwik Mako\vski, Centralne Biuro Dzienników i pgłoszeń, Włocławek, ul. 
Kościuszk i nr. 1 tel. 195, Ciechocinek, ul. Zelazna nr. 2, Konto ban- 
'kowe P. K. O nr. 60.523, Wydawnictwo tygodn. "Wiadomości Ciecho- 
cińskie" filja Admi.nistracji i Redakcji Słowa Pomorskiego w Toruniu 
i Reprezentacja Drukarni Toruńskiej T. A. w Toruniu (własny kiosk 
na Wystawie), 


r . 


!  


.. 
 
- 

 


\ 


CZERWONEGO KRZY ZA 
NA PLACU 
YS 


- 


e 


/
  


- 20-
		

/29788_23.djvu

			, 


. 


-J 


l
 


,/ 


. \."
"; ,- : . 


. 


. 


w Włocławku 


S I) () ł
 !{ A A I{ C Y,J N ...\ 
(l)"Z(
ksztnł(
ony l'" l'OJiU 1921 Z 'Vło(
lłl""- 
skił
A'O '1
trn1nrz

st\\"n ,V znJ (
lllne
o Kl'f
dytłl) 


s::::::::8s::::::::8 


I11StytllCj
1 Cel1tralna we W ł o c ł a ,v l{ u 
O(I(Izial - - w R a d z i e j o w i e  


. 


Załatwia wszelkie ope- 
racje bankowe ze szcze. 
g_

!l 
m _ 
 
zł{lęd!!ieni 
rą 
potrzeb miejscowego prze- 
------..... ._-- 
myslu i rolnictwa. 


1
		

/29788_24.djvu

			..........................................................8...&... 

 .
 
: Biuro tnelioracji roln,,-ch 
 
! Landkowski i Stachecki 
 
. . . 
· Poznań. ul. 27. Grudnia Nr. 7 . 
. . 
: Projektuje i wykonuje: : 
. . 
: Drenowanie, melioracje łąk, bUdowy dróg i KolejeK polnych, urzą- : 
: dzanie gospodarstw r)'bnych, pomiary gospodarcze pól, kahi}ły : 
: utwarte i Kryte, wodociągi i KanalizacJe wiejsHie, osuszanie bu'" : 
. . 
.,. dynKów i ogrodów. filtry i osadniki dla cu)trowni. .. 
.. .- 
..........................
.......................................  


. 


RO[lOa il
oła Roloirlft "Mie[lY
ławów" 


poczta i Kolei Kutno, wieś Wał')' 
rOZ}JOczyna I10WY roI\: Rzlrolny 15 stycznia 1 
)24 r. 
Szkoła kształci synów drobnych rolników na samo- 
dzielnych gospodarzy i dobrych obywateli kraju. 
Szczegó.towy program i warunki przyjęcia wysyła zarząd Szkoły po otrzy- 
maniu znaczka pocztowego za 1000,- mk. 


. 


Szanowny Panie Rolnihu! 
Cllcesh I)an }{Ol'zystnie l1alJYć maszynę o pierw- 
szor3rędnej jakości, jak: wir6wkę do mleka . 
. 
: "Hema - Extra" równająca się zupełnie szwedzl{iej · 
"Alfa- La ,raI" lub l1iemni,ej precezyjnie pracuj ącą wi- · 
· r6wkę do mleka "Eba-Kłos", śrutownik "Briin- 
ner" o płytaell l{amiennycll, opielacz do cu]{ró\\'l{i 
· i zboża "Boelte", siewnik do sztucznego na,vozu . 
· oryginalny "Westfalia", 
natenczas wh1ien Szanowny l-)an hwiedzić \vystawę e. 


. 
. 


.. 


. 


z. Poszwińskiego, 
i skład maszyn 
Włocławek - Nowy Rynek "r. 2 - Włocławek 
który reprezentuje 
TO\\1. Maszyn i Narzędzi Rolniczych tt K ł o SU T. z o. p. Poznań. 
Eksponaty rnieszczą się w gmachu szkoły technicznej4f 


. 


. 


t 
\ 


. 


. . 


. .. 


. ..
		

/29788_25.djvu

			, " 


. -"1 -
 ... 


. , 
 
" , - 


; ! 
ł 


. ! 
. t 
. I 


, I 
j 
I 
j 
I . 


\ 


, 
i . 


., 
... "._a.. ...  .....- 
. :":;" 
.. 
':" \. -

: -'-...

 
, 4 j' 


- .. . . 
BO WI I![ I O O[ II - B. 


: ;;;;!: 
 t: ::: :::::;::::::::: ::: :
: ::: ::: ::::::: ::::: ::::::: :::::: ::::::::::::: :::: :::::::::::: ::::::1:: ::::: :
::::: :::::: ::2: II ii!i: 


Tow. Akt W POloaniu 
Agentura we WłoUawku 


Ul lIlIIlIlIIIIi 1111111111111111 


Kupno i sDrzeda 


. . 
W
ll! I[ f O U OW f O O [ 


Sprzedał \ 


r . 
OBWOIOW 
l U[IOY[ I W 
 B 


WŁOCŁAWEK 
ul. nOWY Rynek nr. 10, róg KalUkiei. 


!:: r 
 
 -.:- 

 f"'L 


-"-. . 
 . -' ". '. -,- , . - 
'
"'" J." . ''.:: - -
; ".'-'.' 
 <,o ;;': .
.._ :
.'":, ;{" 
. ,. :'. __ ,:"'''. . . ,. ','. 
. f," .,'; 

-.
. -" . 
-- 


- 
 -: .
:- -' ....::..
. --.
-- - 
---'- - . 
 - 


'\ . 


!r ,- . 
,i -;:;' 

'; '
'/ -. 


. . 
" . 


" 

 : 
\ 
r 
. 
.!! 
-
_ J 
. I 


: ,'1 
ł 


":1 


:-' 
 
't. 
;";: 
 

;.:i 
.1' 
. < 


-- 
;

 


. . 
,. , 


.' , 
"!.! . 


,. 
", 
r 


.' 
'. 


, . . 
-- ... 
'.' I. - :-. ::
 :::. :t.
		

/29788_26.djvu

			IJ.-
.... _' .,," 


.
-\ ' 


\ ': 


\ . 


-I ...,.: 


.- 
-.- 
'-
- - 


Ludwik Szymański · Torun 
\ urzędo\vy ekspedytor kolei państw. 
EKspedycja - Transpo.rt !Debli 
Magaz7nowanie i finansowanie 
. 
- Zegluga - 
Własne parostatki - Własna fil ja w Gdańsku pod firmą: 
Ci d a ń s k i L I o y d (Danziger Lloyd) Ci d a ń s kil 
'Vłasne 111sga?;yny z I)OCZnl
alni lro}el0\VeJni.  
. " 


, 


li. . 


£:;, / 7 

 :' ..... ._
-:.:>"
/.
A"""
',,,,, '- . ( I ) 
/ 
 4
::.,..-
'.'

:",. .,:::
:

::.::::::
 .:::,-,.. . :=::., '
'. ;.:
:.
:
.
.- - 
.' "'<:
-:""""""'}"h" i?............ . ". .._.......
." . ..

_ 
/;:. :l}

if);r.;;:.::
:...: .;.. '. ..... ....'-.. -:.. .
;
:

;

.);:
:t

5}

 
. e · .,.
;!::
.. 
,. -: ::..:'l:';
 . 
- . 
, 
/' 
.I 


" 


. 


:{;f
t, 
..........:!1... 
.....
;i 
"?

tt 
.w
 
...


 
=-;:;.:ł=:i:: 


. .' 

li . 


, 


.:..':- ... 
,}:;:
>,. 

::::;;. : 

;l; ",: ł'" fi (2f=

ot:U=Kę 
';r. ,,


 
 .... · KAR Z 

 O 
Ą IO - "Ą 
.
.,

 
 
 . 
 'u 
,iIJ 
' 4 .... ł 
SKĄ 
,J;;'i 
 p/;- _ zupefn/,.1rwałq , Ddporn4 na 
,.' 
,
 . p; 
ti:

:::?.::... , ... .. . · ....:.:.::::;
 wsze/Nil wpływy fJtmo.sffryun
 

 
 (jj 
"
:
i:t'$": ......, . .w;.:.;' . .:-;..,
. oru 

 
 :? _ 
 . .' ...........:)
x:
.;:;::
) 
 
.'{/ 
 .._
::::
i";::;.::
:.:.::;.::,.::;;::'::::::::==::2::P
 ple1'WJZOfrf(1f14 crt
nll CtlfJfł 
\ ' -: @1 ". ..
*

..:..:;" .. m65lYT10w4.liców/rf idzluNłwą 

. /
 'óżnych fD'mat6w. 


