Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 212237

Readers on-line: 925

Collection

Library

Frequently read publications : Biology

 1. Flora von Ost- und Westpreussen herausgegeben vom Preussischen Botanischen Verein zu Königsberg (Pr). [7293]
 2. Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] i cudzoziemskie [...], albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, [...] albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maia [...] z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na końcu reiestrem. T. 1. A - E [6045]
 3. Flora Polonica : indices [5310]
 4. Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] i cudzoziemskie [...], albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, [...] albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maia [...] z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na końcu reiestrem. T. 2. F - Q [5057]
 5. Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] i cudzoziemskie [...], albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, [...] albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maia [...] z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na końcu reiestrem. T. 3. R - Z [4754]
 6. Zarys embriologii roślin okrytonasiennych [4380]
 7. Opisanie roślin jednolistniowych lékarskich i przemysłowych [Cz. 2] [2982]
 8. Historya naturalna [2785]
 9. Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, iako i oswoionych : podług wyd. szesnastego układu roślin Linneusza [2738]
 10. Poradnik pszczelarza [2379]
 11. Flora Polonica phanerogama : sive descriptiones plantarum phanerogamicarum in Regno Poloniae tam sponte nascentium quam continuata cultura solo nostro assuefactarum linnaeana methodo dispositae praemisso conspectu generali famillarum regni vegetabilis naturalium. Vol. 2 [2369]
 12. Opisanie roślin dwulistniowych lékarskich i przemysłowych [Cz. 3] [2188]
 13. Opisanie roślin dwulistniowych lékarskich i przemysłowych [Cz. 5] [2131]
 14. Opisanie roślin dwulistniowych lékarskich i przemysłowych [Cz. 6] [2062]
 15. Opisanie roślin dwulistniowych lékarskich i przemysłowych [Cz. 4] [1949]
 16. Flora Polonica phanerogama : sive descriptiones plantarum phanerogamicarum in Regno Poloniae tam sponte nascentium quam continuata cultura solo nostro assuefactarum linnaeana methodo dispositae praemisso conspectu generali famillarum regni vegetabilis naturalium. Vol. 1, Flora polska jawnokwiatowych rodzajów [1919]
 17. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Biologia, z. 23 (49), 1980 [1872]
 18. Kozy : pokrój, rasy, hodowla, użytkowanie [1858]
 19. Klucz do oznaczania ptaków Polski [1851]
 20. Botanika lékarska do wykładów oraz dla użycia lékarzów i aptékarzów [1840]
 21. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Biologia, z. 8 (12), 1966 [1756]
 22. Atlas ziół leczniczych [1739]
 23. Gospodarstwo stawowe : praktyczny podręcznik zakładania i zużytkowania stawów oraz hodowli ryb i raków [1715]
 24. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Nauki Matematyczno-Przyrodnicze. Biologia, z. 13 (23), 1970 [1678]
 25. Mężczyzna i kobieta : badania nad drugorzędnemi cechami płciowemi człowieka [1465]