Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 205847

Readers on-line: 471

Collection

Library

Frequently read publications : Sociology

Page1of8 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Pedeutologia. Zarys problematyki [9993]
 2. Wybrane kompetencje społeczne. Skrypt dla studentów [7519]
 3. Pedagogizacja rodziców - potrzeby i uwarunkowania. [6555]
 4. Student 50+. Poradnik dla organizatorów uniwersytetów trzeciego wieku [3001]
 5. Życiorysy znakomitych ludzi wsławionych w różnych zawodach z rycinami T. 1 [2598]
 6. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies, z. 14 (375), 2005 [2455]
 7. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania, z. 15 (360), 2003 [1536]
 8. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies, z. 9 (336), 1999 [1419]
 9. Doświadczanie wartości edukacyjnych w szkole wyższej [1413]
 10. Rady dla młodych mężatek [1412]
 11. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania, z. 13 (317), 1997 [1312]
 12. Kraków : (z 64 ilustracjami) [1297]
 13. Wychowanie a polityka : mity i stereotypy w polskiej myśli społecznej XX wieku [1270]
 14. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies, z. 10 (345), 2001 [1249]
 15. Społeczne konteksty jakości życia. [T. 1] [1242]
 16. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies, z. 7 (319), 1997 [1230]
 17. Stan badań i potrzeby edycji źródłowych dla historii Pomorza i innych krajów południowej strefy bałtyckiej : materiały konferencji ogólnopolskiej z 25-26 listopada 1994 r. w Toruniu [1212]
 18. Bezpieczna i przyjazna szkoła [1171]
 19. Nauka gotowania do użytku ludu polskiego ułożona z prac konkursowych [1098]
 20. Przepisy kancelaryjne dla urzęddów administracji publicznej w teorji i praktyce [1071]
 21. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Socjologia Wychowania, z. 14 (339), 2000 [1071]
 22. Astrologia a małżeństwo [1064]
 23. Dziewczę polskie : książka zbiorowa dla dorastających panien [1062]
 24. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Humanities and Social Sciences. English Studies, z. 13 (362), 2004 [1018]
 25. Pierwszy powszechny spis Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku : Mieszkania. Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo krakowskie [1017]