ł 


'
 


- ,.;':ł. 


t' 


a 


i . 


\ 
r . 

r a!fr
'
 .: 
'. L. KOWALEWSK.I 
dawniej P. TrautUlan 
Toruń- NO\vy R,ynel{ 1'6-17. - r!'elef. 332 
Polecam swój skład zaopatrzony w pokoje męskie, · 
stołowe, sypialne I kuchnie naJ nowszych sf
ldw. 


. , 


r' :0; 


. . 
;. \: !
		

/29788_27.djvu

			'. "\ 
.:".. 


.r"  


'
 ' 


" 
--I.  , 
 " 
 


-) 


_ 'i 
'. . 


) 


Praska Wytwórnia Mechaniczna 
"Tl t1ŚC . IIlŻ. 'v. ChrOIlliflsl{i i I... Baszlriewicz 
Warszawa - Pięl\na 11. 


:
..ee.......".",."""""",.".." po l e c a .................................".'es
 
. . 

 . 

 WENTYLATORY ; 
. . 
: ręczne do ognisk kowalskich oraz : 
., . 
: . K :-- U Z. . N I E . prz.enośne ..Taj!unf
 : 
: - - , typU asner
kan5k. : 
. . 
i..........uu. lapasowe części do wentylatorów stale na składzie. '!HUUUnUt: 


, . 

--' - - ;i
		

/29788_28.djvu

			- 
- -", ._'. -,-'- -
 __
__ 
 - ..ł, .-' J . # _ _ , 

. ",'" 
, . 

. ...
 '; 
- 
.-..:. 
 "' .'-" '. --r 'i: "} '''-.:
 -'::'
-'-'. . ::f.
'::"'=::-
' .:
--
____

' . 
"\ :: ,,:-ł. 


'. . 


er 


,.
. .,." łł. ......,.. ....,... ...... ... ..1.... ..........Ił ...... ...... ............... ............. .... ..... ..... ....1...... 


Dom Handlowy 
O/ejnik i Tarnowski 
Warszawa ł- Krucza 6. 


. l 
 
KujawskiB Tow. Handlowo,. PrzemysławB WB Włocławku 
LEC U" · 
" I 
SPOŁKA AKCYJNA 
Telefon Nr. 118 - WłocławeK, ul. Kościuszki Nr. 17. - Telefon Nr. 118. 
- adres telegr.: uL e c h u - 
PoIska Hurtownia Towarów Kolonialnych i ArtYkułów 
POŹyw[IY[h. 
R£prezentac.ie: Cukrowni "Brześć Kujawski", Fabryki Przetworów Tłuszczowych Sp. Akc 
w Trzebini. fabryki Świec i Wyrobów Woskowych "Gloria" Sp. Akc. w Krakowie. ZaklC1dów 
Przemysłowych ł\arot MachJejd w Warszawie, Sp. Akc., Fabryki Pierników Gustaw Wccse, 
Toruń, f. Gcorg Schmidt Wwe, GdaI1sl<. 
Wyłączna sprzedaż kakao firmy G HO O T E S Gebrs., Westzaan, Holandja. 


. ..". -- 
...... ...... ...... ............. ....,. ....
...... .... ... ..... ........."...... ........ ........ .......... ... .......... 


Agentuł:a w Wloclawku 
- - ulica Zabia 27 - telefon /13. -- 


Kupno i sprzedaż wszelkiego 
rodzaju. ziemioplodów i w e lny. 


OCiL 


s 


EN I 


. . 
4 


do Gazety Kujawskiej, Słowa Kujawskiego I pism 
zamiejscowych 
- przyjmuje po cenach orvginalnych - , 


, , 


( . 


- 
L. MAKOWSKI 
Centralne biuro dziennikó1rV i ogłoszeń 
W'Jocławek. ul. Tad. Kościuszki Nr. 1, telefon Nr. 19.5. 


...
 -, 


, 


. ..
. ....,
. 1-
		

/29788_29.djvu

			S 
-łłlll
".-; -. · · · · · · · · · · · · · . . . · 
 
 a 
. . . . . ____ ł..__ . ... . ... .. . .. II _ 


" 


.., 
 


lit. . . 


. . .. . . . . . -.- . . . . . . . . . . . . . 
- _ 8 . . . _.....AL . . 
.. ......... II . . . . 11 . . 


. Orc' ykOWSki 
Toruń 
Fabryka protez 
i mebli operac. 


,;r 
'J 


1 
 
". ,;i 

 F

; 
.. 
-.:;  


,i 


N d . dla leKarz)' 
. a r z ę Z I a i dentystów 
DuŻY wybór. 


Sztuczne nogi amputowanych 
górnych ud i przedud, górne 
uda i przedudzie ze skóry, 
sztuczne ręce, gorsety do ró- 
wnej postawy wszelkich syst. 
Zasadą 
będzie przy wyrabianiu lIaż. 
dej protezy największa tro- 
skliwość do akuratnego za.. 
stosowania wymogów przy 
wypadkach nadzwyczajnych 
starannie złożona. 
Ładna naturalna forma! 
Stateczność! Lekka waga! 
G"W'arancia 
ł:) najlepszego wyKonania,. napł:,awa 
'" aKuratna, staranna I tanIa. 
Usługa zawodowa. 


" 


-. 
t: 
li 
.! 


-i' 


.,J 
i 


" 


" 


f 
\,. 
'I.: 
I: 


Popierajcie polską placówkę społeczną!!! 

 . 
M 
R",['1 obejmujący n
stępuiąc
 dzialy: 
zapnictwol 
szwalnia) guzikarstwo l wyplatanIe krzese.ł, 
-_.
 '-. - _. - _ oraz b i u r o p o ś r e d n i c t w a p r a c y pny 
£hrzlśEijańsk. Tow. Orhrony Kobiet - Wło[ławek, ul. Tads Kościuszki nI. 30 


. "1 
I 


l . '.;.
		

/29788_30.djvu

			, 
- 
 


:, I 


I' 
, ; 


l' 


J 
li 
.- 


: l 
, l 
j 


," ": 
i. 
1-: 


" ...-.
 . 


- - 
.. ..- 

. " c" ."::"':) . '" .:
 - 


- = . 
.
--.....'" -:=......=.:.
- -----'---
".. - r 


<, 1
;. ... 


I , 
r. I (
 ,( \ 
\ 
, , 


I_I Tow. Akc. Poznań u 


l' 


.4tI fI 111111 III 1111111111 lłI 1111111111 11111111111111111111111111 łllIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IILs 
Filja w Włocławku :: 
-;;J II! III 1 III IUI 1 III 1 1111111111 111111 1111111 1111111111(111111111 ł 11111111111111111 i i I n w 
Dalsze filje: 
Bydgoszcz · Toruń · Katowice .. Gdańsk
 


I 


211
 lIlItI 
llS 
.;) fi:- 

 mlllllłllffi lW 


HUlłownia 
półek Roln:Han
lowY[h "Rolni
" 
kupuje i sprzedaje: 
boża - Pasze 

 __o __ 
. 
Na\y
 
 y szt_n e 
Wetnę -_ _\Y ęgl
 
Maszyny rolnicze. 
_.
.- ---
 --- ---- 
 - - ".- "'1';-<,.- .. - 
- ' c',' 


.", . 


;łiI , 


-- - 


......"-'" 

.. _- - 
- 


- 


-- 
- -, .. 


.' .t 
" , 1 


-. 


\ " o',
		

/29788_31.djvu

			'. '. \ 


(
- 


"\ 


'£
' 


I 
\ 
I 
\ 
I 
\ 
\ 


-:--........-.." 


-.... 


;', I 

-t+ : ':'1 
- - , 


, "c-ic<
c--_
':""'" . 


\V 


0_0''''1 
;,y 
:'\ i 
\- 


. . 


," .[' 
"1j 


. 
. 


.. 
" 


. 


. 
. 


.. 


. 


-'p 


; 
\ 


,
o o" .. . 


...
. : 


Oddział w Włocławku  


, . 
. 

:: .,
;. 


,.:;:J 


n 


Inst tuc.a Centralna w Warszawie 


. 


.:: łf 
'
! 


