Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 211901

Readers on-line: 204

Collection

Library

Frequently read publications : Agriculture

 1. Historia Towarzystwa Rolniczego : 1858-1861 r. T. 1, Historia rozwoju rolnictwa i sprawy włościańskiej w pierwszej połowie XIX wieku [4613]
 2. Stulecie Cukrowni Ostrowite 1900-2000 [2653]
 3. Historia Towarzystwa Rolniczego : 1858-1861 r. T. 2 [2436]
 4. Wpływ skarmiania kiszonki z kukurydzy, mieszanki zbożowo-strączkowej lub lucerny z trawami na produkcyjność krów, skład mleka i wybrane wskaźniki biochemiczne krwi [2228]
 5. Badania operacji transportu ziarna nowego typu przenośnikiem cięgnowym z zabierakami walcowymi [2157]
 6. Zeszyty Naukowe. Rolnictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.42 (215), 1998 [2077]
 7. Badania nad wykorzystaniem kiszonek z całych roślin buraków cukrowo-pastewnych w żywieniu jagniąt i bydła mlecznego [2053]
 8. Wybrane elementy wskaźnikowej analizy finansowej na przykładzie przedsiębiorstw rolniczych [1896]
 9. Reakcja trzech gatunków roślin jagodowych uprawianych na bardzo lekkiej glebie na mikronawodnienia [1659]
 10. Zeszyty Naukowe. Rolnictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.44 (220), 1999 [1582]
 11. Agrotechniczne uwarunkowania plonowania i brodawkowania zróżnicowanych odmian grochu siewnego (Pisum sativum L.) [1524]
 12. Hodowla ziół aptekarskich : popularny opis uprawy ważniejszych roślin leczniczych [1495]
 13. Właściwości substancji humusowych gleby nawożonej gnojowicą [1429]
 14. Wpływ mikroelementów na plon łubinu żółtego i seradeli, wartość następczą stanowiska dla pszenicy ozimej oraz wybrane elementy żyzności gleby [1216]
 15. Dzieje szkolnictwa i wychowania w Polsce : (stan badań i postulaty) [1195]
 16. Cennik główny na rok 1935 : 1885 - 1935 [1195]
 17. B. Hozakowski [1185]
 18. Turystyka w zrównoważonym rozwoju obszarów pojeziernych [1090]
 19. Zeszyty Naukowe. Rolnictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.38 (196), 1996 [1075]
 20. Wartość pokarmowa i zastosowanie buraków cukrowo-pastewnych w żywieniu zwierząt [1055]
 21. Oznaczanie zawartości jądrowego DNA i badanie cyklu komórkowego w liściach i nasionach buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) za pomocą cytometrii przepływowej [1032]
 22. Polska pomologia [1007]
 23. Efektywność stosowania dodatków kiszonkarskich w konserwacji zielonek z mieszanki motylkowato-trawiastej oraz z całych roślin kukurydzy [946]
 24. Badania nad zachowaniem i przeżywalnością wybranych drobnoustrojów fekalnych w glebie nawożonej gnojowicą [925]
 25. Zróżnicowanie składu minerałów ilastych frakcji ilastej drobnej (<0,2 µm) gleb płowych wytworzonych z glin lodowcowych [918]