Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 212502

Readers on-line: 598

Collection

Library

Frequently read publications : Chemistry

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. Zarys liniowej termodynamiki nierównowagowej układów ciągłych i membranowych [3986]
 2. Żelowanie suspensyjnego, nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) [2408]
 3. Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.11 (246), 2006 [1656]
 4. Organiczne związki siarki jako inicjatory i koinicjatory fotopolimeryzacji rodnikowej [1573]
 5. Modelowanie pasm izotopomerowych w interpretacji widm masowych - metoda i jej aplikacje [1522]
 6. Struktura i właściwości organicznych dyspersji emulsyjnego poli(chlorku winylu) [1240]
 7. Badania nad wpływem oligodioli pochodnych N,N'-DI (hydroksymetylo) mocznika na właściwości sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych [981]
 8. Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.7 (115), 1985 [956]
 9. Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.6 (65), 1979 [915]
 10. Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.4 (31), 1976 [900]
 11. Konserwacja starych drzew [895]
 12. Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.8 (142), 1986 [849]
 13. Pisma Emila Godlewskiego starszego T. 2, (1891-1910) [790]
 14. Inwentarz Zakładu Chemii dawnego Uniwersytetu Wileńskiego zapoczątkowany przez Jędrzeja Śniadeckiego w r. 1797 i doprowadzony do końca przez Ignacego Fonberga [740]
 15. Pisma Emila Godlewskiego starszego T. 3, Prace naukowe (1911-19270, różne z lat (1877-1926) [684]
 16. Pisma Emila Godlewskiego starszego T. 1, (1870-1890) [649]
 17. Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.5 (62), 1979 [574]
 18. Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.1 (15), 1975 [513]
 19. Badania budowy, właściwości chemicznych i detekcyjnych filmów węglowych stosowanych jako czujniki wilgotności powietrza [494]
 20. O istocie chemicznej i budowie skrobi [492]
 21. Monomeryczne i polimeryczne pochodne Różu bengalskiego : synteza, fotochemia i charakterystyka spektroskopowa [423]
 22. Myśli przewodnie fizjologii roślin [404]
 23. Badania nad kinetyką dezaktywacji katalazy drożdży Saccharomyces cerevisiae przez nadtlenek wodoru [399]
 24. Badanie zjawisk silnych oddziaływań metal-nośnik na przykładzie katalizatorów platynowych osadzonych na nośnikach trudno redukowalnych [386]
 25. Myśli przewodnie fizjologii roślin [304]