;\1 
'. , 


.., 


OD.DZIAŁY: 

. Będzin. BJ"dgoszcz. Częstochowa. 
1. Gdańsk. Gniezno. Hrubieszów. Ję- 
drzejów. Kalisz. Katowice. Kielce. 
Kraltó".. Końskie. Kutno. Łowicz. 
Lublin. Miechów. Mlawa. Ostro- 
wiec. Pabjanice. Piotrków. Plock. 
Poznań. Radosn. :R.adosnsk. Sando- 
snierz. Sosnowiec. T0D1a8Z6w-Ma- 
zowiecki. To.-u6. 'Wilno. 
Iocla- 
wek. Zawiercie. 


d  


,Jf 


.) . 


, 


.. ., 1 


. 
. 
. 
. 


..


 


\ '. 


" 


. 


InstJ"tucja zaprzJ"Jazniona: 


:-: 


""\. 


I 
-'I 
f 


BAnK llfll Pll
KlfJ -.W lUBllnlf  


ODDZIAŁY. 
Brze
6 n. Bugiem, Chełm, Dubno, Działoszyce, 
Izbi'ca, Kazimierza Wielka, Kołomyja, Kowel, 
Korzec, Krasnystaw, Krzemieniec, Lw6w, Łuck, 
Opoczno, Ostrc5g, Pińcz6w, Puławy, Równe, 
Szydłowiec, Tomasz6w-Lubelski, Włodzimierz- 
Wołyń ski, Zamoś
. 


. 


..
. 


. 
. 


i:::
.t.t, "

::.
' ł'. 
 
::
:7 


. .- '
;o ",'0 __o ."
o'" 


'.r"'ł. 
.... 
,...... .
		

/29788_32.djvu

			. . -" 
 :- "-"'". /.' 


" - ........ 


-- ---. - . 
. . . . .. "'- 
'


--''''. '-"'-r-
 --.,.---- ------
7 - -
 ---
------ :t " w 
\;,
 
.T 
 .. · 
 \l.r. n 
 
.
: 
r; i 
y
 J 
ln> 
 
 .r1f

 
 .
 
.J
t 
.,.- . r.J;... . .

. · 
 r; li 
........, 
.. I ._. 
.r.'. . _I'. A
 · 


 
 l..... 
5

 IW 
:
 CiechocineK 
 
· ".,. 
.
 - 
 
· 
.. 
.I.
 .e.A

' I "
.
 .01 III (l
O 
 '1 . . 
 
 
: 
· 
y.,.. It' e 1 
 "-= 
@:J
I
 ..
 
u..".:ł-: · -. łId 
 
 

JI-:) 

 

 I 
 .
..... .. .li 
 r;;. '. :e;.'i 
II: ".... t 
 J .. -. io""JII( .r · 
j:

, 
fil Ziemia Ku;awska 
 
 
 l" 
I J &..dL" 
Hi Polączenie kolejowe Wal'szawa 
 TOl'uń I
"",,'I 
P'>fi;1 Fl'ekwencja do 20.000 os6b 
 
....1 Wody slono-jodo-bromowe. Kqpiele slone, boro- .1 
&tq" winowe, kwaso - węglowe. Wodo- i elektrolecz- ".t
f\\ 
I


 I


 
łX'tI:
 
 nictwo. Kqpiele sloneczno - powietrzne. In hala- 'r

 
_ torjum. Tężnie. Wodociqg. Elektryczne oświe- _ 
1MW" 1 tlenie. Hotel. Pensjonaty. Sanatorjum dla nie- 
t 
zamożnej inteligencji pracujqcej. Kościól. Biuro 11 

 . 
informacyjne
 


 .. 
&a!f:" 
 
f;lf'; L . wadliwq przemianę materji (dnę, 
)o 

 
;; e czy. otylość, cukrzycę) przewlekle za- I 
 .) 
ł.. : palenia, choroby kobiece, goAciec stawowy i mięś- r- 

 5 niowy; .zolzy i gruźlicę chirurgicznq j choroby  serca i naczyń; choroby narzqdu nerwowego, i 'fi... 
Iii'" ....: przewodu pokarmowego i g6rnego odcinka dr6g 7 )t)j 
e.. 
 · Bliższych szczegól6w 
. 1 1].. udziela: Komisjo. Zdrojowa w Ciechocinku. 
. 
 
 
i
 
 .x

 

, .z 
..
 1
 ;;..:: "T.-_ 
 
41 .eft 
 

ł5
l2"
 

 
::' 
 . 
 

 

s
 
 < 
 /Io
 
 
\( · 
. K.'
 ".
.
J 

 .

 
.l"' . 
 .. r'I\ J;i }.
..A 
 I!.. 
 e
 
 
"'II. 


 
'. . .:$ ...
.. 
 
 JkrY- . ..
!'" -)I! 


...1... 


/ 


'
'..
		

/29788_33.djvu

			. '{- 


"' 


.' 


.... 


f' o"
 


t,' :- '- 


», 


ilU 


. 
fI! OW W ilf
lilWII! 


Oddział w VVłocławku 
Kapitał zakładowy 1.000.000.000 - Kapitał rezerw. 711.000.000 mk. 
Oddziały i Agentury: 
1-szy Od. Miejski - Krak. Przedm. 5 
'Il' 2-gi Od. Miejski - Krak. Przedm. 27 
3-ci Od. Miejski - Ś-to Krzyska 20 
4-ty Od. Miejski - Plac bankowy 
5-ty Od. Miejski - 
Baranowicze, Białystok, Brodnicli, Brzeziny, Brześć, Bydgoszcz, Chełm, 
Chełmno, Chełmża, Chojnice, Czersk (Pomorze) Częstochowa, Dąbrowa 
Górnicza, Drohobycz, Dubno, Działdów, Fordon, Gdańsk, Gąb in, Gosty- 
hin, Gostyń (Pozn.), Grójec, Grudziądz, Horodz'ieja, Kartuzy, Katowice, 
Kraków, Krotoszyn, Królewska-Huta, Krzemieniec, Kutno, Laura- 
huta, Leszno, Lidzbark, Lipno, Lubawa, Lublin, Lubliniec, Lwów, 
Łuck, Łowicz, Łódź, Mińsk Maz., Mogielnica, Nakło, Nieśwież, 
Nowe-Miasto n. Pilicą, Opoczno, Ostróg, Ostrów Pozn., Pińsk, 
Podwołoczyska, Poznań, Płock, Pruszków, Przemyśl, Ra- 
dom, Radomsk, Radzyń, Rawa-Mazow., Rawicz, Rachion- 
kowo, Rożyszcze, Ruda, Równe, Rypin, Rohatyń, 
Rybnik, Sarny, Siedlce, Sierpc, Skierniewice, Socha- 
czew, Stołpce, Szub in, Świętochłowice, Tarnow- 
skie Góry, Tczew, Toruń, Tomaszów Maz., 
Tuchola, Wąbrzeźno, Więcborg, Wodzisław, 
Włocławek, Zakopane, Zbąszyń, Zdołbunowo, 
- - Żnin, Żychlin, Żyrardów. - - 


........................ 


. 


Z a ł a t 'W i a 'Wszelkie czynności 'W zakres 
działań banko'Wyc
 'Wchodzące. Wydaje 
przekazy na W' s z y s t k i e Dliejsco'Wości 
'W kraju i zagranicą. 
. 
- - Przyjllluje 'W zastaW' to'Wary. - - 
Prz7jDluie 'Wkłady kapitałóW' dla opro- 
ot 
centoW'ania etc. etc.  
 --- 
-. -   ' 


-. 

 ; 
" 


7l 
I 


::t i 


. " f 
i\i 


" 
t' 


- , 
_
. i
 


. 
 ł 


, l' 


j 


- 
 


. 


.  :
		

/29788_34.djvu

			-.' ::. 
..,."'-
. - .
':- 


_
 -r I 


. . 
"< 


. 
 I 


. , 
( 


i 
, I 
i 
! 
i 


. 
 


. 


- --..; - 
. - - - 
-- 
!
!
!!
!
!

!
!
!!!!!!!!!
!!!!


!
!!!!!1!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!!!
 

? 
, '-< 'i"" , . .:. . .), ,1 . 
g::: . '1<,'-. .= 
 
::z::::::: \
 ; \ -- 
== 
 < , 
' - . 
-= ==== 
== E ES' ==: 
- 
 
 
 
!! ł. . " . . ..1 1 == 

E :-
:.: .. = 
-- .', == 
==- '. ,. - 

 I W . Wlo ' claw ' r-' ku 
I 
= s := 
. 
 
 
 
===: E przy ulicy Aleje. Szopena 
 
 
== 
 
== 

 -- pobudowana w roku 1921. --:- 
 == 
-= i i 
= = =i5S 
J Pie[ Holmaoow!ki O Plo
nk[ii louoei I I 
- I 4.000.000 l : 

 
E 
I Wyrób ręczny i maszynowy. \I I 
 
- I CEG 1 _ 
g 
 1 
- I bodowIana, kominowa, i = 


 pr'omlołowA do budowy g - 

 I" . 'kominów,.. ta brycznyeh, . .'. ł 
 
: I . . pl..eowa,' modelowa . do., .,.... '. ł 
 
= 
 dekoracji zewn
trzn)"eh' '.'. 
 

 
 
 
- ; w kolorach gliny naturalnej' _ .'. I 
 

 S P r z e d a ż h HU r t o w a i d e t a l i c z n a. 
 ;;: 
: ! ': _ _ 1 1 
== , .",'" .. '== 

 ffi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ii
iwiimiwimiililimiimiiiiiiii
imiiiiw

m
iliiiwi

ii
]iiiiiiilliiii
iiiii
i
i
iili mF 


.ł 


: \ 


...., 

 .--01.. : 


" . 


l : 


i 
lt, .
 


no : 
., 


I 
, I 


,-'ł- 


,." 


i f 


	
			

/29788_35.djvu

			" " 

. " 


- 

1. . , 


	
			

/29788_36.djvu

			. ;1  , c r j' , :, 
\, I 


; 
 ' 
, ! 
l, . : 


. 
 'lo 


I, 
i 
. I 


, 
'I 
,i , 
.1 '. 


',' 


" I 


. 1 
,1 
>1 


, i 


.' ! 
:,1 
'. 
 


, j 


, I 
. 1 
,ol 


:., ł 
, 


o !,'o 
, 
 I,. 


o . _ o 
...>-_ - - - _-
.o 


,I 


\ 
, ,,:.,,' '- 
 


 
 
 

 
 
-,' " 
. Zakladanie . 
: Parków wie/kop. i ogrodów I 
tł\ Z b d .. .. · 
łI
 -' a u owanla oranzerjl'" . 

 
 
tł
 Projekty .-- Informacje Q" 
tł\ - - Wlasna kultura krzewów - - . 
I K. Paczkowski 
 
. Al'chitekt - Ogl'odnik Q' 
ł..
 Biul'o techniczne V 
t . 
1fJt - Poznań - ulica Mickiewicza N". 15. - 
 I 
 
1 . . 
klad: ulica Dqbl'owskiego N". !l. 
: 

 
a 
.


 
",..
.
.
.
.
.
........


.
.

.

.

  

>:
 
 
0


0

 
 

 
 
 0
 ł.Qł 
 
 
 
 
 


lAKŁAD iIOlARiKO- IAPI[(KiKI 


-i- 


.( MAGAZYN MEBLI 
A. PIAS.ECKI EGO 

 Włocławek - ul. Żabia Nr. 9 
 
(egz. od s-. 1882) 
- poleca - 
Meble własnego wyrobu i pierwszol'lZęd- 
nych krajowych fabryk. 

 ŁóZka zelazne angielskie. wiedeńskie. łOzenka i wózki dziet. 
Krzesła wiedefiskie. 


t
 


 
 

 g  t
l 


.;.".: . ,'
: :::' 


. 


'\ 
, . 


i ł ' \ 
-" \ ' 


.
 
. . ... 


. ".  


t 


( . 


-d 


. ł 


r". ' 


, .. 
1.::  
l
		

/29788_37.djvu

			:0i 


, 


.
 ; 
, : c ,
: ł 
 
1. 
. I 


1- 
, 
, . 


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.... .... 
.... .... 
.. .. 
.. .. 
:: , . . , . :: 
.. .. 
II il1ilr r1

[1 ilD
 I .1 D. .11 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
1i " 
Ioclawek !i 
.. .. 
.. .. 
ii ol. Przedmiejska 29 róg Brzeskiej (naprzetiw klasztoru). ii 
.. .. 
.. .. 
:: 
 :: 
.. .. 
:: Pier'Wszorz ę dn7 :: 
.. .. 
ii sklep towarów bławatnych, bie- i
 
ij lizny, trykotaży, pończoch, kape- 

 
j
 luszy oraz galanterji męskiej 

 
ii Wielki wybór l! i damskiej. Rzetelna i szybka usługa I ii 
.. .. 
:: Ceny stale! :: 
...
 .... 
.... .... 
................................................................................................ 
i ................................................................................................ 


:., 
., _.łl 
. 1 
. !' 
. t : -
- 


,\- 

  \ 
),.1' ,I  ; 
t: 
: I 
 
! 
1/ 
r. . i 
I: , 
. 'J 
-\ .-' 


. -: 
'.: 'I! 
4: t 


" 
I 
,I 
} 


J 
.. 


t 
'\ 

ł 


" ,.\1 


'.1. '.. 


. I 


i 
I. 


................................................................................................ 
.. 
. 

 Pierniki Toruńskie 
. 
. 
': nailepsze 
i z fabryki pierników dawne R.ichard Tholllas 
: Toruń - .Jęczsnienna 4113. 
. 
................................................................................................ 


\ . 


Tapety, Borty, Listwy, Szablony, 
Papier na szyby 
 dekoracje 
,., ,.,ielkisn ,.,yborze poleca hu.rto,.,nłe ł detalicznie 


\- 


fi; - I 
\J,J .. . 


Toruński Skład Tapet, właśc. St. Lisiecki 
Telefon 217. .. Toruń. u.lica ś,.,. Ducha Nr. 15. .. Telefon 217. 


,. Pilftikarnia i s
lifiarilia 
" JUUUSI HOFFMANH, mistrz pilnikarski, dawniej Seepoll. 
Toruń, Piekary 27. 
'olecam si, do nacinania t,pych pllnlk6w i raszpli (tarniki) każdego lIatoDka, tallie 
W7mi.lłiam tępe aa ostre za dopłatą. - Nowe pilniki I raszple w kaidYID lIata... 
- . do aabycia. 


ti 
:, "'f 
'. f t'
		

/29788_38.djvu

			< 
; .><: 
: . 


",I 


! ""'!"" 
't;.
 
! 
 
j 
 


i 
. i 
, 


':'-.! 


; .ł 


\ . 


-
 
 
. 
 ...<, 


.1 -
:..: 
 _ . __. _...._--.-.-.. 


.. 
- 


- . 
. _. 
 - _....
 


.-,', .. 


..:_-
-. ..- .: 


,.. , 
t 
j,  
fl

 @3 

e
<ś$
 


 

 
j) -' \l 

1J Powagi lekarskie ,f 
rokują wielką przyszłość 
e IIL_ .,.------------- _._n;o--____ :J 

 pod Włocławkiem. J 

 Kąpiele uruchamia Sp. z o. odpow. 
 
, ,,1
roiowi!kO 1iar[lane lienie[" 2 
[ Skład chemiczny wód zbadany » 
l mysłu i Rolnictwa w Warszawie, 
( » 
(f wykazuje 
awartość siarkowodoru 5\) 

 dorównywującą Buskowi. eJ 

 .
 
{ 

 ] 

 v 
((> Informacje, zapisy na udzialy i wpłaty przyjmuje 


 Zarząd - Orla Nr. 4 i Bank Kujawski 


 W Wloclawku. Ik
 

 
 

1) d(
 

1v


 t@ 

 


'l _ .o!f\ 


- -:,. t. 
!..
 


( 
\i .... 


:-;.\ 
, -j 


- . 
:
"-; : 


=:..
 " 
-." 


t 


.... - 

-.
 


\ 


1 , 


'i
		

/29788_39.djvu

			.lt 


.....' 

 


..... 
" ' 


, . 
I 


1., ' .. ..' 


" 
,' 
.-:' . 


" 
:
 d 


. 1 i 
." II 
:. -ł.. 


!, . it 


Dom rOlnirlY, la
rYka maJlyn i odlewnia telaZB 
III' lIlIItlili !11I1II1łI1 II 111I III II II IIIU 111111111111111111111111 ł II II tl 1 111111 1111 nilU iiilIlIIlIlII ł 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ł Ilł ut II ł II ł ł 
.,. 
'.. 


;' 
,d 


: --
 


l 
 I 


:' " 


-..... lo"  


t:, jl 
r I, 
l': : 
j. " 
, f: 
: " 


.- . 
 . ' {" 


II .,
: 


I -
1 
;..\, 
f o>,. 
. 'I: 


IIIIIIIIUI UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 111111 II 1I11II1tI1l111ll1l11111111l1111ł I111 ł 111111 :
lIllIllIlllIlIlllIllłlllIllIlllIll ł 1111111111111111 
.. . 'SP. ARC. 


:", I 
i ..:t 
.,: 
'1 
'J 


- I 
Wł:;OCŁA WEK. 


-.  


.
 


!i 
\ . 


... 


" 


.1 
" 
l' 
!' 
:
. 
: 


". 


. (] . 
,', 5
. Fabryka wyrabia: 
Kieraty, sieczkarnie, młockarnie, śrutowniki, prasy 
i lropaczki do torfu, ugniatacze campbella, wały 
pierścieniowe, siekacze do buraków i t. p. - Urzą- 
Q.zenia susz.arń i fabryk cykorji, pednie i wszelkie 
at ,I'" odlewy żeliwne. 
t, 


) 


J DOI1l Rolniczy poleca: 
Pługi 1- i 2-slribowe, kultywatory sprężynowe, ob
 
sJpniki, wypielacze, brony żelazne, grabie konne, 
siewniki rzędowe, żniwiarki i kosiarki Deeringa, 
parniki i płuczki do kartofli, wialnie, kartofiarki 
systemu Hardera i t. p. 


, . 
; , 


. . 

 


Specjalny dział nasion 


Telefon Fabryki 147. - Domu Roltliczego 123. 
Adres telegraficzny "M li h s a ID - W ł o "C l a wek" 


. 
, 


" ł; 


. -. 

"
		

/29788_40.djvu

			..., 
.,..... 
ł-
 


'
. 


j: 


:....;..... ->--- . -.;....- .- 


- - = 
_ . -\.. _'_u 
.. 

 - --- 


__ 

 7- -_-= ."-.-' --'-ry 


. . 
-=---=', "'".:--
 --. 


. . fi, 


-...-.-...., ,-- -
. -- - 
 
-
. -... "-.-- -
 ---- 
- - 


.. 
\ . r 


.,:'"\.. 


.
'V 


. 
 
a an u ł 112Bł 1 U 


an 


w Warszawie 
Oddział w Wloclawku 
ul. 3 Maja rtr. 22, telef. rtr. 92. 
Centrala - w Warszawie, ul. Traugutta rtr. 8. - 
Oddziały zagraniczne: 
Paryż - 36, rue de Chateaudun, "raz z 12 prowincj. Biuremi W)'mieny, 
Bruksela - 30, Marche aux Poulets, 
Antwerpja - 13, rue Quellin (dom własny), 
Roterdam - Coolsingel 49. 
Oddział w Gdańsku - (dom własny). 
Oddziały i Ajentury w Polsce: 
Werszawa - 7 Oddziałów Miejskich: Barano
iczet Będzin, Biała Podlaske, 
Białystok (d. wł.). Bielsk Cieszyński (d. wł.), BieIsk Podleski. Brze
ć n. B. 
(d. wł.), Byd
oszcz. Chełm, Cz
stochowa (d. wł.), Drohobyc
 (d. wł.). 
Dubno, Garwolin , Grejewo (d. wł.), Grodno, Kalisz. Kałusz\tn, Katowice, 
Kielce, Końskie, Korzec, Kowel, Kraków. Królewska Huta (d. wł.), 
Krzemieniec, Kutno (d. wł.). Leszno Pozn" Lida, Lubartów, Lublin, 
Lwów. Łornła (d. wł.), Łódt, Łuck, Łuków (d. wł.), Łuniniec (d. wł.), 
Międzyrzec. Mińsk Lit. (czas. Łomża), Olkusz, Ostróg, Ostrowiec, Ostrów 
Łomż.. Ostrów Pozn.. Parczew, Pińsk (d. wł.), Płock (d. wł.), Podwo- 
łoczyska, Poznań, Piotrków, Puławy, Pabjanice, Pułtusk, Radom, Redzyń, 
Radomsk, Równe, Sarny, Sandomierz, Siedlce (d. wł.), Siemiatycze. Skar- 
żysko, 8łonim, Sokołów, Sosnowiec, Stanisławów (d. wł.). Stołpce, Suwałki, 
Toruń, Tomaszów M8z., Ustroil. Węgrów, Wilno, Włocławek. Włodawa. 
Włodzimierz Woł., Wołkowysk, Zamość, Za\\tiercie, Zdołbunów. 


...;. 


-.'''' . 
" , 
.- 

.\ 


. -,'..) 


-"1 
... 


- ol. 


'.- 
o ;_.\ 


"J  


, ...
..." 


':i:r 
 


\
		

/29788_41.djvu

			\ '
: 


. , 
f ::".; 


'. 


'
 


'1 


rrr: 


. I ::::;) 
-- =l1ł 


. . - 
1; 


! . ! 


" 


Dom Handlowy 

 Skowroński 


! L" 
; __o, - 
! ;
 
,. 
:.:
 I 
. 
 '.,:!. 


i . 11 
,:-;'1 ; 
<.
- 


-- 


_I 


'. 
t' . 
.-, ; 
li 
I. .' 
. " 


11 


" ,:.j' 
. fi' 
',j 


Telefon Nl'. 811. TOl'uń Adl'. tel. "Sasko" 


[OJ 


Pl'zedstawiciel 
Fabl'. Cyk. "Qleba" w Wloclawku na woje- 
w6dztwo pomol'skie powiaty: Wloclawski, 
Nieszawski i Rypiński. 


, 
:L 
>!i 
; tf 


'::;1 
r 


.1' 


l
: 
r. 


-\ . 


!: " 


l" . 
 
.: ' .. 


Biuro Inzynierskie' 
"Łącznik " 
K. Osterloff i A. Wasilewski 
............ ",e Włocła",ku, ul. Orla Nr. I a........... 
- wykonywa: - 
Ogrzewania centralne wszelk. system. przewietrza- 
nia, suszarnie .do drzewa, krochmalu, sk6r i tp., pralnie. 
Urządzenia zdrowotne: budowa osadnik6w do 
biologIcznego oczyszczania ściek6w, kanalizacja 
i wodociągi, kąpiele. - Wodociągi z wodą 
gorącą dla całego domu nagrzewaną 
w czasie kuchennym. - Urządzenia 
przeciwpożarowe w fabrykach 
i młynach. Osuszanie piw- 
nic i fundament6w. - 
Szczegół. projekty 
i kosztorysy. 


:, :.t 


, '-t 


, 
 


" 


................. ............................... ........................... ............ ............................ ............................ 


, \ 


- \ 


,_- '.
. _ f . 


- - : - '" - -' - "'-" 
..
		

/29788_42.djvu

			;;.....

.
:o. .'_
,... 
_. 
,

 >

"',;. -...;['...- -".. ....,... . --
" '":. ....,.;;;;;...; -. _.....;;..-.., 


--_....:
 , 
.. 
 --.",. 


_ __ _ 
 .
.. 1_ " 
'l. 
'-. .."5' 
. ..... . 


. . . . 


.* .. 


. ' . - . .,. 
... ,.. .... 


· " '!lo ł" ' , , ,.;.. . 
I 
- 
ier:vs
orzęd,:a --: I R e n d e z vo u s · 
'. [n ki e r Dl a I K a WI ar Dl a IIlIlIIn1l1ll1ł!1II1I1II1II11II1I1I1I1I1II1II1I1I1I1I1I1I1II1I11II
1I1I1II1II1I1II 
: da-wn. No-wak . dla Włocławlan 
, obecnie 'W rękach polskich. 11111111111111111111111111111111111161111111111111111111111111111111111111111111111 
" poleca .-la6clclel JÓZEF GRZYB ":.' , 
. ulica S zBruka ZI." '.. T o R U ił '-- . TulBfon Itr. 101. 


1'. 


\ 


";'1 


. 


. . . . 


. . . 


" 


... Stanisław Przedpełski w Płocku' 

lica TUlnska nr. 6, telefon nr. 172 (zamiejski) 
I '. - Szk6łki drzew i Krzew6w. - \ 
Specjalny jedyny w Polsce skład nasion leśnych" owocoWyoh oraz drzew 
i krzewów ozdobnych. - l1odowla nasion warzywny'ch i kwiatowych i sprze- 
V daż tychże. - Sprzedaż Rafji. 
. Firma założona w roku 1905. - Cenniki i oferty przesyłam na żądanie. . 
, ' 
,
, . Kupuję 
Da_Iona wszelkich dnew i krzew'w 'o2dobnych. owocowYch i le'nych, płacąc dobre 
c:eny. - Proszł o nadsyłanie ofert najlepiej przed zbiorami nasion. - - Szkoda 
Ił 
42ieje41a kraju, IIdy marnl1je -si
 to, co można .pienlłży
. . 


I 


:.'''.. 


:a!I n IIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIJ Ił 11111 11111 lIł III IDIIIIIIIIIIIII 1111111 III 111111 11111111 III 
 11111 II 111111111111111111111111111111111111111 ł 1111111111111111111111111 U 1 1111111111 
 
! Wina owocowe: . : 
własne o wy,obą konkurujące ,jakością i' taniOścią z winami ,prze-' iE 

 . 1. . -., ,cięłnemi zagraniczne
i. poleca .' 
 
;;; Kujawska, Wytwórnia Win w Kruszwicy 
== . 
 = 
_ H. ,MAKOWSKI. : 
= 3 

1 "nllllnll"lllIllłłlllłII1J1IUIIIIIHmUlllllłlllllln Im I
 łlllun
llllIfHIlIlIłIllIIIDłlllll1lllllllllmlftlllrnll"llllIflllłlllllllllllmmln",lImllllłlłlłlll lW 


. . 


ftaJtańsle źródłu zakupu przYborów biurowYtb i kreślarskicb. 
 
Tylko burt. Centrala Pomorska Tylka bart. 
Telefon nr. 328. Ignacy Włoch - TorulI Warsza wska 8
 
poleca po cenach .onkuren
yjnych 
Papiery k&Dcelaryjne, druko\ve, maszynowe, pakoweJ kreś- 
larskie, litograficżne, światłoczułe, milImetrowe, atramenty 
 
tusze, koperty i taśmy do maszyn wszelk. rodzaju, linjaly,
 
spinacze, pluskiewki, szapirografy, skoroszyty, zeszyty, li- 
stowniki, ołówki, I wszBlklllnnB przybory kanBBlarYlnB I krBil
 


- \" .
. 
..4 ._
 


.-. 
- " 


l
 t 
Iw 


:, \
		

/29788_43.djvu

			.\ 
ł- 

 


, 


Ważne dla koszykarzy! 
Maszyny i narzędzia koszykarskie najnowszej kon- 
strukcji niedoścignione w użyciu 
- poleca - 
Wytwórnia maszyn I narzędzi koszykarskich, odlBwnla lelaza ł mtłlBIl 


PUchala Samsonowicza W Dębicy. 


r""'I. r 
 
-. 


i1 ..:...
 
- 
... 


! . lA -T 

\. ,
- 1 -
, 
..I'.a.. .., ... 

 "'.., -. - ....' 
- 


I 
I 


Lo. 
iiII 
... 
'- 


io-Ir.. 


. 


1- 


-- ... 
....- 


.111. · . 
Iii 


_I 
-,
... Jr "" I . .., 
...1... 
 
 Ir' 
 l L.L.iiI 
.. 1IJ .-- I
_ 
l1li'" 


..... 


· -- 
 11111......... I' 
- ..... 
... "'lIlIa... .11- I 
....ł 

.. "'III
." I'" 
. 

 .. --- 


I 


,. 
 


I 


II 


."" 


L 
,. 

u 
 f
 
t

 
'/ 


-ł- -.- 
o;

 ILIU ć-: 
, ," 
l 1. rł: I 
...'" \"\' . 
[ 'o 
 
 r
 t:- rv 


t . 
.\ I .r.rJd
\ I/
Ll 
rw 1-- ,,
f\Y' L 1\ 
J ,.- r. :w 
 f
 
 O 


. " .... 


...-... 

_ 

ł ,...1.. 
'-i


r IlE: 
-.

:.,...., 
Jl
'
 

 '_I--
 
 


 -.=- 

,Jr
,
. 
... 
I 1'W'ł'"...1I 
- - -......l... I.. .- 
t rt I "l
 ,4'- ,., 
'-J 
-
 I I ,'-,. r _ .... 

 .:.....L , ..... _ '-- , 'l1li .... II1II \11, L i- , 
-+ - - l . - r'" .. A 1- - -...... lA 
 

: ł- 11
 _lLl ]R'..

 '1:" i"
 
!'l:.,j ,..
 


- 


... . .. ) 
,.  t 

 t 

 . ' . 
-- . ",- 


III 


_.:.: -.t 
L-_ t . 
""'''''' ;l -' --t 
. -.... 
.... . 
T
 


 


- -= 


:. .:..::.:.. =::.
::::.

 :. 
::..:.:- 


- .
 


- .- -.--'; ....
 - 
. 


!----- . 1 

1. 


.-\. 
, 'f 


:: " 
t' 


J 
.j 
" 
" 


l' 
ł' 
i 
t 
. , 
i. 


l. 
.t 
l 


... 


,I .' 
--
 


".. .... -T_..
		

/29788_44.djvu

			-.., :::r.r... 
-..1f'- 


Najstarsze przed- 
siębiorstwo na Pomorzu 
udziela fachowej porady przy 
zal1:upie nowych i używanych 
samochodów. 


Szkoła szoferów. 
Opon" i węże do samochodów i rowerów 
jako i wszelkie przybory zawsze na składzie. 
Nowe maszyny do pisania 
"O RZ EŁ" 
rowery. wirówki do od[iągania mleka 
julio i "rszelkie repel.u
je t)TcJiże 
})olcc:un ))0 ccnacll przystę}Hl)rcll 
W. KATA FI AS 


Państ".o','o mhłllO"". rzeczozua\rca 
l' 
TORUN, NowomiejskiRyneknr.24. Tel.447. 
. . 


...:..:: 

  L 


II!>.. 
----
 .. 


s. Oźminkowski 


Biuro Elektrotechniczne i Zakład Galwaniczny 
Warsztaty Mechaniczne 
WŁOCŁA'WEH. NO"fNY Rynek 6. TELEF. 114. 
P . . oleca . U.fządzanie oświetleń ele
try<:znych, tele!o- I 
. nlcznych, dzwonkowych I plorunochronow. 


N a składzl - e . W
zelk.ie 
8terj8Iy elektrotechł'!iczr
c. 
. .. . .. .. . . Kołka l tasmy do maszyn do pIsanIa. 
Wa ta " t . Mechaniczne: Reperacja wszelkich apara.. 
. rsz . Y tów elektrycznych. Odświeżanie j reperacja 
ro\\
eró",.- Specjalność reperacja maszyn do pisania. 


, 


Zakład Galwaniczny. SrebTzenie, niklowanie 
i umiedziowanie wSlelkich przedmiotów.  ... ._ 
 _. . _...... __-. _ )- __ -. =6' .-+ 
- 
 - -- '"-.-.- -- >:
.
_--_.
_.-.- _. 
 :1 


_ ___n ....... . 


- 


> -... 11 


- - 


- 


. , 


.);i" -ł 


-, 

 


. J.... 


\ 


:C.?"
 

- <:.. 
 


, 


( 
, 


'I 
.I . 


.:
/
		

/29788_45.djvu

			'- - -, 


" 
1 . 


{I 


" . 

. - 
I 
I 
! f 
,ł\, 
-- 


I 
INTROLIGATORNIA 


.l 
J 


W",twórnia matryc i odle
nia klisz 


oraz 


II 


skład papieru i materjałó'W piŚtn ienn"ch 
pod firmą 


1: 


. 
aela 


. 
I 


tr 


WSC. 
 ' 


· 'V 'Vłocła',v]{u, tlI. Przedllliejslra NI
. 211 (dOlTI własny) 
- 'Wykonywa 
'Wszelkie roboty W' zakres sztuhi drukarskiej i intro
 
ligatorskiej W'chodzące. jako to: dzieła, czasopisma, 
sprawozdania broszurowe. afisze, kwitarju.sze. este B 
ł7CXI")8 programy koncertoW'e, księgi handlowe i t.p. 
S t e %n p l e kauczulto'We i metalowe 
- Przyjmuje roboty litograficzne. - arDwa [elielnia - A. Me
lel, for
on 


Przedstawiciel 


L. [Oun - Wło[ławek, 
todólna 
ł. 
1.elcfon Nr. 254. Telefon Nr. 254. 
poleca 


'\ t 
.' 
( 
?\ 
 ) 
oJ 


cegle maSZynową I. klasv, 
dach6wke 
wszulkich sysfBmdw po OBDach umiarkowanych. 
S p H [i a I n o ś t: Cegła do parkanów i stropów. 


- . 
-- -.: .--=_. 
;. -
.'." .. 
- .... . - ...- - . . 
__ - _ h
		

/29788_46.djvu

			- 


-..;., 


.-'.. 


. l 
 -,"". .' _ 


I _ 


. __1
-_ 
_<---_._--- 
.--r. o .
-
: - _._ 
,# 
 --. 


.,- =- _. . ....,. I. _ ,'. _ - 


L 


I 


SKł
AI) ŻELAZA i ARTYKUŁÓW ŻELAZNY ClI 

 
Brzeska 8. WŁOCŁAWEK Telefon 110. 
DZIAŁ l'F
CHNICZNY: 
ŻELAZO BLACHA.. STAL .. CYNA .. OŁÓW - BABBIT .. OLIWA 
SMARY .. TŁUSZCZE .. SMAROWNICE .. OLIWIARKI - NITY - ŚRUBY. 
Rury gazowe, wiertnicze, zlewowe. .. Łączniki gazowe. - Pasy 
'skórzane, parciane. - Balata, Azbest, Klingerit, Morrit. .. Płyty 
gumowe. - Pakunki azbestowe, talkowe, łojowane, grafitowane. 
J)ZIAŁ BUDOW.LA.NY: 
WAPNO., CEMENT - GIPS.. BELKI I ŻELAZNE - TRZCINA SUFITOWA 
TEKTURA SMOŁOWCOWA .. BLACHY NA DACHY: CZARNA, CYNKOWA 
i OCYNKOWANA. .. OKUCIA BUDOWLANE - G-WOŹDZIE. 
I)ZI£\f.l NARZĘDZIO\VY: 
l\'o\,\1adła, wiertarki, imadła, pilniki, cęgi, młoty, heble, kuźnie polo\\'e. 
})ZIAL KUCHENNY: 
Emalja, aluminium, garnki żelazne, n1aszynki do mię"sa. 
S p r z ę t Y d o m o we: Wyroby stalowe, ż
lazka do prasowania, wyżymaczki, 
kotły do bielizny, łóżka żelazn
t umywalnie. 


_
 II 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 !l1II1II1I1II1II1I 1
 
KRAKOWSKI, TCHÓRZ i Swl\a. 
:: "riocia "f
k Ol I;inro: Pl'Zedlłli(
jska 20, skla{l)
: ZitlllCZł\ 10 - 
_ T:::O: ::
 - :
:;:
;'
iP: :::
;a:4. : 
= = 

 wnelk. rO
lain na
ion pa
tewnY[h, koninyn, = 

 artYknłów 
tra[lkowY[h, olei
tY[h i t. p. 
 
-- MaSlyny nainowszeuo systemu do Czyszczenia koniEZyn nasiennych. 
 

I lłłlfłl n 1111111111111111111111111' 1111111111111 n 111111111111111111111 I 111111111111111111111111111111111 ł 111111111111111111 II 10111111111111 Ił m 111111 ntlm lłI II 1111 111111111111 IW 


.... 


l \ 


. .,-' 4 


1 .-  


) ,
::. 


. 
 


/' t 
:"", 


-,i. 


t . 


':. .ł>.' 


;, .. .:, . 


t ł
. \:
		

/29788_47.djvu

			- .t 


- 
" 


" ; >:J, 
\ ,-.,
 


, .- 
<""'110,  '.-. 
t 7._. . 
 '1-, 
. ..',. o. 

 -., .... . . 


\ . 


:"\ 

. 
,. , 
 
.... ': 


-" " "..., 
-" . - .-.. 


. J " .
. . 


. '... f(.' 


[ernenł, wapno, [ellł
 IWY[lainil i 

lamolowil, 
a[
ow

, pap
 i Irnoł
 

 - polera - -I 


. 


. 


. 


. 


Oddział w Toruniu 


S t a r o m i e j s.k i R Y n e k Ni 1 2. 
Telefon 401. 


Materjały budowlane 


. l 


Irnina !ulitowa, 
re
a, 
ip
, marmur 
iałY 
i narny, [ement 
iałY , ru
eroi
, lepni
, 


I 8 8 eternit, gwoździe etc. 8 .8 
L _ 


..!-\ 


ł 

 .--;' .-...:
.... .,,:. .... -- . .. 
 -' - \ - '" . 
. -; :. 


. - - - 
- - - -...-"""- -- -.>- -----:: - . - 


) 

f. 
li 
:>it 
'1: 
l' 
t 
';.' 
.
 
,', 
..., 
r, 
'! 
ir: 
'Ii' 
J 


:}' 
I, 
It 
,I 
,: 
.1 
..!. 
;! 

: 
 
i 
.H 
.1; 


l 
,j 

(! 
j' . 


_:! 


, . 
. 
j 
i 
,; 

i 
\:, 


r . 


: ł . 
-, 
'r 
, 
ł 
'j 
"'. 
J -"'" 
'.o: 


- . 
- 
. '7"". -
		

/29788_48.djvu

			"'! 
 -,.. 


"';; ,,'I.' 


ł 
f  -- -.....- .-., 


, - . - 
 --
-- .

 ;" -:- 


__o - 
.1:"__ -- I 


.- 
 ." ";:''''';
''':''';'',
 :' ':'
-'\ --
:' :- >.',: 
:;.:.:;:-;: "" '-'. ;-- -.-,-' ---',. ..:..';".-=-.':" 
"\ - 


- , 
, . 
- \ "'
-.J. .. r - 

 


. ";''", -............ 


-,., - - 
 

 


- 

 \: 


,,.' 


.:' 
 


..- 
..
 


" 
-;" 


... 


\ 


? 


';\ 
; , 


, 
' 


". ;.

. t 


, , 


, ,'. 


": ._
 
. . - \
		

/29788_49.djvu

			... -.... 
. . 
 - . r 
 
 
 ", 
 
-_. : _'- r 
 


. ' ... . \ 


.! . f 


, 1 


..... "...;a 
-_ i:.. 


.
 


-. - 
7' -{ . 
I 
..... _ 
: 


.
 
. l 


. ... 
. .;' r 


...............a&a.....'..a....a.......
.&........................ 
. . . . . ., .. 
.. . . .. . 
. 
 . . 
 . 
:... : ...
 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
 . 
 . 
: 
 : 
 : 
. 
 . . 
· f'"""'"4 00 . 
: .0 . 
 : 
· Cl.4 ...- . 
: - . ..
: 
. 
 . 
· 
 O · 
: 
 
 : 

 
 Fabryka Cykorji 
 
 

 o · 

 we Włocławku .
 · 
.
 
 

 
 
z s pół k a a k c y j n a. N 


. . ł 
::.; J: 
>(,,;.... '
ł" 
. r 
.
 €.;
 -!
i 
-- t' 


. - , 
:. J) 
., 'l! 
II 
.
 


: i. 


:j; 


>
! 


", 
; 
 
':1 
,:t 
p 


...... 


. 
....... 


J 
H 


...... .................. 
. 
. 
. . 
Własne suszarnie: · 
b ł d t h y[lny : 
w Brześciu Kujawskim 
R au Hu I . 
 
. 
w BugaJu, gm. Falborz w Warszawie, : 
Ul SiBmndwku, gm. Piaski ; ulica Z i Ił I n a Hr. 35. 
 
. w (YJchówku gm.Izbica. 1 Telefon 13 .. 49. 
 
. : . 
. : . 
. ........................ . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 

 WYłąrzna sprzedaż podnas kampanii 1923!24 powierzyliśmy i 
. . 
.
 Spółre Akryjnej: ! 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. <. 
. . 
: Oddziały: : 
. . 
: Warszawa · Gdańsk · Łódź. Białystok .. Poznań . Lwów - Wilno - Katowice. : 
. . 
.. ... 
. . .. . 
. . . . 
. . . . 
. . . .. 
.................................................................. 


'OL L 


..:i 


..f 


Pol

ie I OWarlJ
two lłan
low
 
.
4
. 
Kraków 


" 
f 


" 
{ 
,. 
, 
i 
<{ 

  . 
"'\ .- 
.. . ".' 


-. .... !;. ,,_o - 


. <, 
- 

.
		

/29788_50.djvu

			,o .' : _ r 
, o _ ,. 
_ 
 __ 


- . O i'>
:.- -. 
-

 
."" - 


, . 
1 


. . ...." 
,
" '. 
\ 

': -. 
 


fi: ' . ';'" ' 


ł
 ........ 
 O 


t ',- 
 .
:_ 
.


.
,

,.

. ,,-"C 
l/'i7!!


 

. 
'}ii" '7'7
:'7
'7:;,;::Jł. '7
jOjF
,.. 
· .'f: "....'...- .-. - '. '.. . 
t1 ;' 
, 
 PI
rW,l;la pol1ka .la'rYka .
łelłlnJ t:,',' 
.'-'gi:

 ,i '.
 ma Pomorzu, w Torlluiu 
r. 'Jr. 
t1 ' te 
ił\ ..' . c ..:. ! . " .'.. ," 
... ," 
'.:, ;ł81!fiIWe
'Bi!łwUlHledne: W.'11łbY taki; łł: jj .,,, 
t bieliznę damską, męs"ą i dziecięcą : 
. oraz całkowite wyprawy 
 
: od naj skromniejszej do najwykwintniejszej. : 
iJ\ - Merethi maszynowe i ohrętha..... ," 
I .' Toruń W 

. , '" 
.. , Sfarol1liBjskl RYBBk 8. .. Telefon Hr. 463 I t98. \t
 
.__ .
'4ł 
-e . . 

 

 

 
", " '. 
.
.
.
.

.
",.


.
.",.
.........
.
.

.....

.
 


.- , 
,

 .-"" 


(.
 \ 
 


, -- 
...'i ;_. 


\ .-. - 


'- . 


, . 
, . 
, ,. 


I, '- 


... 


, 
f' 
... 


, . 
\ , 


Miodosytnia 


-. --.. 


, .. 
ł . , "', - 


L. DALKO WSKl i S KA . 


. \ 

 t. '1 . 


,
 ..' :i, 


Właściciele: Ludwik l Roman DaJkowscy 


.ł"
. . 


11""
 


l .6 - 


--
 


Jtf. 
". 
Telefon J
 - w TOlUniu, nlita 
tlUmY.kowa 
 i1. - Telefon )
. 
, 

pe(ialnoU: 
AMARYIAn - DEIKOlI 


: t 
:'.1 
"'",
 


., 
.;., ....J 
-\<.. "  
ł 


-- , 
... 4, .4. ,.
 
  
- J 
 
 l 
 t:i. 
'41 ", i"'
Jł: r. 
 r;.t.
'" 
1 . ',qznl("

 !ki
' 
Toruń  
 > "
 


. t ( 


.. 


- , 

 . I f . 
_: fi 
-- ''"-''; 
,:: -ic-' " 


. ,.,.... 
 . 
. 
 l -,-")j{") ł-It' ,-
'..
K.l :(1  _"; :.. J. 


"'A 
.."" 
 
 
 
"J-:" 

 < I...;.. 
:
:..- """'-
_;'".
:-:,,", . -f . 
\\J t 


,' t.:.
, ,'\ {, '': t'.: ... . . 

o
 


, 
 
. .....-:...." \ ;
: .
		

/29788_51.djvu

			. .' '......,.\. . 


- 'I . 

 j, 


'..}
' 
: 
.
 

  .
-- ;

. 

 
'. .{ 
-: .' 


"' 
 :ł.

. , 


t.:. 


. '. '::..
 
."
\" , 
. ..:.
 


" 
l'" ,\ 
. , , 
 "' . 


" 
. . p. 


i. '. 


"'" 

 " . '" 
, ." 
. 


, ., . 
" .... 
, 
 


ł" 
\;' 
1
 :!.v 


. ) .. 


I . 


, 
 I 1, ,::' :.: 
.
 iJ 
. ,'-!:- . - 


. .... .. :. 


- ] 
 
 
 


. 
. 


.... 


,: i 


. 


- 
. - 
.. 
,,' .
 ' . ',." . .... 


-. 'C : '4
 '-;;,
'!_
' ' 


" 
...- _ "1.' 
 i 
 , .." I 
. (
 .
 


.f 
"':., 
" ", ......: 
 '>
 Z 
 "',-.;.:

" 

. "" 
 'i "p'; , )."
 


'", .. -, 


" ,'0 :.,:,.,,,:., 

 :;, :"" , , o', ,',"3< 


t,.:


_-.
. 


 -
 _ '. 


. .,. . 
- ."...0. .." .. , 


"-' . 
, I l ; 


'-, . 
"'
"" ,...... o;: i J 
:
. .-'c .{
 ( -.;:. -1: 
\' ,- - ł 


'. :.... . ;.i 

 ł; 


;'::.'. . J 
'" 
 . - - - -, 
.\ 

, ',,' '" 
.' " j,' 
.. ,:.
 
.:
. 
',,\" : 
r 
_ . 
: . .:' "  '. 
"ł-:...' \
\: 
: 


.
. 
 i! 
d' 'J 


... ot . " . 


'. 
\;: - ,.' 
".}.:;-".:,:, 


.ł"'''
. I ' 


. ' 
. ",l.',: .1 


. . '
:!r 

 
 


',1 
.4 
,';,J 
". ,..' 


'.
 - 
.'i, 
. I 


.\ I: 


'.\"  
r : 
. 
I 


I 


rr ;_.. I 
 


: :.. :;. ." 
 


- ;-
"'
.
;.
:'
		

/29788_52.djvu

			-; 
- 

 ",' 


,,
< 
.. r 


'. 
.. ......
.; 


i. 1'. 


.. 
.- 
 


! . 


:t ...."" 


, , 
! ':, 


t'. -;J/' 


--j "';", 


!, r-r. 


'... ;: f 


-. . ; ;."? oL " 
 


-K · 4 '1 
 b";

-
" 
2Vj'SS  
--::;::;:-=- -... 
_ c:o..- _ -.- _ 
 ___- 
- _..... .-..-...
..., ... ----"
 -.. -- '-' 
 .-.-:....- - - 


_. 
. -: ..

.
: - -:-. . -";..--
- -
-.- 


, 
. . - . ó --.. 


. .:,
 
 .

'"< 


'.....,..... 


. 


'... 


wychodzi w Toruniue 


N8jpoczytniejszy 
dziennik 
na Pomorzu 


N ajobszer
iejs
y, 
dział ogłoszef1" 
na Pomorzu .;(I Najświezsze telegra lft 7 e .;(1.;(1 
i Prosian
 tlłdać nuane..6
 okazo

ch. 


.""""""""""""

,
"""",
,
,
,,/,,,
,
""''''
""""""""",,

 


Drukarnia T oruilska 
: 


Toruń, ulica św. Katarzyny nr. 4. Telefon nr. 57. 
poleca się do wykonywania \'yszelkich 
druków 


--- i.-----.. 
prac introligatorskich 
OJ s
ybko, gustownie i po cenach u
iarkow8nvch. 


......... .......... I ...... II ....n. u I" ..... .... n n...I. I n.. n. n.. 1..1 I n.. u. I n n I n I... .(.i.. U. 1..1 II' I U. II......U... 


fnn [J - alno f [ '. Papiery wart.o
ciowe, akcje, 

II" 
 . kupony, czekI l t. p.' 


dU... 11..11 I.... II... n. I' ........ ....... I II I I n I"" I u... 1"1" .....1...... I' I u... U. I I...... ..11. ........... ......u...... 


W Włocła
Ku filja 
Administracji i 'Redakcji w Biurze 
dziennik6w i ogłoszef) 
L. Makowskiego 
ul.- Tad. Kościuszki N2 1. Telefon NR 195. 


Czcionkami Drukarni Toruńskiej T. A. w T.oruniuo 


7, 


.,f ,,' 
'- '- ':, <- 
 { 


.' 
. 

h- 
. 
'. 

.'
.
 '.
 


:') ,_ :,/
.,-r:
.:., . f ',::;'J ;
>, '. 


r:;{ 


oj}' .. 


- -,  .', 


\ 
',t' 

 


,;, 
"'-, 


1 
\ ,
. 
, .:,-..; 
\ 

- \
. '
., 


, ,r" 
, l" .".. 


-'L!' --¥ 
 , 
',. ',

;,*
:',
c:.i

;! 


',., .
 


-. 
;. 


" 


'\ 
\, 


.)\, 

 ... 


. \',; . '., .. '" 
 


, 


. ,
 
ł ' , 
'
'. ,